fredag, oktober 23, 2009

Husqvarna outsourcar

Företaget Husqvarna outsourcar nu stora delar av verksamheten som finns i Sverige och USA. Marginalerna minskar i krisens spår och nu tar man steget att prioritera tillverkningen till länder som Kina och Polen. Omkring 1.200 anställda berörs av åtgärderna, som genomförs i år och nästa år. Hur det fördelas mellan Sverige och USA vet jag inte ännu. Åtgärderna ska när de är genomförda ha dragit ned kostnaderna med 400 miljoner kronor per år.

Made in the peoples republic of China.....in the future

Har under ett antal år arbetet inom elektronikbranschen och sett dessa vindar att lägga volymproduktion i "lågkostnadsländer" komma, och gå. Det jag mins mest från allt det arbetet var de logistik och kvalitetsproblem som kontinuerligt krävde nya åtgärder och kontroller. Vi får väl se hur det kommer att påverka Husqvarnas tillverkning men att detta är ytterligare ett hårt slag mot den redan hårt drabbade industrisektorn är ett faktum. Som exempel kan tas orterna Tandsbyn, Höör och Ödeshög som respektive kommuner har 7,2%-8,0% och 10,8% i ungdomsarbetslöshet i dagsläget.

Gammelmedia på detta:
SVT, DN, SvD
, Aftonbladet, X-pressen

Nymedia på detta:
Jobbävningen, Ordbloggen


Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: