lördag, oktober 31, 2009

Atomer - Uranet - Mellin och verkligheten

I Aftonbladet så skriver Lena Mellin idag mycket tänkvärt om den strålande kärnkraften. Hennes artikel berör Vattenfall och Industrikrafts initiativ när det gäller att bygga ett nytta kärnkraftverk. Mellin uttrycker i sin artikel att det här är en stor nyhet och en historisk överenskommelse, vilket det verkligen är. Men hon tar även upp det faktum att den Socialdemokratiska Jobbkongressen som pågår i Älvsjö i Stockholm inte tog upp frågan. Trots att man under gårdagen diskuterade just frågan om kärnkraften, vilket Mellin tycker är mycket märkligt.


Det kanske är märkligt, men hade verkligen Lena Mellin förväntat sig att Socialdemokraterna skulle ändra sig i frågan om kärnkraften? Trodde Lena Mellin att Socialdemokraternas kongressombud agerar utifrån politiken som den Moderata alliansen har i kärnkraftsfrågan när den skapar sin politik. Oavsett hur många nya reaktorer som planeras, vem som vill bygga dom, vart de skall ligga, hur mycket de kostar, vart uranet skall brytas och var slutförvaringen skall ske så kommer Socialdemokraterna att forma sin egen politik på området. Att kommentera aktuella händelser överlåter vi nämligen till våra talespersoner göra, de är våra styrstavar i härden. Detta är rykande färskt från den Socialdemokratiska Jobbkongressen om kärnkraften.

Partikongressen 1991 beslutade att kärnkraften ska fasas ut successivt, med hänsyn till
sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering. För att inte äventyra elförsörjningen förutsätter den strategin att en prövning görs varje mandatperiod.

Sverige är dock ett av världens mest kärnkraftberoende länder. Kärnkraften 5 kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt. Den svenska industrins konkurrenskraft ska säkras genom trygg tillgång till el och bibehållen effekt i energisystemet på kort och lång sikt. Samtidigt ska vi ställa om till en hållbar energiförsörjning.

Förutsättningarna att klara både industrins konkurrenskraft och omställning inom ramen för en
effektiv klimatpolitik ökar med en blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken, där en kontrollstation 2015 blir ett viktigt underlag. Sedan de borgerliga partierna visat sig ovilliga att nå en överenskommelse är osäkerheten för industrin betydande. En socialdemokratiskt ledd regering kommer att bjuda in till nya blocköverskridande samtal i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse.

Nymedia på detta:
JJ.n, Hellmans värld, Miljödemokraten, Hallén


Bloggare under Jobbkongressen:
Åsa Lindestam
Joakim Kellner kommunals kongressblogg
Röda Berget
Camilla Wedin
Dan Oskarsson
Jonas Morian
Eva Rundkvist Käringen mot strömmen
Åsa Westlund
Johanna Graf
Staffan Svärd
S-Buzz
Reza Javid Mohammedsvensson
Erik Laakso På uppstuds
John Johansson
Örebro läns delegationsblogg
Västmanlandsdelegationen
Lidmans legender
Anders Teljebäck
Gabriel Wikström
Åsa Eriksson
Tingeling
Peter Gustavsson
Lars Wiberg
Darina Agha
Markus Blomberg
Robert Noord
Thomas Bodström
Best of mankind
Fredriks kongressblogg
Fredrik Lundh Sammeli
Rödgrön
S i norr - kongressblogg
S debatt i Jämtlandslän
Mats Engström
Rosemari Södergren med Kulturbloggen
Peter Andersson med rätt att tycka
Johan Westerholm på Mitt i steget
Alexandra Einerstam HBT-sossen
Monica Green
Arvid Falk hela redaktionen på plats
Anders Löwdin på Lowdin.com
Claes Krantz och hela gänget bakom sosse.tv och Solidariskt Sverige
Mårten Wedebrand
Nathalie Sundesten Landin
Stefan Wikén Stefans konspirationer
Peter Högberg Högbers tankar
Viktor Tullgren
Fredrik Jansson tankar från roten
Karin Bergh
Haningeposten
Eva-Lena Jansson
AC Brockman
Fredrik Pettersson
Thomas Hartman
Anna Vikström
Alliansfritt Sverige

Bra läsning för övrigt:
Hartman om Jobbkongressens viktigaste bidrag till Socialdemokraterna


Krassman, In Your Face

3 kommentarer:

Lars Nystedt sa...

Det är märkligt att det fortfarande finn människor som vill förinta världen med kärkraft.
Den måste avvecklas så fort som möjligt ,satsa på att förvaringen
blir så säker som möjligt istället för att utöka den.Vi har fortfarande inte hittat ett säkert fövaringssätt vilket är livsfarligt
för alla, det borde även politiker kunna fatta.

Krassman sa...

@Lars Nystedt
Sedan har vi säkerhetskulturen på våra anläggningar som titt som tätt visar sig vara under all kritik. Kärnkraften skall avvecklas i den takt det är möjligt.

Enligt NUTEX kan effektivisering av hushållselsanvändningen t ex i kylskåp, frysar, spisar och lampor kan spara 4 TWh. Effektivisering av driftsel i lokaler i t ex skolor, dagis, affärer, exempelvis via belysning kan också spara 4 TWh. Genom att investera i värmepunpar till eluppvärma hus som ligger utanför fjärrvärmenäten kan man minska elåtgången i varje hus med två tredjedelar. Totalt kan man spara 3 TWh på detta, allt enligt NUTEK alltså. Det betyder att vi relativt enkelt kan spara 11 TW av kärnkraftens totala 68 TW på 10 reaktorer. Detta borde betyda att vi med dessa insatser kan stänga två till.

Anonym sa...

Ovanligt dumt var det dock att stänga de 2 reaktorerna i Barsebäck i förtid. Ett jättelikt slöseri med pengar. Nej, återstarta Barsebäck så snart det bara går!