torsdag, april 26, 2012

Vi har inget att dölja!

Inför Lundin Petroleums bolagsstämma i maj så föreslår två av ägarna, Folksam och Egbert Wesselink, koordinator för organisationen European Coalition on Oil in Sudan, ECOS, kräver att Lundin Petroleum initierar och bekostar en oberoende utredning kring företagets hallabaloo i Sudan. Trots att Lundin Petroleum har allt att vinna på en granskning så fegar man ut totalt.Har tyvärr inte hittat hela motiveringen på hemsidan (för att jag eller hemsidan suger) men i detta fall tycker jag att motsätta sig granskning vittnar mer om skuld än något annat. Något som även Carina Lundberg Markow från Folksam reflekterar över. – De har ju uppgett att inga överträdelser har ­begåtts. Då borde det inte vara något problem att bevisa det. Aftonbladet har dock redogjort argumenten mot en utredning och ett av argumenten är att bolaget redan är ”öppet och transparent”.

Att förstärka budskapet om öppenhet och transparans genom att "leva som man lär" verkar dock inte vara aktuellt. Olja är smutsigt! Det har jag har lärt mig av att köra HD, följa TV-serien Dallas, ett starkt miljö engagemang och nu även Lundin Petroleum. AMF Pension har sålt motsvarande hälften av sitt innehav i Lundin Petroleum och Robur har sålt av delar av sitt aktieinnehav. Att som misstänkt bolag visa på denna ovilja till granskning kan knappst leda till seriösa aktörer vill ha fingrarna nerstoppade i Lundins oljefat.

Gammelmedia på detta:Aftonbladet / SvD /

Nymedia på detta:Kommunisternas blogg /

Krassman, In Your Face  

Inga kommentarer: