torsdag, januari 12, 2012

Moderaterna säljer sig, billigt och snabbt

Framtiden och humanismen har återigen råkat ut för ett  borgerligt bakslag. Kravet på tvångssterilisering vid könsbyte blir kvar trots att det finns en bred majoritet i riksdagen för att det ska slopas. Inte helt oväntat så är det Sveriges minsta regeringsparti, de värdekonservativa Kristdemokraterna, som har fått med sig de övriga borgerliga på tåget. Man väljer helt enklet att ta till den gamla malpåsen istället för spänna bågen om omfamna framtiden. Argumentet är att frågan är juridiskt komplicerad och behöver utredas vidare, har vi inte hört det tidigare så säg.
               
Det fanns tidigare planer på att partierna i socialutskottet skulle ta ett eget initiativ för att slopa tvångssterilisering och på den vägen runda motståndet från KD och Göran Hägglund. Men i förhandlingar mellan departementet och de borgerliga ledamöterna i socialutskottet så har alltså nu ledamöterna vikt ner sig för Hägglund. Orsaken till detta är uppenbar, och tyvärr så har den ingenting med den teknokratiska invändningen som nu levereras.

Detta utspel är ett steg i ledet för Göran Hägglund att trygga sitt ordförandeskap inom KD. Att lagom till det extra rikstinget visa hårda nypor mot de som står utanför den sexuella normen som den kristna högern företräder är tevklöst ett sätt för Hägglund att stäka sina kort mot Mats Odell och bli omvald. Att frågan skulle vara så juridiskt komplicerad så att man inte skulle kunna genomföra en ändring liknar i mångt och mycket argumentet som uppvisade när det gällde ersättningen till fosterhems barnen.

Då skulle en ersättning till de drabbade vara rättsosäker men efter massiv kritik backade både ansvarig minister, Maria Larsson (KD) och Fredrik Reinfeldt. Vilka argument som de Moderata ledamöterna har i socialutskottet för sitt agerande återstår att se. På Moderaternas partistämma i oktober 2011 beslutade man nämligen att slopa dagens krav på att den som genomgör ett könsbyte ska vara steriliserad. Tala om att sälja sig billigt och snabbt, för att Hägglund skall bli partiordförande.

Gammelmedia på detta:
DN / SR / Aftonbladet / Expressen / SvD /

Nymedia på detta:

Alliansfritt Sverige / Magnihasa / Peter Högberg / Dynga / Camilla Grepe / Mer vänster i Uppsala / Det är jag som är Petra / Transsexualism /

Krassman / In  Your Face

6 kommentarer:

Anonym sa...

Nu får man bara läsa att dom vill ha kvar det, andra vill ha bort det. Jag har svårt att tro att man väljer att ha kvar det utan anledning. Man skulle vilja veta varför, är det medecinska orsaker? vad ligger bakom de olika ståndpunkterna, det framgår inte alls i medias rapprotering.

Anonym sa...

Det finns ingen framtid i humanism.

Självklart ska de som byter kön tvångssterliseras. Ska en kvinna bli "man" och dessutom kräva att omgivningen betraktar henne som detta så ska hon inte föda barn, män föder inte barn, det gör kvinnor.

Man kan inte äta kakan och ha den kvar.

Slutdiskuterat.

Krassman sa...

@Anonym 11:55:00
Jag vet i alla fall vad som står i Moderaterans protokoll från deras kongress. Kongressen beslutar bifall till hela motion 109:

Att ta ställning för att Lagen om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall (1972:119) skyndsamt ska moderniseras.

Att dagens krav på att den som genomgår ett könsbyte ska vara steriliserad
slopas.

Att dagens krav på att den som genomgår ett könsbyte ska vara ogift slopas.

Att dagens krav på att den som genomgår ett könsbyte skall vara svensk medborgare slopas till förmån för att även utländska medborgare som varit bosatta i Sverige i minst ett år kan beviljas behandling.

@Anonym 12:10:00
Din inskränkthet kring alla människors lika värde är vidrig. Tvångssteriliseringar är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och bör enligt en rapport från Socialstyrelsen stoppas omedelbart. Slutdiskuterat för dig kanske man knappst för oss inte baserar framtiden på gamla testamentet.

Malin sa...

Göran Hägglund är redan Partiordförande, det handlar inte om huruvida han ska bli det eller inte.
;)

Krassman sa...

@Mailn: Det har du ju helt rätt i. Det handlar om att han skall i omvald eller inte. Bäst jag fixar till det, tack för påpekandet Malin.

Spiff sa...

Tycker du att de här är de viktiga frågorna för framtiden, är sossarnas kris betydligt djupare än det hittills verkat.

Att någon inte är nöjd med sitt utseende eller hur de uppfattas av andra är deras problem, ett lyxproblem som inte Svenska skattebetalare skall behöva betala notan för.