torsdag, september 17, 2009

Hägglund till undsättning, NOT

I DN ger sig Göran Hägglund på konststycket att som ansvarig minister och partiledare för Kristdemokraterna ta ställning mot etablissemanget och makteliten (läs kulturvänstern). Hägglunds formuleringar i artikeln framstår stundtals likna tankarna från kejsaren i boken "Kejsarens nya kläder". Utmärkande är när han konstaterar att han lyckats skapa en debatt kring "att samhällseliten lever i en verklighet som skiljer sig från vanligt folks". Vad han själv, och den Moderata alliansen tillhör, som fört en politik för ett ökat ovanförskap för de välbärgade framgår dock inte. Så här skriver Hägglund:

"Inom kulturvänstern har vanliga Svenssons och deras Svenssonliv länge setts som det självklara objektet för hån och misstänksamhet. Det har stått klart i filmer och böcker i mer än trettio år. Men under senare tid har den andan spridits till allt större delar av det svenska offentliga livet "Hägglund till undsättning för Svennebanan och normalitet alltså. Det är samma Hägglund som leder ett parti som drivit igenom FRA, IPRED och vill lagstifta om att vi skall ingripa när en annan människa är i nöd. Nu skriver denna Hägglund att det är du som skall avgöra besluten, inte politiken och politikerna. Hägglund målar i sin artikel upp ett Rödgrönt monster som önskar detaljstyra människor och avgöra hur varje människa skall leva sitt liv. Istället för att adressera de problem som hans egna politik skapat i form av ökat utanförskap och ökade klyftor varnar han för något som kan tolkas som "hotet från öster", i form av höjda skatter och lagstiftning gällande kvotering till bolagsstyrelser. Hägglunds strategi för att lyfta KD över 4% spärren är tydlig. Rösta på oss, så får du bestämma mer själv. Detta finns att läsa i artikeln i DN:

"Vi i alliansen talar mycket och gärna om frihet från höga skatter och regleringar, och det ska vi göra. Men riktig frihet innefattar också rätten att slippa få sitt privata liv påpassat och tillrättalagt av finskrittande ideologer"

Till Hägglund vill jag meddela att frihet omfattar rätten till ett arbete, rätten till integritet, rätten till en bostad och även mindre lagstiftning för våra företag. Frågor som KD haft en avgörande roll i att påverka, alla till det sämre. Att inte vilja tala om verkligheten och visa sina lösningar på samhällets problem och i stället försöka att appellera till en frihets önskan tror jag kommer misslyckas. Av valet i Norge kan vi dra slutsatsen att tydliga budskap och tydliga skillnader i politiken avgör, om Göran Hägglund och hans parti klarar spärren till riksdagen på att säga en sak, och göra en helt annan får vi se. Jag håller det dock som föga troligt eftersom väljarna är klokare än så, och framförallt klokare än Hägglund.

Gammelmedia på detta:
SvD, DN, Aftonbaldet, Xpressen, DN2, Xpressen2, Aftonbladet2

Nymedia på detta:
Hartman, Högbergs tankar, Lasses blogg, Hyenan, Arvid Falk, Helenes blogg, Rödaberget, Westerholm, Alliansfritt, Hanna, Motpol, Kulturbloggen, Peter Andersson, Persson, Awickedone, Edvin Ala(M) , Godistanten
, Felderman

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: