tisdag, juni 14, 2011

Ohelig allians för Sverige?

Söker man på ordet ohelig allians så berättar wikipedia att detta är en, ofta ganska tillfällig, koalition eller samverkan mellan olika parter som jobbar för samma resultat men av sinsemellan helt olika skäl. Det "oheliga" i begreppet brukar bestå i att var och en av dem mest ser just till sina egna egoistiska skäl och att de därvid tillsammans kör över en mer homogen grupp som annars skulle ha haft relativ majoritet. Ursprunget till begreppet är ett slags antites till den ursprungliga meningen bakom bildandet av Heliga alliansen.


I det fallet som nu rullar i media så är det inga mindre än Allians för Sverige som består av, ett stort och tre mindre, konservativa partier som styr Sverige som är en av parterna i en påstådd ohelig allians. Den andra parten är ett rasistiskt, främlingsfientligt, homofobiskt och hederskultur vurmande parti, nämligen Sverigedemokraterna. I december förra året skulle riksdagens trafikutskott fatta beslut om höjda avgifter på Öresundsbron, ett ärende som hela oppositionen stod emot.

Enligt Tony Wiklander, (SD) ledamot i trafikutskottet, blev han kontaktad av alliansföreträdare. Jan-Evert Rådhström (M) är vice ordförande i trafikutskottet och bär huvudansvaret för att Allians för Sveriges politik går segrande ur förhandlingarna. Rådhström slirar del i lögndetektorn när det kommer till redovisa samtalen som han fört med SD, i denna påstådda oheliga allians. Rådhström förnekar inte att jag säkert har ringt SD:s Wiklander, men vad samtalet skulle innehålla mins han inte, och SD har lovat Moderaterna att inte avslöja något. Vad han dock är helt övertygad om är att han definitivt inte har förhandlat med SD. Vi kan dock alla konstatera att SD gick först på regeringens linje. Men i kammaren valde att inte ställa sig bakom förslaget.

Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen är tydlig med att poängtera att både regeringssidan och de rödgröna under det här första riksdagsåret ”öppnat upp för samtal”. Det har spekulerats och påståtts att Socialdemokraterna sökt stöd av SD, den senaste undersökningen som gjorts visar dock att SD i 98 procent av fallen röstar med den borgerliga regeringen. Har Allians för Sverige INTE ambition att ingå en ohelig allians med Sverigedemokraterna så har dom onekligen mer att leva upp till en detta som nu kavlas ut i media, eller är detta början på en ohelig allians för Sverige?

Gammelmedia på detta:
DN /SvD / Aftonbladet / Expressen / SvD2 / SvD3 /

Nymedia på detta:
Tokmoderaten / Jinge / Martin Moberg / Veiken´s blog / Peter Högberg / Kommunisternas blogg / SD i riksdagen / Jonas Sjöstedt / Olas tankar / "Dagens pratisar" i Soldatmammans värld / Den ohälsosamme ekonomisten / Jan Rume / Feel in the blogg / HumanLabRat / (S)ebastians tankar / Monica Green / Röda Berget / Just när du trodde att du visste / Holmqvist /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: