måndag, september 28, 2009

Med ett svar som är 4 och ett halvt år gammalt

Med detta svar som hänvisning väljer den borgerliga majoriteten med Centerpartiet i spetsen att se min motion som besvarad. Min motion handlar om att jag vill att Norrtälje kommun skall bli den första kommunen i Stockholms län som blir miljöcertifierad enligt EMAS. Argumenten som Centerpartiets gruppledare Berit Jansson lämnar ur fullmäktiges talarstol är ett fattigdoms tecken av sällan skådat slag. I ett svar på en tidigare motion från 2005 så menar hon att en miljöcertifiering skulle bli kostsam. Bara så, ingen kalkyl över hur mycket arbetet kommunen lägger på det arbete som respektive förvaltning gör idag eller vad en certifiering skulle kosta.

Ett annat argument är att en miljöcertifiering för en kommun inte går att använda som marknadsföring, så som ett företag kan göra. Ett argument som Östersunds kommun, som var en av de första i landet att certifiera sig enligt EMAS, avfärdar. -IKEA hade aldrig etablerat sig hos oss i Östersund om vi inte vår verksamhet hade varit miljöcertifierad enligt EMAS, hälsar det Moderata kommunalrådet i Östersund via sin miljökontroller. Det är skillnad på ambitioner och kompetens när det gäller klimat och miljöfrågorna, och Centerpartiets hållning i frågan i min kommun är lika märklig som svaret på min motion.

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: