måndag, april 16, 2012

När börjar lånecirkusen?

I dag så har Anders Borg presenterat den borgerliga regeringens kommande prioriteringar i sin vårbudget. Jag kan så här långt konstatera att ambitionerna från regeringen är lika låga som deras usla humör. Det är allvarligt läge och Anders Borgs uppmaningar om vargvinter har vi hört tidigare, men jag kan skönja en viss skillnad. Det är uppenbart att Borgs rådgivare gjort samma analys som Statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson."Vårpropositionen behöver lägga grunden för att vinna väljarnas förtroende på välfärdsområdet, något som kan motverka ett potentiellt växande välfärdsmissnöje. Sentida forskning visar att välfärdsmissnöje äter regeringsförtroende mer effektivt än om det går dåligt för den nationella ekonomin”, säger Oscarsson. Borg tar i dag tillfället i akt att meddela att ordningen i statsfinanserna (läs ansvar för Sverige) inte längre är lika viktigt.

Borg uppger att kravet på balans i de offentliga finanserna inte nödvändigtvis måste stå i vägen för reformer, man kan alltså låna pengar till reformer på framtida överskott i statskassan. Med ett trollslag så har Borg öppnat en dammlucka för investeringar och lämnat de slaviska budgetprinciperna som alltid tidigare varit hans motto. När nu Borg bytt fot i frågan så kan de långa ansiktena som Reinfeldt och han kamrater släpar runt på förändras till leenden igen, på lånade pengar.

Dagens besked från Borg är att landets ekonomi utvecklas sämre än han trott. Ett överskott på 60 miljarder har reducerats till ett underskott i statsfinanserna på 13–14 miljarder och onekligen verkar vårbudgeten bli det misslyckandet som många borgerliga ledarskribenter fruktat. De aktiva insatserna för jobben lyser med sin frånvaro och i sann borgerlig anda så är det satsningarna på klimatet som först slaktas.

Men precis som Borg meddelar så kommer vi snart se den borgerliga lånecirkusen dra igång. Utrymmet för egna reformer har effektivt sablats ner av jobbeskatteavdrag och sänkt krogmoms vilket kommer att kompenseras genom en utökad statsskuld. När valrörelsen 2014 börjar brännas så är sänkt statsskuld och ordning på finanserna inte riktigt lika viktigt som tidigare, trots bättre vetande. För den som är satt i skuld, är icke fri!

Gammelmedia på detta:
DN / DN2 / DN3 / DN4 / Aftonbladet / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 / Aftonbladet4 / SvD / SvD2 / SvD3 / SvD4 Expressen / Expressen2 / Expressen3 /

Nymedia på detta:
Lasses blogg / Veronica Palm / Kommunsiternas blogg / Tokmoderaten / MALMROX / Olas tankar / Gunnar Hökmark / Jens Holm / Kulturbloggen / Niclas Virin / Alliansfritt Sverige / Ylva Johansson / Utredarna / Kent Persson / Martin Moberg / Peter Högberg / Ola Hassbring / Peter Andersson / Thomas Böhlmark / DHE / HallandSbloggen /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: