lördag, september 12, 2009

Nytt misslyckande för jobben

Regeringen kommer inte att uppfylla sitt vallöftet om sänkt maxtaxa på fritids. Reformen skulle bli alldeles för dyr att genomföra enligt den borgerliga regeringen. Vi kan alltså notera ett nytt misslyckande i den borgerliga jobbpolitiken. Maxtaxan, som i dag är 840 kronor i månaden för första barnet på fritids, skulle sänkas bland annat för att stimulera fler föräldrar att jobba mer. Jag har förståelse för att man måste prioritera när det ekonomiska läget är svårt. Men att genomföra nya skattesänkningar istället för genomföra reformer för fler i arbete är oansvarigt. Vi har redan sett bevis på att de genomförda skattesänkningarna inte givit utlovade resultat för jobben utan gått rätt ner i madrassen hos de rikaste istället.

Den borgerliga regeringen har genomfört skattesänkningar på 85 miljarder kronor. Riksdagens utredningstjänst visar att de 20 procent med högst inkomster har fått närmare hälften av dessa sänkningar. Den tiondelen av befolkningen som tjänar bäst har fått mer än vad 60 procent av befolkningen fått tillsammans. Men att infria vallöften för att få fler arbetade timmar är alltså för dyrt nu, och inget man valde att prioritera efter valet när pengarna fanns. Den Moderata alliansen gick till val på jobben, men skattesänkningar har alltså varit viktigare.

Vi kan ju även notera att man väljer att arbete mad frågor som vårdnadsbidraget och att kommunerna skall lägga sina pengar på att människor skall lyfta bidrag istället för att göra fler arbetade timmar. Den borgerliga jobbpolitiken radar upp misslyckande efter misslyckande. För ett år sedan var arbetslösheten i Sverige nästan 1% lägre än i övriga Europa. Idag är den högre än genomsnittet EU. Det har inte hänt sedan 1997 i efterdyningarna av 90-tals krisen, då EU bestod av 15 länder och idag är det 27 medlemsländer. Enligt en sammanställning som SCB gjort åt regeringen så kommer 78% av Sveriges kommuner gå med ett underskott i år. Det är nu reformer för jobben skall genomföras, att inte prioritera reformer som kan öka antalet arbetade timmar i Sverige bidrar bara till att Sverige sjunker längre ner i kristräsket. Det är alltså detta som den Moderata alliansen kallar för att ta ansvar för Sverige.

Gammelmedia på detta:
DN, SvD, Aftonbladet, Xpressen, SvD

Nymedia på detta:
Peter Andersson, Ferenheit, Kent P,
Plattityder, Jobbävningen, S-buzz, Westerholm

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: