torsdag, oktober 29, 2009

Gör om, gör rätt!

Enligt SvD råder det stor splittring inom Socialdemokraterna i integritetsfrågan under den pågående Jobbkongressen. Partiledningens linje sågas av den yngre generationen socialdemokrater. Den sågas även av undertecknad som efter påpekande av Karin Berg, gör att jag under protest får ansluta mig till gruppen medelålders socialdemokrater. Att vi är ett antal som vill få till en förändring är uppenbart och jag tror att det är viktigt att vi Socialdemokrater tar tid och möjlighet för att verkligen belysa denna fråga. Jag har inför jobbkongressen medverkat på en av de motioner som utpekas som orsaken till denna sprickbildning. Så här skriver vi i vår motion:

Vi vill att socialdemokratiska partiet sätter ner foten och verkar för ett moratorium, ett stopp för vidare ratificeringar eller godkännande av lagar som innebär intrång i oskyldigas privata sfär intill dess att samhället utvecklat eller återupprättat den process som erfordras för att säkerställa:

Transparens i den demokratiska processen

Respekt för de parlamentariska institutionerna

Medborgardialog och förankring samt legitimering av lagar genom folkbildning


Når det politiska ledarskapet detta kan vi fortsätta bygga ett stabilt samhälle och återremittera de omstridda lagrummen till riksdagens bord. Det handlar om att göra om och göra rätt. Misslyckas vi kan ingen lagstiftning i världen skapa långsiktig stabilitet och Hjalmar Brantings ord om att ”demokrati är den upplysta majoritetens beslut” kan komma att eka tomma vilket skulle vara ett nederlag för (S) och den svenska modellen av demokrati.

Partistyrelsen är tyvärr inte villiga att bifalla motionen men kongressen är heller inte över ännu.

Här presenterar vi vår motion:
Ann- Catrin Brockman, S-bloggare gör det tillsammans
Erik Laakso, Sossar mot storebror
Johan Westerholm, Ett första steg att göra om och göra rätt
Thomas Hartman, Dags för ett integritetsmoratorium
Ulllis Sandberg, Integritetskränkande politik – gör om gör rätt
Anders Widén, Det handlar om vilket samhälle vi vill leva i

Kristian Krassman, Motionen är skriven och tärningen är kastad

Gammelmedia på detta:
SvD


Nymedia på detta:
Hartman, Peter Andersson
, Åsa Westlund

Krassman, In Your Face

1 kommentar:

Oscar Fredriksson sa...

Bra, "Gör om, gör rätt" är en paroll som alla aktiva gräsrötter oberoende av partitillhörighet borde kunna enas om.

...och allvarligt talat Bodström som ansvarig för ungdomsfrågor - innebär det att han fått leka färdigt på justitieområdet?