torsdag, september 03, 2009

Grattis Pernod, osis Svennebanan

Den franska spritjätten Pernod Ricards vinst ökar rejält i år. Orsaken till detta är den tidigare folkägda stoltheten Absolut Vodka. Pernod Ricard, som i fjol köpte Absolut och resten av Vin & Sprit-koncernen av svenska staten för 55 miljarder kronor, redovisar en nettovinst på 945 miljoner euro, cirka 9,7 miljarder kronor, för perioden juli 2008-juni 2009. Absolut har enligt Pernod Ricard bidragit med 272 miljoner euro, närmare 2,8 miljarder kronor till koncernen.
Kortsiktigt och korkat, borgerligt så det förslår

Använder vi dessa siffror så betyder det att Pernod skulle få in pengarna för köpet av Absolut och Vin&Sprit på 20 års tid, på bara Absolut försäljningen. Den borgerliga utförsäljningen av våra gemensamma tillgångar visar på dåligt omdömme och en ideologisk agenda som tydligen är viktigare än att ta ett långsiktigt ansvar för Sveriges ekonomi. Sedan skall vi inte heller glömma vad pengarna använts till av Mats Odell och den borgerliga regeringen. Skattesänkningar för som redan har de bäst ställt och ett fett underskott i statens finanser på 201 miljader.

Gammelmedia på detta:
SvD, DN

Nymedia på detta:
Rolfs blogg

Krassman, In Your Face

11 kommentarer:

Jonas sa...

Värde på en aktie delat med vinst per år kallas P/E-tal. Merparten av bolagen på börsen har P/E-tal under 20. Alltså hade det varit mer lönsamt för staten att sälja V&S och investera i andra bolag om nu staten ska spekulera i aktier.

För övrigt har V&S:s resultat ökat sedan Pernod tog över. Kanske är de bättre ägare?

Krassman sa...

@Jonas
Staten spekulerar ju ganska friskt med AP-fonderna i alla fall. Men att det finns risker vet vi ju alla.

Sedan så vet jag inte om det går att jämföra de två bolgen och deras utveckling. De påminner om varandra men att Pernod Richard är mycket större än vad Vin&Sprit var påverkar naturligtvis och medför en hel del synergieffekter som inte hade varit möjliga att uppnå i varje enskillt bolag. Något som Pernod äevn slår fast på sin hemsida.

Pernod Ricard:
* A turnover of 7.7 billion euros consolidated sales (combined sales)

* The world’s co-leader in spirits, with 95 million* cases sold.

* The world’s n°4 in wines and champagnes, with 26 million cases sold.

"The integration of Vin & Sprit has been made more straightforward by the fact that the two companies share a similar culture. Synergies are expected to lead to cost savings of €150 million, with 50% due in the 2008-09 fiscal year. Following this transaction, ‘The Absolut Company’ was integrated into the Group’s Brand Owners network, and ‘Pernod Ricard Nordic’ has assumed responsibility for the distribution of international and local brands in northern European markets."

Jag hade ändå föredragit att svenska folket hade fått tagit del av vinsterna från Vin&Sprit än att vinsterna nu går till spritjätten Pernod Richard.

Jonas sa...

Två frågor:
1) Varför var ju V&S bra att äga? Varför förordar du inte en försäljning av V&S och köp av andra bolag? Var det vinsten i sig som var det intressanta finns det ju andra alternativ för samma summa pengar.

2) Du ogillar att staten minskade sitt ägande för att betala av lån. Vill du också att staten ska utöka sina lån för att kunna öka ägandet i företag?

Tacksam för svar!

Krassman sa...

@Jonas
Självklart får svar på dina frågor.

Din fråga: "Varför var Vin&Sprit bra att äga".

Mitt svar: Eftersom det bidrog till statsfinanserna och var ett välskött bolag.

Din fråga: "Varför jag inte förordar en försäljning av V&S och köp av andra bolag.

Mitt svar: Varför jag inte förordar en försäljning av de statliga bolag tror jag har redovistats i själva inlägget. Men jag kan gärna ta det igen.

Jag tror det är bättre med ett statligt ägande av dessa bolag eftersom överskotten går till staten och deras sätt att kunna påverka konkurrensen. Ta SBAB som exempel när de slopade topplånen som fanns.

Att sälja statligt ägda bolag är det jag skriver om, inte att köpa privata eller offentligt ägda bolag. Förvärv är en annan fråga och som man får ta ställning till från fall till fall.

Din fråga: "Var det vinsten i sig som var det intressanta finns det ju andra alternativ för samma summa pengar"

Mitt svar: Nej, det var inte vinsten i sig, se svaret ovan.

Dina fråga: "Du ogillar att staten minskade sitt ägande för att betala av lån. Vill du också att staten ska utöka sina lån för att kunna öka ägandet i företag"

Mitt svar: Staten sålde hela bolaget, det är att avsluta sitt ägande och inte att minska det. Statsskulden har sedan försäljningen ökat medans man istället genomfört skattesäkningar, som nu resulterat i ett underskott.

Om staten skall låna pengar till att köpa in sig i bolag får avgöras från fall till fall. Precis som den borgerliga regeringen köpte Carnegie och använder skatter för att hjälpa bankerna. Budgetunderskottet i år väntas uppgå till 201 miljarder kronor varav en betydande del förklaras av stödåtgärder till det finansiella systemet, enligt ESV.

Hoppas du är nöjd med svaren och återkom gärna med flera om det är något som är otydligt.

Jonas sa...

Det finns två separata frågor:
1) Ska staten äga företag eller hellre sträva efter lågt ägande och låg skuld?
2) Ska staten äga just bolag X (V&S i dett fall) av något specifikt skäl?

Orsaken till min motfråga är att du använde dig av argument rörande fråga 1. V&S går och har gått med vinst. Men ägande innebär en alltid risk. Därför ställer jag frågan om man borde sålt V&S och istället köpt en aktieportfölj för pengarna. Det hade varit vettigt än att äga V&S om syftet är att äga företag för lånade pengar.

Argument för fråga 2 är rimligt vad gäller SJ, Telia, Vattenfall, SBAB och en massa annat. Men jag kan inte för mitt liv se hur staten har intresse av att hålla konkurrensen på premiumvodka vid liv. Rädsla för att marknaden ska svämmas över av lågkvalitetsvodka? Det är ju inte Systembolaget vi talat om, utan en vodkatillverkare. Dessutom tyder allt på att produktionen blir kvar i Sverige pga associationen mellan vårt land och varumärket.

Statsskulden har minskat sedan alliansen kom till makten, även om man räknar med de prognosticerade 201 miljarderna. Prognoserna tyder på att de kommer hamna nära ett nollresultat fram till valet (vilket är en faktisk minskning tack vare inflationen).

Och även om jag helst inte lämnar ämnet i fråga för allmänpolitiskt käbbel: skattesänkningarna har gjort folket lika mycket rikare som det gjort staten fattigare. Vad man tycker är bäst där beror på vad man föredrar.

Tobias Josefsson sa...

"Sedan skall vi inte heller glömma vad pengarna använts till av Mats Odell och den borgerliga regeringen. Skattesänkningar för som redan har de bäst ställt och ett fett underskott i statens finanser på 201 miljader."

Kippe, hur kan pengar från en försäljning användas till att skapa ett underskott, borde de inte snarare motverka detsamma? ;)

Trevlig helg!

Krassman sa...

@Jonas.
Aha, mer frågor alltså, trevligt.
I din första av dessa två mer hypotetiska frågor så gör du gällande att ett statligt ägande innebär en skuld, något som jag har svårt att se är en naturlig koppling. Att det finns bolag som ägas både privat och offentligt som har hög omsättning och positivt resultat, men som inte innebär att ägarna har en hög skuld tror jag inte är ovanligt.

Varför jag anser att staten inte skulle ha sålt Vin&Sprit har jag redan svarat på, vid ett antal tillfällen vid det här laget. Vad är du ute efter egentligen?

Du gjorde ett antagande att staten skulle köpa andra aktier i stället, jag uppfattade det faktiskt aldrig som ett förslag och det var nog därför jag inte svarade på det. Om det nu skulle vara ett sätt att statens "risk" så kunde det kanske varit något. Dock så tror jag att Vin&Sprit inte var någon större risk. För år 2007 gav aktieutdelning från V&S staten 800 miljoner kronor. Den totala vinsten var då före skatt 2,2 miljarder kronor. Sedan så var det inte "risken" i det statliga ägandet av Vin&Sprit och intentioner att köpa aktier i utländska eller svenska företag som var orsaken till försäljningen av bolaget. Så syftet med ditt resonemang har jag svårt att se någon poängen med faktiskt. Du kanske kan förtydliga vad din poäng är?

