onsdag, september 02, 2009

Att "ta ansvar för Sverige"

De "nya" Moderaterna har under sin stämma i Västerås talat länge och väl om det som dom nu mer besöker, nämligen verkligheten. Moderaternas retorik kommunicerar dock något helt annat, den handlar mestadels framtiden och att ta ansvar för Sveriges ekonomi. Som kontrast till detta luftslott och de vackra orden som den Moderata retoriken bjuder så har nu Ekonomistyrningsverket publicerat sin senaste prognos.

Detta är inte Ekonomistyrningsverkets logo, men visst är den här fetare?

Innehållet skiljer sig vida från det valfläsk som nu Moderaterna med sina PR-byråer håller på att koka. Statsbudgetens saldo visar underskott hela perioden 2009—2012. Budgetunderskottet i år väntas uppgå till 201 miljarder kronor varav en betydande del förklaras av stödåtgärder till det finansiella systemet.

- Trots en något ljusare konjunktur ser det fortsatt bekymmersamt ut på arbetsmarknaden. Detta bidrar till fortsatt låga skatteintäkter och höga utgifter. Utgifterna inom arbetsmarknadsområdet fördubblas fram till 2011, då arbetslösheten beräknas uppgå till 12,2 procent av arbetskraften, säger Kristina Ström Olsson på ESV i ett pressmeddelande.

Lägg till kommuner och landstingens ekonomiska situation och vi har en spännande valrörelse framför oss. Det blåa laget som kommer att vilja tala om framtiden med samma ord som 2006 och att sänkta skatter löser jobbfrågan. Ställt mot det rödgröna laget som är villiga att ta ansvar för Sverige långsiktigt och minska klyftorna i samhället som kraftigt ökat under det borgerliga styret. Mitt tips är att det senare är det bästa för Sverige och att det dessutom framgår av verkligheten som vi befinner oss i, och inte bara besöker som Moderaterna gör.

Gammelmedia på detta:

Nymedia på detta:

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: