onsdag, september 16, 2009

Kyrkan måste vara en bra arbetsgivare

Den här artilken hade jag idag publicerad i NT. Det är dags att vrida upp tempraturen i kyrkovalet och ni som kan går och röstar nu på söndag, och röstar på Socialdemokraterna.

Jag är inte någon flitig besökare till kyrkan. Det blir mest att jag besöker kyrkan under någon högtid: ett dop, bröllop eller kanske en skolavslutning.Det är nog många med mig som har den här typen av relation med vår allmänna kyrka som vi har här i Sverige. Den finns liksom bara där, vi tar den för givet på något sätt. Visst har jag någon gång gått förbi, för att snabbt kliva in, och bara få njuta av lugnet och känslan av frid, för att få en stunds eftertanke. Det kanske inte har handlat om avgörande saker som liv och död, utan mer vardagsnära saker som familj, personliga funderingar över mitt eget liv, någon jag tycker om eller något jag oroas över.

Kyrkan spelar ingen avgörande roll i mitt liv, i alla fall inte ännu. Men det känns bra att den finns där och att jag kan ta del av den, på mina villkor och när jag själv önskar. Jag tror även att det är många som vill ha en sådan här relation till kyrkan, och till sin tro. Den skall finnas där och den skall vara öppen för oss alla.

Kyrkan spelar en stor roll i vårt samhälle, kanske större än vad många av oss vet och vill att den skall göra, men det gör den. Jag är politiskt aktiv, till och med på en sådan nivå att jag själv betraktar mig som en nörd, både på gott och ont naturligtvis. Jag ser att kyrkan och politik har mycket gemensamt. Det handlar mycket om hur vi organiserar vår tillvaro, hur vi relaterar till varandra och hur vi tänker om de svaga och utsatta, och vad vi själva önskar när vi är svaga och utsatta. Jag vill att både kyrkan och politiken skall komma bort från klyschor, färdiga och förenklade svar. För livet är inte sådant.

För mig som socialdemokrat är det självklart att kyrkan skall vara en bra arbetsgivare. Kyrkorna kanske är från medeltiden, men personalpolitiken behöver vara modern. Kyrkan skall vara tolerant. Kvinnoprästmotstånd och intolerans mot samkönade äktenskap hör inte hemma i ett modernt samhälle, och inte i en kyrka som vill hålla jämna steg med samhället den verkar i. Vi står inför ett gigantiskt generationsskifte i samhället och detta måste även kyrkan klara. Kyrkan har en viktig funktion och roll när det gäller att bekämpa de klyftor som finns i vårt samhälle. Svenska kyrkans verksamhet är allmännyttig och för mig som socialdemokrat så är det självklart att den så skall förbli.

Den 20:e september är det kyrkoval i Sverige. Var med och gör kyrkan till en mer öppen och demokratisk folkkyrka som respekterar alla människors lika värde. Rösta på Socialdemokraterna den 20:e september i kyrkovalet.

Kristian Krassman (S)

6 kommentarer:

PeO sa...

Kyrkan är från FÖRE medeltiden och med tanke på att det står 2009 i kalendern borde dom inte finnas kvar idag. Det enda religionen bidrager med idag är dumhet, fanatism och en massa hus och egendomar som förfaller.

Krassman sa...

@Peo "guds barn"
Ett något onyanserat resonemang, känns skönt att du inte helt tappat tron och givit upp din kamp för en borgerlig värld.

Tror dessutom att vad religionen bidrar med är en sak, kyrkan en helt annan. Du vet det där med kropp och själ är två olika saker. Precis så är det med religion och kyrkan. Bara för att något är gammalt så behöver det inte vara något som är dåligt och "out of date". Det borde ju du om någon veta, du som är konservativ.

PeO sa...

Varför har vi kyrkoVAL överhuvudtaget? Jag i min konservativa enfald trodde kyrka och stat var skilda åt? Jag skiter väl i vilka som sitter och styr kyrkan och det gör de allra flesta i Sverige idag tror jag. Hur hög är röstningproceenten? 10-12% kanske? Här har vi en inressant anomali. Jag kanske tycker att "religionen är ett opium för folket". Vad tycker du? Eller är du Broderskapare måhända. Ursäkta och med all respekt etc.

Krassman sa...

@PeO
Kyrkan styrs fortfarnde enligt Kyrkolagen(1992:300) så kopplingen till poltiken och staten finns. Sedan så är det ju upp till partierna om man vill vara med och bestämma men det är ju inte bara politiska partiet som ställer upp i kykovalet. Läs detta nedan om du orkar, tycker det ger en bra bild av skillnaderna mellan politiskt och opolitiskt i kyrkan. Tog det från Sveriges Radio. Vad jag tycker om kyrkan ser du i mitt inlägg så jag delar inte "opium" grejen med dig.

----------------------------------

Det har länge debatterats om inte de politiska partierna och deras kandidater borde ersättas av politiskt obundna kandidater. Detta för att också ytterligare markera att staten och Svenska kyrkan är skilda åt.

Det finns sådana nomineringsgrupper i valet sedan tidigare. Posk, partipolitiskt obundna partier i Svenska kyrkan, är ett sådant. Emma Hedlund är präst och representerar Posk och menar att man visst kan vara politiskt aktiv utanför kyrkan, men inom Svenska kyrkan ska det vara engagemanget som styr, säger Emma Hedlund:

- Vi säger att vi är partipolitiskt obundna, men det är fortfarande politik vi driver. Kyrkopolitik är vad vi alla måste driva i arbetet för kyrkans bästa. Och naturligtvis är frågor av sådana slag att det kommer att finnas olika uppfattningar. Men en allmän politisk ideologi ska inte vara grunden, säger Emma Hedlund i nomineringsgruppen Posk.

Men från de gamla politiska partierna ser man ofta styrkan i att kandidaterna i detta val har en politisk bas och gemensam syn på både samhälle och Svenska kyrkan. Olle Burell är socialdemokratisk kyrkopolitiker:

- Jag tycker att det är viktigt att det finns nomineringsgrupper i Svenska kyrkan som är varudeklarerade och kvalitetssäkrade. Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att väljarna vet vad de röstar på.Vi ställer upp med stolthet under den socialdemokratiska partibeteckningen, så att väljarna vet vad de får och vilka värderingar som kandidaterna bär på, säger Olle Burell, socialdemokratisk kyrkopolitiker i P1 Morgon.

Ingemar sa...

Bäste Kristian!

Du skriver att "Svenska kyrkans verksamhet är allmännyttig". På vilket sätt då, om man får fråga?

Kyrkopolitiker och andra brukar ofta skryta om att Svenska kyrkan är en folkkyrka och därtill landets största folkrörelse. Med tanke på det blygsamma antal som verkligen gått med av fri vilja så blir sådan retorik inte bara löjlig utan rent av naiv.

När ska ni som politiker göra något för att verkligen införa religiös rättvisa i landet? Majoriteten i Svenska kyrkan har tvingats in som barn, de påminns inte om sitt medlemskap då de betalar sin medlemsavgift via skattesedeln, och informationen om rutinerna för utträde är dessutom undermålig.

Att detta får fortgå är bedrövligt. Varför görs inget åt saken? Och framförallt, varför pratar man inte om dessa saker i kyrkovalstider i stället för att skryta om "folkkyrkan" och varna för Sverigedemokrater?

De senare frågorna är egentligen riktade till (kyrko)politiker i allmänhet, men du kanske kan försöka svara på dom ändå?

Krassman sa...

@Ingemar
Hej Ingemar, kloka tankar du kommer med, och jag skall försöka svara på dom så gott jag kan. Vad jag menar med att kykran är "allmännyttig" är att kyrkan finns där, för alla. Ovasett vilken tro vi har, hur stark den är och vilket samfund vi tillhör. Den tillhör på något sätt oss alla. Precis som allemansrätten kan man säga.

Därmed inte sagt att den används av oss alla. Jag håller med dig om att det finns något förlegat i kyrkans sätt att hantera sina medlemmar och även de som vill lämna kyrkan. Har själv "försökt" att lämna kyrkan en gång men det blev aldrig något utträde efter mitt brev, och nu har jag ingen lust.

Detta behöver förändras till det bättre men däremot så kan det inte vara en huvuduppgift för kyrkan, att arbete med hur medelmmarna skall upplysas om hur man lämnar kyrkan. Det kan ju aldrig vara en organisation, oavsett om det är en idrottsklubb, fackförening eller kyrka att arbeta för att få färre medlemmar.

Det finns en förtroendeklyfta och en generationsklyfta som kyrkan behöver överbrygga och jag tror inte att det arbetet blir lättare om kyrkans politiker består av endast kyrkligt aktiva. Vi som ser kyrkan som något att värna men förändra för att hålla jämna steg med nutiden och anpassa sig för framtiden tycker jag verkligen behövs. Jag vet inte vad du önskar skall göras åt saken, jag försöker i alla fall påminna så många som möjligt som är medlemmar att rösta i kyrkovalet, gör de inte det så kanske det i alla fall kan väcka en tanke om engagemang eller fortsatt passivt medlemskap.

Bara för att man inte röstar eller aktiv i ett demokratisktsystem behöver ju inte betyda att man inte vill vara medlem. Man kanske tycker att det räcker bra som det är och kännar att medlemskapet är solidarikst nog. Alla 5,6 miljoner medlemmar i Svenskakyrkan har i alla fall fått ett röstkort som påminner om deras medlemskap nu till valet.

Tack för din kommentar och skriv gärna igen.