måndag, augusti 10, 2009

Kom och köp konservativ gröt

Idag tog Moderaterna första steget att spola bort nyhetstorkan. Nu kommer regeringens övriga små borgerliga få hålla i vattenkannan ett par veckor innan regeringens nya budget presenteras. Förutom att Moderaterna nu uttrycker att de vaknat och insett att man nu måste investera i landets kommuner och landsting för att mildra effekterna av lågkonjunkturen så tog Fredrik Reinfeldt till ordentligt med brösttonerna och tog upp valvinnaren från -06. - Vi sätter jobben främst och måste vara rädda om den sysselsättning vi har.

trovärdigheten i detta kanske vi skall låta historien avgöra, det är ju inte första gången vi hör denna lovsång från statsminister Reinfeldt. Det var utanförskapet och jobben som skulle adresseras valet -06, och jag tror de flesta vet hur bra den Moderata regeringen arbetet med frågan sedan dess. Anders Borg sade att det skulle ta två år innan effekterna av den borgerliga politiken skulle ge effekt, och visst har vi fått se det. Den borgerliga passiviteten och oviljan att investera i välfärdens kärna före skattesänkningar till de som redan har bra har givit resultat. Klyftorna i samhället har ökat, arbetslösheten stiger i en takt som inte ens Svenskt näringsliv förutspått och varslen inom kommuner och landsting är rekordmånga.

Förutom att det lovas manna över kommuner och landstings skyar, målas stor osäkerhet för att klara leveransen. I dokumentet "Jobba Sverige ur krisen" kan vi hitta följande rader "Alliansregeringen har därför, med start i budgetpropositionen 2009 och med förstärkningar i den särskilda tilläggpropositionen i januari som i vårpropositionen presenterat förslag för att möta krisen och en dämpa uppgången i arbetslösheten (syftningsfel och allt). Man konstaterar även att osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen kvarstår och att erfarenheter från 1990-talet tydligt visar att behovet av tidiga insatser för att förhindra att arbetslösheten biter sig fast. Detta till trots så utlovas naturligtvis mer skattesänkningar. Min fråga blir ju då om vi anser att det regeringsbärande partiet Moderaterna gjort tillräckligt när de tidigare hade chansen, jag tycker inte det. Nu verkar det inte handla om vad som är rätt och riktigt för Anders Borg och Fredrik Reinfeldt, nu handlar det om att sälja med mördande reklam, att den Moderata alliansen behöver fyra år till.

Gammelmedia på detta:

Nymedia på detta:

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: