tisdag, oktober 20, 2009

Svaren måste fram!

De frågor som inte besvarats när det gäller den tre månader gammal flickan Linneas död måste få sina svar. På vems initiativ injicerades flickan med den höga dosen Tiopental och varför journalfördes inte injektionen. 21 personer har förhörts om vad som skedde Linnea de sista timmarna i hennes liv och inte ett enda svar har framkommit på dessa frågor. Personalen har hela tiden hävdat att man inte använt medlet och ändå så fanns det höga halter i hennes blod vid obduktionen. För mig är det självklart att åtal skall väckas, så föräldrarna och sjukvården kan få svar på vad som hänt, och komma till avslut i denna tragiska historia.


Jag har skrivit om Linneas död sedan det blev känt i media om dråpmisstankarna mot den berörda barnläkaren. Många inlägg har skrivits och många kommentarer har besvarats. Det som tydligast slår mig är de kommentarer där jag får veta att jag inte skall bemöda mig med att ha en synpunkt om det som skett Linnea. Jag är ju ingen expert, jag vet ju inget om hur Tiopental verkar i ett spädbarn och jag vet ju inget om hur det är att jobba med palliativ vård eller sjukvård över huvudtaget. Det är dock tur att jag har rätten att ha en åsikt och att uttrycka den fritt. Den behöver inte delas av alla, men den krävs att respekteras. Linneas föräldrar har även de rätta att veta, men det kommer inte heller det att respekteras av alla.

Gammelmedia på detta:
DN, SvD, Aftonbladet, X-pressen


Nymedia på detta:
Schultz
, Feldermania, Åsikter om allt

Krassman, In Your Face

5 kommentarer:

Sven sa...

Ingen kan neka dig att ha en åsikt. Jag har själv åsikter som kanske inte är helt rationella, men jag försöker.

Vet man om någon injicerat en hög dos tiopental eller inte? Det finns skäl att tvivla på det. Här kommer den där obehagliga "expert på tiopental" grejen in tyvärr.

Vad vet man då, förutom att en liten flicka är död och en läkare blev häktad? Jo, vi har ett provsvar från RMV. Dock väcker det provet fler frågor än det besvarar.

Man vet att ett prov utfört på RMV visat en absurt hög dos tiopental i blodet. Den första siffran man gick ut med var 1000ggr normal dos, men det har sedan korrigerats. Som det ser ut idag så kan man konstatera att RMV's uttalande innebär att flickan fått minst 22 ml 25 mg/ml tiopental strax innan döden. Det är en STOR spruta. Det är också möjligt att hon fått en ännu större mängd av lägre koncentration.

Jag har svårt att se hur någon skulle kunnat ge en sådan injektion med tiopental utan att det vore omedelbart uppenbart för föräldrarna. Låt mig säga som så att om någon nu velat ta livet av flickebarnet hade en betydligt mindre dos varit tillräckligt för det.

Tiopental verkar på några sekunder och både föräldrar och ett stort antal anhöriga var ju -som du säkert vet- närvarande då flickan dog.

Det skulle alltså ha gått till så att någon sköterska eller läkare kommer med en STOR spruta och injicerar flickan med. Flickan dör sedan några sekunder senare, men ingen av det 20-tal anhöriga som var närvarande reagerar på det.
Det verkar inte troligt.

Det har spekulerats i att det tiopental man hittat skulle vara kristallina utfällningar (Pentotal faller ut i kristallform) från rester av det tiopental hon fått tidigare i samband med MR-undersökning av hjärnan dagen innan hon dog. Extrem otur om det skulle ha fallit ut just där RMV tog sitt prov och själv känner jag mig tveksam till om detta är rimligt. Mycket synd att man bara tog ett prov istället för två, så mycket kan jag säga.

Ja, si provet förresten. Det togs först 24 dagar efter att flickan dog. Vad händer med en död kropp på 24 dagar? Jag hittar inget sätt att beskriva det utan att bli lite onödigt vulgär. Dessutom väntade RMV i två månader efter att man fått provet innan man analyserade det.

Så, vad händer med tiopental efter döden? Jo, det lilla man vet är så här. Tiopental är fettlösligt och går ut ur blodet och in i fett och muskler även efter döden. Vad innebär det? Jo, RMV's resultat visar i så fall ett falskt lågt värde och sanningen är att ännu mer tiopental måste ha funnits i blodet för att ge de siffror man såg då provet tagits så länge efter döden. Alltså räcker inte med den redan massiva dos man anser att någon gett barnet utan den skulle behöva vara mycket större. Hur stor vet man inte, därför att den forskning som finns utförts på vuxna avrättade fångar i USA. Där minskar dock blodets koncentration till ungefär en tiondel efter 20 minuter och till ungefär 1/30 efter två timmar. Ingen vet vad som händer på längre sikt än så.

Plötsligt krävs en volym på MINST 100 ml 25mg/ml tiopental för att förklara resultaten. 100 ml som pumpas in en så liten kropp skulle få henne att svälla upp som en fotboll och det finns ingen anledning att pumpa i så mycket även om man ville ta livet av henne. Det räcker med helt normal eller mindre dos. Det finns ett stort rimlighetsproblem här och jag anser att RMV's analys inte är trovärdig.

Vill du ha en åsikt? Javisst, go for it! Men vad ska du basera den åsikten på? Det är oschysst att spekulera och ta saker för givet på det sätt som åklagaren gör. Det är riktiga människor inblandade, både flickans föräldrar och barnläkaren mår säkert skitdåligt just nu i väntan på att åklagarmyndigheten äntligen ska få tummen ur och komma till skott med sin förklaring av vad som hänt. Just nu vet vi ingenting alls.

Krassman sa...

@Sven
Så hur fick Linnea Tiopentalet i sig? Samtliga berörda nekar helt till att använt medlet under behandlingen av Linnea. Dessutom finns den inte jornalförd. Jag försöker inte vara lustig på något sätt men jag vet inte om dina 3 372 tecken om Tiopentalets verkan och RMW´s uttalande övertygar någon om att något felaktigt har begåtts, eller inte. Men det är ju alltid kul att se att någon är påläst, på något.

Sven sa...

Låt mig ställa en motfråga. Hur vet du att det fanns tiopental i flickans blod vid dödsögonblicket? Vad grundar du det på?

Sedan lägger jag ner och ger upp. Ifrågasätt du RMV's resultat eller lita blint på det. Tänk efter själv, eller låt bli. Räkna tecken eller läs och förstå innehållet.

Tack och hej.

Krassman sa...

@Sven
Jag har fått lära mig att bemöta en fråga med en motfråga är ohyfsat, men det kanske bara är jag. Så visst skall jag svara på alla dina motfrågor. Då kanske du svara på mina någon annan gång.

Nej, jag vet inte när Tiopentalet injeserades i Linneas kropp. Trots detta så finns det ju där, trots att ingen jorrnalfört injektionen eller ordinerat den samma, visst är det konstigt.

Jag kan mig inte heller minnas att jga skrivit att det skulle vara vid dödsögonblicket, och det är väl just detta som är en av de underliggande frågestäklllningrna som jag själv har i detta fall. Gjordes det en injektion för att påskynda Linneas död eller en för att lindra hennes smärtor och ångest? Det är en av frågorna som jag tror sig finns att besvara av berörda i detta fall.

Om jag litar på rapporten eller inte ger inte det svar på frågorna som jag, åklagaren och Linneas föräldrar ställer. Det är väl därför åklagaren fortsätter att ställa sina frågor förmodar jag.

Jag får känslan av att du anser att jag måste förstå rapporten från RMW, Tiopentals alla effekter och vara kunnig i medcinskafrågor innan jag tänker efter och tar ställning. Du behöver inte dela min uppfattning att svaren på frågorna vad som skedde Linnea måste komma fram Sven. Det räcker med att åklagaren och föräldrana gör det för det.

Anonym sa...

de måste finnas mer som ska komma fram innan sanningen om vad som verligen hände och skedde kommer! de finns säkert några som vet, men jag har för mig att både usk och föräldrar och anhöriga är ålagda med yppandeförbud, så de kanske vet vad som hänt men inte får prata om det i dagsläget?