lördag, oktober 03, 2009

Storstädning

Idag presenterar det Rödgröna samarbetet en plan för storstädning bland statens myndigheter. I kommande budgetar föreslår de en grundlig effektivisering av "Myndighets-Sverige". Det är sammanslagningar och nedläggningar, bättre förvaltning av fastigheter och satsningar på IT, och mer ”benchmarking” mellan olika myndigheter. Skribenterna lyfter även en mycket viktig ingrediens för att kunna genomföra en sådan här efterfrågad effektivisering. Det är att tillvara ta personalens erfarenheter och kompetens de besitter från varje berörda myndigheter. Därför skall effektiviseringsprogrammet genomföras i nära samarbete med de anställda. Så här skriver de bland annat i sin artikel i dagens DN:

"För att få ut mer av varje satsad skattekrona tänker vi steg för steg slå ihop myndigheter och lägga ned dem vars arbetsuppgifter kan övertas av andra. Till exempel vill vi slå samman polisens nationella och regionala myndigheter. Det behövs om vi ska få en effektivare polis. Vi behöver också skapa incitament för att utnyttja statens lokaler bättre och öka samordningen av myndigheternas inköp."

Jag hoppas verkligen att man lever upp till detta, har sett otaliga omorganisationer inom det offentliga så väl som i det privata där varken personalens kompets och egna initiativ används. Vilket gör att avgörande effektiviseringar uteblir. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har nu ett fempunkters program för storstädningen : Slå ihop myndigheter, effektivisera fastighetsanvändningen, öka samordningen, jämför myndigheterna med varandra och ansvarsfull hantering av myndigheternas sparande. Vi har under borgerliga regeringen sett en rad sammanslagningar av myndigheter. Om de hade en lika utarbetad plan och om de nu kan peka på effektiviseringar och besparingar vet jag inte men resultaten av det som redan är gjort måste naturligtvis tas fram.

Gammelmedia på detta:
DN
, SR, SvD

Nymedia på detta:
Westerholm, Peter Andersson, Veronica Palm, Future Wokspace
, S-buzz, Rödgrönt, Morian, Ekonomisten, Sunt förnuft, Johans tankar, Kent P, JJ.n

Krassman, In Your Face

3 kommentarer:

Anonym sa...

Även Skatteverket behandlas dåligt. Skatteverket får mer och mer att göra pga nya lagar men inga pengar för det.

Ta t.ex ID-korten. Är man svensk medborgare kan man gå till polisen och göra id-kort och här i Stockholm har polisen öppet till sju på kvällarna på vardagarna och har öppet på lördagar. Besöket tar oftast högst en halvtimme.

För de som inte är svenska medborgare är de hänvisade till Skatteverket som endast har öppet 9-17 och flera timmars väntetid och sedan måste man komma tillbaka för att hämta id-kortet och stå och vänta flera timmar igen.

Många arbetar och kan inte ta ledigt två hela dagar för att göra ett ID-kort. Det är kanske lätt för en tjänsteman att ta flexledigt från sitt jobb men en lokalvårdare kan inte göra så. Det är oftast så att de som inte är svenska medborgare är de med jobb där man inte kan styra sin arbetstid själv.

Du kanske ska se till att både Försäkringskassan och Skatteverkets expeditioner har öppet till kl. 19 på vardagskvällarna och på lördagar. Det är service. Och så du vet så har ju regeringen bestämt att Försäkringskassan och Skatteverket ska ha gemensamma expeditioner som kallas servicekontor och det är sådana som finns nu i Stockholm och som inte fungerar.

Man ska ha samma rätt till service oavsett medborgarskap i Sverige.

Krassman sa...

@Anonym
Har hör om detta exempel som du tar upp om ID-korten. Låter som en bagatell och det är ju märkligt att detta skall vara ett sådant problem att få till på ett effektivt sätt. Det är ju självklart att utökat uppdrag skall vara kopplat till utökade resurser och det är lika självklart att man skall ha samma rätt till service oavsett medborgarskap.

PeO sa...

Måste erkänna att jag blir förvånad (positivt) av detta utspel. Har i min yrkesroll (som konsult inom IT och verksamhetsutveckling) sett ett antal myndigheter och verk innifrån. I vissa fall har jag blivit direkt rädd över det rena slöseriet och revirpinkandet bland dessa pärmbärare. I andra fall direkt förbannad över ineffektivitet, suboptimering och rena dumheter. Och beslutsvåndan och rädslan för att förändra.

Men detta kommer ju inte att tas emot med öppna armar hos kontorsråttorna och pärmbärarna som spenderar sina dager med att skyffla papper från det ena skrivbordet till det andra. För att inte tala om regionalpolitiska effekter - detta att flytta ut verk till obygden för att skapa jobb har ju varit en paradgren för S genom åren. Vad har hänt? Har ni kollat på Alliansens tankar om att minska ner på det överlastade offentliga sektorn?