måndag, oktober 12, 2009

Trendbrott för ekonomin, inte för arbetsmarknaden

Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen ökar inom de flesta grupper på arbetsmarknaden. I slutet av september uppgick antalet till nästan 253 000 personer, eller 5,3 procent av arbetskraften**. Det är hård konkurrens om jobben och fortfarande läggs många varsel om uppsägningar även om det inte är riktigt lika många som förra hösten, konstaterar Clas Olsson, analyschef på Arbetsförmedlingen.


– Jag tycker man kan tala om ett trendbrott när det gäller svensk ekonomi. Men när det gäller arbetsmarknaden är det för tidigt att blåsa faran över, säger han till SvD. Bland ungdomar mellan 18 och 24 år var i september 56 000 inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Det är 22 000 fler än 2008. Antalet arbetslösa över 55 år har på ett år stigit med 12 000 till 31 000. Tiitar vi ut över Sveriges gränser kan vi se att Sverige halkar efter i spåren av lågkonjukturen. Arbetslösheten stiger mer i Sverige än i EU, ungdomsarbetslösheten är bland den högsta i EU och BNP sjunker snabbare i Sverige än i EU. Lägg då till den orättvisa fördelningspolitiken som den borgerliga regeringen fört. Den tiondel som tjänar bäst har fått nästan lika mycket som 60 % av svenska folket tillsammans. Ett ökande uanförskap med 70 000 personer och att pensionärer får betala allt mer i skatt jämfört med en löntagare.

Vi Socialdemokrater har i vår budget presenterat våra satsningar för att investera Sverige ur krisen. Vi säger nej till sänkta inkomstskatter på lånade pengar vilket ger oss ett starkare saldo än regeringen när det gäller statens finanser. Vi måste sätta stopp för uppsägningarna inom kommuner och landsting och då måste de få tydliga och långsiktiga besked. Den borgerliga regeringens pengar till kommunerna är engångssummor, allt medans deras skattesäkningar är för tid och evighet. Totalt vill vi Socialdemokrater tillföra kommunsektorn drygt 18 miljarder kronor mer än regeringen under 2010–2012. Detta är ett av sätten för mildra krisens effekter, rädda välfärden från nedskärningar och trygga jobben.

Gammelmedia på detta:
SvD, AMS, DN, Aftonbladet, X-pressen

Nymedia på detta:
Diversifierad, Wendt, Lasses blogg, Jobbävningen, Utredarna, Daniel Mathisen

** Arbetslöshetsnivån för de inskrivna på Arbetsförmedlingen är lägre än nivån i SCB:s arbetskraftsundersökningar. En anledning är att Arbetsförmedlingens mätningar av antalet arbetslösa inte innehåller de heltidsstuderande som söker arbete. Till dessa räknas bl.a. många av deltagarna i de arbetsmarknadspolitiska programmen med aktivitetsstöd.

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: