fredag, oktober 30, 2009

Onyanserat skrapande på ytan

Det är inte så märkligt att jobben ligger i fokus under en Jobbkongress. Men de besluten som nu fattats på Socialdemokraternas Jobbkongress måste få möjligheten att förverkligas, om vi skall lyfta Sverige ur krisen. Utbildning, forskning, bättre villkor för småföretagare, sänkta arbetsgivaravgifter för de som anställer unga och starta eget bidrag för de under 25-år är några av ingredienserna i politiken för fler jobb. Men inte helt oväntat så kommer nu kritiken. En rad forskare kommenterar i SvD Socialdemokraternas förslag till en ny och starkare arbetslinje. Detta med ett historiskt perspektiv. Experterna har uttalat sig om fem områden:
Att läsa bara pärmen räcker inte långt...

Utbildning:
Här landar Anders Forslund, biträdande chef för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, i att resultatet av kunskapslyftet är oklart. Jämförelsen görs mellan kunskapslyftet och det förslag som finns till en kompetens försäkring. Detta förslag kring en kompetens försäkring är bara toppen av ett isberg. Satsningarna på vuxenutbildningen, utbyggnaden av högskolan och våra satsningar på yrkesutbildningar tas inte med, och nämns inte heller.

Investeringar i infrastruktur och bostäder:
Här håller Anders Forslund håller med om att den här typen av investeringar kan motverka konjunkturnedgångar om de sätts in vid rätt tidpunkt. Hans invändning mot att hålla hjulen snurrande och tidigarelägga stora infrastruktur projekt för att rädda jobben blir följande expertutlåtande - Men det känns inte som någon typisk sysselsättningspolitik. Något som jag hoppas är en felaktigt citat, eller så har SvD blandat ihop Forslunds synpunkt med ett uttalande från blondin Bella.

Bättre villkor för småföretagen:
Under denna punkt så yttrar sig Lars Calmfors, professor i nationalekonomi. Han menar att
– Det finns forskning som visar att småföretagen är viktiga för sysselsättningstillväxten, men han känner viss osäkerhet kring om inte småföretagens betydelse ofta överdrivs, säger Lars.Det kanske han har rätt i. Dock så tror jag att näringslivet inte delar han uppfattning till fullo och det tror jag inte heller fackföreningsrörelsen gör heller. Klart att entreprenörer och företagare behöver en liknande trygghet som anställda har. Det måste bli lättare att gå mellan att vara anställd och egen företager, och vice versa.

Forskning och utveckling:
Anders Forslund menar att han tänka sig väldigt många skäl att satsa på forskning och utveckling. Men de har inte i första hand att göra med sysselsättning överhuvudtaget. Det har Anders rätt i. Forskning och utveckling är till för att Sverige återigen skall sitta i förarsätet när det de kreativa näringarna och de nya gröna jobben. Satsningar på forskning och utveckling bidrar till att bibehålla konkurrenskraften och främja sysselsättningen långsiktigt. Sverige skall inte konkurrera med låga löner utan med kunskap och kompetens. Något som är nog så viktigt när konjunkturen vänder. Något som bör tas med i analysen kan tyckas.

Allas arbete behövs
Anders Forslund står igen för analysen.– Även om man vill tro att rehabilitering är bra, så finns det egentligen ingen forskning som visar vare sig bu eller bä när det gäller rehabilitering som medel. Men det finns väldigt starka skäl till att samordna myndigheternas olika insatser, säger Anders Forslund. Att varje arbetad timma som kan utföras är bra kan inte ifrågasättas, att alla vill kunna utföra ett arbete och bidra måste var ingångsvärdet i debatten. Arbetslinjen gäller och vi måste alla arbeta längre för att vi skall klara välfärden, det är ett faktum.

Summeringen blir i mina ögon att SvD:s tvås uppraggade forskare bara snuddar vid innehållet och att deras analyser inte på något sätt hanterar eller täcker den nya Socialdemokratiska jobbpolitiken som beslutats på Jobbkongressen. Socialdemokraterna har tagit historiska beslut när det gäller synen på företagandet och fokuseringen på sysselsättningen har aldrig varit större. Dessa ytliga analyser tycker jag är talande för den eventuella kritiken som de fattade besluten kommer att mötas med. Smalt, onyanserat och luddigt.

Gammelmedia på detta:
SvD
, DN, Aftonbladet


Nymedia på detta och på Jobbkongressen:

Åsa Lindestam , Joakim Kellner kommunals kongressblogg, Röda Berget , Camilla Wedin ,
Dan Oskarsson , Jonas Morian , Eva Rundkvist Käringen mot strömmen , Åsa Westlund , Johanna Graf , Staffan Svärd , Krassman , S-Buzz , Reza Javid Mohammedsvensson , Erik Laakso På uppstuds , John Johansson , Örebro läns delegationsblogg , VästmanlandsdelegationenLidmans legender , Anders Teljebäck , Gabriel Wikström , Åsa Eriksson , Tingeling , Peter Gustavsson , Lars Wiberg , Darina Agha , Markus Blomberg , Robert Noord , Thomas Bodström , Best of mankind , Fredriks kongressblogg , Fredrik Lundh Sammeli , Rödgrön , S i norr - kongressblogg , S debatt i Jämtlandslän , Mats Engström , Rosemari Södergren med Kulturbloggen , Peter Andersson med rätt att tycka , Johan Westerholm på Mitt i steget , Alexandra Einerstam HBT-sossen , Monica Green , Arvid Falk hela redaktionen på plats , Anders Löwdin på Lowdin.com , Claes Krantz och hela gänget bakom sosse.tv och Solidariskt Sverige , Mårten Wedebrand , Nathalie Sundesten Landin , Stefan Wikén Stefans konspirationer, Peter Högberg Högbergs tankar , Viktor Tullgren , Fredrik Jansson tankar från roten , Karin Bergh , Haningeposten , Eva-Lena Jansson , AC Brockman , Fredrik Pettersson , Thomas Hartman , Anna Vikström , Alliansfritt Sverige


Krassman, In Your Face

1 kommentar:

Den konservative sa...

Det enda socialdemokraterna har att komma med är en reaktionär politik för administration och fövaltning av arbetslöshet.

Att kall kongressen för "Jobbkongress" är en enda stor bluff och ett hån mot alla de som idag, som en följd av finanskrisens verkningar, saknar arbete.