Nu tror jag nog att du missförstod mitt exempel med SBAB med avsikt men det är okej, om du nu gjorde det. Om inte så vill jag deklarera här och nu att det tidigare statliga ägandet av Vin&Sprit inte var till för att hålla konkurrensen på vodka och rädsla för lågpris märken. Dock hade Vin&Sprit ett helt annat socialt åtagande när det gäller folkhälsoarbetet, eftersom man bidrog med skatt till staten. Något som jag knappast tror att Vin&Sprits nya ägare gör.

Visst så har statsskulden sjunkit, det har du rätt i. Men det beror oxå på vad vi jämför den mot. 2008 motsvarade den 35% av BNP enligt riksgälden, enligt ESV så kommer den 2010 att motsvara 39% av BNP. Vilket jag skulle tycka är en ökning, i alla fall om man ser till hur stor del av BNP statsskulden är.

@Tobias
Ha ha, jo det har du ju rätt i. Där var jag slarvig, det måste jag erkänna. Vi kan väl säga så här istället. De 55 miljarder man fick av försäljningen kunde använts till klokare saker än att se som utrymme för skattesänkningar.

Jonas sa...

Du missförstår nog litet. Man måste inte ha en skuld för att äga bolag. Men det var dessa två alternativ vi hade att välja mellan:
1) Äga ett bolag värt 55 miljarder och ha "matchade" 55 miljarder i lån.
2) Sälja bolaget och ha 55 miljarder mindre i lån.

Detta är alltså hur det de facto såg ut i Sverige. Ett fåtal länder, t ex Norge, saknar statsskuld och där är läget annorlunda.

Min poäng är att statens ägande av V&S i mina ögon är godtyckligt. Att staten redan ägde V&S är knappast ett rimligt argument för att fortsätta. Man måste ju se över vilka övriga alternativ man har. Avkastningen på 4% är modest - strax under snittet på Stockholmsbörsen. Därför skulle det varit klokare att köpa en bred aktieportfölj om syftet bara är att få god avkastnad.

Borgarna valde som bekant att sälja och betala av på statsskulden, dvs det riskminimerande alternativet. Ja, det är _alltid_ en risk att äga företag! V&S har rasat i värde sen vi sålde det.

Statsskulden kommer öka 2009. Men den sjönk mer 2006-2008 än den ökar 2009. Litet cykliskt, det hela.

Krassman sa...

@Jonas
Jag tycker du gör frågeställningen lite väl enkel. Vad säger att Vin&Sprit bara är värt 55 miljarder? Jag misstänker nämligen att Pernod kommer att tjäna bra mycket större pengar än det på V&S. Sedan vet jag faktiskt inte det var dyrare att äga Vin&Sprit än att betala på statsskulden?

Du hade fördragit att inte äga Vin&Sprit och istället investera på börsen, inte jag. Varför Norge inte har någon statsskuld är ingen hemlighet för någon Jonas. Kan vi jämföra Norge och Sverige? Det är även intressant att du tycker att V&S har rast i värde, när bara vinsten av Absolut enligt Pernod överstiger vinsten 2007. Jag tycker ändå inte staten gjorde rätt eller gjorde en bra affär.

Jonas sa...

Jag förstår inte vad det är jag gör enkelt? Man kunde sälja V&S eller inte. Situationen var på så vis enkel.

Ja, värdet på V&S kan diskuteras. Med tanke på hur andra motsvarande bolag värderas är dock 55 miljarder väldigt bra betalt. Jag har inte sett någon seriös analys som tyder på att vi kunnat få bättre betalt, utan mest löst tyckande.

"Du hade fördragit att inte äga Vin&Sprit och istället investera på börsen, inte jag."

Framför att staten äger en sprittillverkare med sämre ekonomisk avkastning än snittföretagen? Ja.

Däremot föredrar jag alternativet "sälj och minska statsskulden" ännu mer. Så jag är i just denna fråga inte det minsta missnöjd med läget.

Att V&S rasat i värde är inget jag "tycker". Värdet på företag baseras på vad man kan få betalt för dem.
http://www.e24.se/branscher/konsumentvaror/artikel_1121943.e24

(värdet torde delvis ha återhämtat sig sedan dess)

Kraxpelax sa...

Samhällskritisk analys:

http://tankesmedjandumbo.blogspot.com/

http://tankesmedjandumbo.blogspot.com/