tisdag, maj 15, 2012

Arbetslinjen som kom av sig!

Att Reinfeldt inte insett problematiken bakom den massarbetslöshet som Sverige har blir mer och mer uppenbart. Det är även uppenbart att regeringströttheten gör att Reinfeldt har svårt att vara taktisk och polerad när hans politiska lösningar på problemet med arbetslösheten ifrågasätts. Uttalanden som detta här nedanför skulle ju aldrig ske om han själv trodde på sin egen arbetslinje.  

        Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniskt födda svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet, sade Reinfeldt.

Ja, citatet är taget ur ett sammanhang, men lik väl är det inte en förklaring till varför Reinfeldt väljer att kategorisera arbetslösheten till etniska grupper. Arbetslösheten är ett lika stort problem och tragedi, oavsett vem det är som drabbas. Oavsett ålder, kön, sexuallitet, storlek på skor, vilken gud man tillber och vilket fotbollslag man håller på.

Att utrikes födda och ungdomar har lägre sysselsättningsgrad är ett faktum och lösningar på detta måste prioriteras. Vad som inte behöver poängteras är vilka som har lägst andel arbetslöshet utifrån olika aspekter jämfört med gruppen som har lägst. En liknelse till Reinfeldts uttalande skulle vara att det inte finns några problem i skolan, om man ser till gruppen barn som har MVG.

Den borgerliga arbetslinjen, med vanan trogen av siffertrixande, kanske inte med detta har fått en ny retorisk kappa, men detta är en tydlig signal att nu även Reinfeldt insett problemen med hans quickfixes på arbetsmarkanden. Att Ullenhag flyttar kontoret till förorten en vecka och att sänka skatterna i zoner med hög arbetslöshet räcker inte, och Reinfeldt vet inte hur han skall skapa de nya jobben. Han säger att det krävs mer, men sen då?

En orsakt till att han inte vet kan ju vara att massarbetslösheten och dess problem gäller bara de som inte är etniskt födda svenskar mitt i livet, i alla fall om man skall tro honom. 

Gammelmedia på detta:
SvD / DN / Aftonbladet / Expressen / SvD2 / DN2 / Aftonbladet2 / DN3 / SvD3 /

Nymedia på detta:

Krassman, In Your Face  

Inga kommentarer: