tisdag, oktober 06, 2009

LAS-artikel i dagens NT

Har idag haft en artikel publicerad i dagens NT. I artikeln hade jag med formuleringen "borgerliga medier" vilket fick tidningens politiska chefredaktör att se rött, eller snarare grönt kanske eftersom han är Centerpartist. Vi hade en mail växling där jag skrev att det händer att man kan läsa politiskt vinklade artiklar på nyhetsplats. Han menade då att detta endast skedde i Socialdemokratisk press och att det var vanligt på -70 talet. Han beklagade sig att jag hade dessa fördomar mot vissa tidningar och han trodde dessutom att det bara var "äldre" sossar som hade dessa fördomar. Trevligt att ses som ung trots sina 37 år fyllda kan jag tycka, nästan som att bli frågad efter leg på systembolaget faktiskt. Länk till artikeln har ni här, och nedan i text.

Las gör inte fler ungdomar arbetslösa
Lagen om anställningsskydd (las) och turordningsreglerna har flitigt utmålats som orsaken till den enormt höga ungdomsarbetslösheten.

I dag är 150 000 unga mellan 15 och 25 år registrerade som arbetslösa i Sverige. I Norrtälje har andelen arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år stigit med hela 84,5 procent sedan augusti förra året och landar nu på 4,7 procent.

Att arbetslösheten är högre bland ungdomar än bland äldre personer är inget specifikt för Sverige utan följer samma mönster som för övriga EU-länder. Sverige utmärker sig dock genom att den svenska ungdomsarbetslösheten (15-24 år) var den högsta i EU under 2008, vilket arbetslösheten bland 25-74-åringarna inte var.

Något som kan liknas som en budkavle har gått genom de borgerliga partierna med Centerpartiet och dess ungdomsförbund i spetsen. Borgerliga medier har haft otaliga artiklar och ledare publicerade i ämnet och näringslivets organisationer har ivrigt arbetat för en ändring av lagen och gång efter annan applåderat de borgerliga inläggen i debatten. Samtliga nämnda har i sina analyser landat i att det är turordningsreglerna i las som är orsaken till de ungas krissituation på arbetsmarknaden.

Jag har haft fackliga uppdrag sedan 1995 och genomfört ett större antal förhandlingar där uppsägning på grund av arbetsbrist varit gällande. Min erfarenhet är att den bild som borgerliga partier, borgerliga medier och näringslivet ger inte stämmer med verkligheten. Kanske som många andra bilder denna trio har.
Vi har aldrig tidigare fått se några beräkningar på hur las skulle bidra till ett ökat utanförskap för de unga, men nu är det slut på det. Vi kan konstatera att det finns ett problem för las-motståndarna att bevisa att det är las som är orsaken till ungdomsarbetslösheten.

TCO har med hjälp av data från Statistiska centralbyråns Arbetskraftsundersökning granskat detta påstående och beräknat hur stor andel av de arbetslösa ungdomarna som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Det siffrorna visar, till skillnad från las-motståndarnas analyser, är att 2,5 procent av de arbetslösa ungdomarna i åldern 15-24 år har påverkats av sist in-först ut-principen i las. I gruppen 15-19-åringar var andelen så liten att Statistiska Centralbyrån inte ens kunde beräkna den.

Visst påverkar las de ungas situation i utanförskapet. Men vi kan ändå konstatera, med denna rapport som grund, att den har en marginell betydelse för ungdomsarbetslösheten.
På det hela taget innebär detta att turordningsreglerna kan avfärdas som en förklaring av någon betydelse för den höga svenska ungdomsarbetslösheten. 97,5 procent av de arbetslösa ungdomarna har aldrig befunnit sig i en situation där turordningsreglerna ens teoretiskt kunnat påverkat deras arbetslöshet. För att ge alla unga en chans till ett arbete och ett steg in på arbetsmarknaden så krävs med andra ord helt andra åtgärder än förändringar av lagen om anställningsskydd.

Kristian Krassman (S)

Inga kommentarer: