onsdag, september 30, 2009

LAS-hetsarna har mycket att bevisa

Lagen om anställningsskydd (LAS) och turordningsreglerna har flitigt utmålats som orsaken till den enormt höga ungdomsarbetslösheten som Sverige har. En budkavle har gått genom de borgerliga partierna med Centerpartiet i täten. Borgerliga media har haft otaliga artiklar och problembeskrivningar på ämnet och näringslivs organisationer har ivrigt hetsat på debatten och applåderat de borgerliga inläggen. Samtliga nämnda i denna trio har i sina analyser landat i att det är turordningsreglerna i LAS som är orsaken till de ungas situation på arbetsmarknaden.
Dags att lägga ner LAS-hetsen nu kanske?

Jag har haft fackliga uppdrag sedan 1995 och genomfört ett större antal förhandlingar där uppsägning på grund av arbetsbrist varit gällande. Min erfarenhet är av bilden av borgerliga partier, borgerliga media och näringsliv inte stämmer med verkligheten. Kanske som många andra bilder som denna trio har. Vi har aldrig tidigare fått se några beräkningar på hur LAS skulle bidra till ett ökat utanförskap för våra unga, men nu är det slut på det och vi kan konstatera att det finns ett problem. Ett problem för LAS-hetsarna att bevisa att det är LAS som är orsaken till ungdomsarbetslösheten.

TCO har med hjälp av data från Statistiska centralbyråns (SCB) Arbetskraftsundersökning (AKU) granskat detta påstående och beräknat hur stor andel av de arbetslösa ungdomarna som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Det siffrorna visar, till skillnad från analyserna av LAS-hetsar trion är att 2,5 procent av de arbetslösa ungdomarna i åldern 15-24 år har påverkats av sist in - först ut principen i LAS, dvs var fyrtionde arbetslös 15-24-åring, var arbetslösa på grund av personal eller driftsinskränkningar. I gruppen 15-19-åringar var andelen så liten att SCB inte ens kunde beräkna den. Visst påverkar LAS de ungas situation i utanförskapet. Men vi kan ändå konstatera, med denna rapport som grund att den har en marginell betydelse för ungdomsarbetslösheten. På det hela sammantaget innebär detta turordningsreglerna kan avfärdas som en förklaring av någon betydelse för den höga svenska ungdomsarbetslösheten. 97,5 procent av de arbetslösa ungdomarna har aldrig befunnit sig i en situation där turordningsreglerna ens teoretiskt kan ha påverkat deras arbetslöshet. Lösningen på ungdomsarbetslösheten behöver alltså andra lösningar, något som i alla fall oppositionen fattat till skillnad från den borgerliga regeringen som styr Sverige.

Gammelmedia på detta:

Nymedia på detta:

Krassman, In Your Face

13 kommentarer:

centerpartist sa...

Det är inte LAS som är huvudorsaken till arbetslöshet, men det är en delorsak. 2.5% beror uppenbarligen direkt på LAS. Hur många som inte fått fast anställning pga LAS förtäljs dock inte.

Jag kan väl hålla med om att avskaffandet om LAS inte kommer göra någon extrem skillnad. Dock anser jag att fördelarna med att avskaffa LAS överväger nackdelarna. Eftersom det är gratis att genomföra åtgärden tycker jag därför den är viktig. Hur många andra sätt att sänka arbetslösheten gratis har vi att tillgå?

Dessutom ser jag det som en principiell fråga. Alla ska behandlas lika, oavsett kön, ålder, hårfärg och anställningstid.

Krassman sa...

@Centerpartist
Du ställer frågan om hur många som inte fått fast anställning, eller tillsvidare anställning som det heter, på grund av lagen om anställningsskydd och det är ju verkligen en intressant fråga.

Att en arbetsgivare skulle var tvingade till att använda alternativa anställningsformer som projekt, visstid, eller vikariat på grund av lagen om anställningsskydd och att det sin tur skulle vara orsaken till att våra unga idag inte har ett jobb är ju en sådan långsökt frågeställning så jag nästan tappar tangentbordet.

Ungdomarna är bufferten på arbetsmarknaden - tas in på tillfälliga jobb när det behövs, och får gå när de inte längre behövs. Tror du att arbetsgivarna skulle sluta med den sortens "flexibla" anställningar bara LAS avskaffades? Om det nu skulle vara en av fördelarna som du ser. Du kan väl för övrigt berätta vilka fördelar och nackdelar du ser med LAS eftersom du själv skriver att de är det som gör att du landar i lagen om anställningsskydd skall avskaffas.

Diskriminering inom arbetslivet är lika olagligt som i övriga samhället. Där emot så har vi
en rad olika bedömningskriterier när det gäller lön och andra förmåner i arbete som avgörs av kollektivavtal eller lokala avtal mellan fack och arbetsgivare.

Du skriver dessutom att du ser detta som en principiell fråga. Och att alla ska behandlas lika, oavsett kön, ålder, hårfärg och anställningstid. Då delar du med andra ord inte Centerpartiets politik att vilja införa ungdomslöner och sämre anställnings trygghet för unga (flexsecurity). Det verkar mer som att du delar min och LO:s avtalssekreterare Per Bardhs syn på vad som behöver göras på arbetsmarknaden. Dessa två stycken är tagna från hans artikel i SvD som jag även länkat till.

Med en visstidsanställning får man alltid gå först. På så sätt har ungdomarna blivit arbetsgivarnas konjunkturregulatorer som aldrig helt släpps in på arbetsmarknaden. För att unga ska slippa arbetslöshet måste de tillfälliga anställningarna begränsas.

Därför måste LAS stärkas så att ungdomar får en fastare anknytning till arbetsmarknaden. Genom att förstärka LAS kommer ungdomar lättare att få tillsvidareanställningar. Dessutom kommer tryggare anställningsformer för ungdomar att bidra till ökad efterfrågan i ekonomin.

Så min Centerpartist, tycker du att unga på arbetsmarknaden skall behandlas som alla andra eller inte? Kom även ihåg att vilja göra skillnad på lön och villkor för de anställda är inte mitt partis agenda och fokus. Det är arbetsgivarna som driver den linjen och vad jag vet så brukar ni förknippas ganska starkt med arbetsgivarna och svenskt näringsliv, och vi med arbetstagarna och de fackliga organisationerna. Eller har jag missat något?

centerpartist sa...

Många bolag sätter i system att utnyttja bemanningsföretag för att kunna testa personal och göra sig av med personal enklare. Jag känner många som börjat som uthyrd personal och senare fått fast jobb.

Beror det på att företagen tvingas? Nej, de väljer. Om de kan välja mellan att anställa någon via bemanningsföretag eller ge en person en fast anställning föredrar de bemanningsföretag, trots högre timlön. Orsaken är att de då kan göra sig av med personalen.

Jag vill ha en generell nivå av anställningstrygghet, där diskriminering är olaglig, liksom oskälig uppsägning. Men jag anser att turordning borde slopas helt.

Ja, min kära Krassman. Ja, jag vill att ungdomar ska behandlas lika. Jag vill att den person som jobbat på Ericsson i en dag ska ha lika stor eller liten rätt att behålla sitt jobb som den som jobbat där i 20 år. Du vill inte ha det så.

Sen förstår jag inte riktigt. Du talar om att ditt parti inte vill att folk ska ha olika lön... Det vill ni väl visst det? Eller är du med i Rättvisepartiet?

På tal om långsökt: att stärkt LAS skulle gynna ungdomar utanför arbetskraften förstår jag inte riktigt hur du lyckas fantisera ihop. Vi kan väl åtminstone vara överens om att de som saknar jobb inte hjälps av LAS. Eller?

Du talar om kollektivavtal. Varför inte låta facken förhandla om de frågor LAS rymmer då? Att lagstifta om dessa frågor är ett avsteg från den svenska modellen.

centerpartist sa...

Angående Centerns ungdomsavtal kan du läsa mer om förslaget här:
http://www.centerpartiet.se/Var-politik/Politik-A-O/Jobb-och-arbetsliv/Ungdomsavtal/

Det handlar alltså om att ge en möjlighet att frivilligt frångå LAS. "Ungdomslöner" vet jag inte vad du menar med.

Men i övrigt är jag en människa som kan tänka själv och inte i första hand en centerpartist. Jag tycker det är bra att ha en rubricering. Är dock inte ute efter att behöva förklara vad alla partikamrater tycker, osv. Antar att du känner likadant.

Krassman sa...

@Centerpartist
Vill du ha en rubricering så varför inte använda ditt eget namn när du vill bli bemött som en enskild person?

Jag känner mycket väl till hur vissa företag arbetar, men vad har detta med ungdomsarbetslösheten att göra Centerpartist? Vad du beskriver är en trend som vi sett på arbetsmarknaden i över 10 år och är väl knappast orsaken till dagens arbetslöshet, eller? Vad är det som får dig att vilja slopa turordningsreglerna som de är idag?

Vet inte om du själv har erfarenhet att arbeta med turordningsreglerna men det faktum att dagens ungdomsarbetslöshet inte har sin orsak i LAS är ju nu ett faktum. När övertalighet pga. arbetsbrist är gällande så har man två val som facklig organisation och arbetgivarpart. Skall man förorda en LAS-turordningslista eller en avtalsturlista. Båda har undantag som måste bejakas av arbetsgivare så väl som facket. Vad är ditt problem med detta, att låta arbetsmarknadens parter få avgöra?

Nej jag vill inte att en ungdom skall ha samma rätt till ett arbete under de förutsättningarna som du anger. Detta eftersom vi inte lever i den typen av politisk eller ekonomisk struktur som jämställer att anställda på ett företag. Den här typen av resonemang finns inte ens kvar i vitryssland. Självklart så skall framtida anställningsbarhet, utbildning, funktion på företaget kompetens och alla andra bedömningskriterier som finns användas när en turordning skall avgöras.

Klart att det måste finnas löneskillnader, jag kanske uttryckte mig luddigt. Det är skillnaden mellan lönerna som skiljer oss åt ideologiskt.

Om LAS skulle innebära att man tar bort den typen av anställningsformer som används idag för att lätt kunna göra sig av med personal för att det är bekvämt. Ta ditt eget exempel gällande bemanningsföretag. Att sparka tillsvidareanställd personal för att dagen hyra in personer för att göra deras jobb, eller erbjuda dom jobbet på bemanningsföretaget till en lägre lön. Och dagen efter få göra samma jobb. I Sverige är det lätt och billigt att göra sig av med anställda jämfört med många andra länder i Europa. Vi vill ha en snabb omställning på arbetsmarknaden men den måste vara skälig. Att låta nyanställda hoppa mellan olika vikariat, korta visstidsanställningar och projekt är knappast något som ger trygghet på arbetsmarknaden för våra unga.

Lagarna och reglerna på arbetsmarknaden omfattar bara de som finns på jälva arbetsmarknaden. Att de skulle ha en utestängande effekt och vara orsaken till arbetslösheten som vi ser den idag är ju överbevisat för länge sedan. Varför vi har den arbetslösheten vi har bland unga är fortfarande inte LAS orsaken till.

En möjlighet att frivilligt avsäga sig sin anställningstrygghet, till förmån för vadå? Konstigt att du tycker det är bra, du som vill ha en generell trygghet på arbetsmarknaden, eller hur var det med detta nu då? Skall vi har grupper som har olika villkor på det området också? Räcker det inte med alla de bedömningskriterier som redan finns? Kan tycka att du saknar konsekvens i ditt tyckande men dina kommentar är mycket välkomna.

centerpartist sa...

"Vill du ha en rubricering så varför inte använda ditt eget namn när du vill bli bemött som en enskild person?"

Jag tycker alla ska bemötas som individer. Jag ser inte poängen med att inordna människor man diskuterar med i kollektiv bara för att de står för sitt partimedlemskap. Jag håller inte med Maud Olofsson inte allt.

Turordningsreglerna minskar generellt flexibiliteten. Vilket ökat arbetslösheten och "avarterna" på arbetsmarknaden.

Återigen: ungdomsarbetslösheten beror snarare på att ungdomar inte får jobb än att de får gå pga "först in, sist ut". Jag ifrågasätter inte detta. Däremot ifrågasätter jag din totala blindhet för att företag lättare anställer unga människor om de tillåts att chansa.

LAS är lagstiftning som innebär ett avsteg från svenska modellen. Man kan "förhandla bort" turordningen, men varför är den där från början? Varför vill du inte överlåta denna fråga till arbetsmarknadens parter?

Staten behöver inte lagstifta om allt på arbetsmarknaden. Vad du vil ha sagt med "Den här typen av resonemang finns inte ens kvar i vitryssland." har jag för övrigt ingen aning om.

Unga behöver inte i första hand "trygga jobb". Tiden då man börjar på ett jobb och blir kvar där för all evighet är borta, vare sig vi vill det eller ej. Det primära för unga arbetslösa är att få jobb över huvudet taget. Det är ett marginellt problem att behöva byta jobb, jämfört med att gå flera år som arbetslös.

Jag vill ha samma regler för alla. Att man frivilligt får avsäga sig "trygghet" som påtvingas från staten är inget avsteg från det. Men jag tog upp centerpartiets förslag enbart för att du började diskutera det och inte verkade ha någon koll på vad du pratade om. Därför fick du länken. Personligen vill jag hellre avskaffa turordningsregler helt, dvs jämställa alla arbetare, oavsett anställningstid.

centerpartist sa...

Eftersom du anklagar mig för inkonsekvens i mitt tyckande vill jag veta varför du förordar lagstiftning istället för avtal i frågan om turordningsregler, samtidigt som du påstår dig företräda den svenska modellen. Tack!

Krassman sa...

@Centerpartist
Du skriver att du ifrågasätter min totala blindhet för att företag lättare anställer unga människor om de tillåts att chansa.

De anställningsformer som finns i LAS är tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och
provanställning. Provanställning som mer eller mindre är praxis och som längst får vara 6 månader tycker jag räcker gott och väl för arbetsgivarna för att kunna chansa, eller vad tycker du?

Att LAS skulle vaar ett avsteg från den Svenskamodellen är fel. Lagen är dispositiv i många delar till förmån för kollektivavtalen. Men jag skulle vilja se fler delar som disspositiva och tillhöra kollektivaavtalen. Jag tror nämligen att det blir bäst för alla parter om de själva får avgöra spelreglerna.

Resonemanget om vitryssland tycker jag passade bra på det du skrev "Jag vill att den person som jobbat på Ericsson i en dag ska ha lika stor eller liten rätt att behålla sitt jobb som den som jobbat där i 20 år" och det du tidigare skrev om att alla ska behandlas lika, oavsett kön, ålder, hårfärg och anställningstid. Du behöver bredda ditt resonemang kring turordningsreglerna. Det handlar inte bara anställningstid nämligen.

centerpartist sa...

De olika anställningsformerna behövs just på grund av bristen på flexibilitet i den fasta anställningen. Att människor provanställs innebär att de blir ett b-lag. Detta sker i alldeles för hög grad. Det vore bättre om provanställningar minskade och företag vågade ge ordinarie jobb.

Om man överlåter till arbetsmarknadens parter att sköta denna fråga behövs inte turordningsregler. Du har fortfarande inte svarat på varför du kräver lagstiftning på detta område och avtal är otillräckligt.

Jag vill som sagt att alla anställda ska behandlas på lika villkor, och att de som jobbat någonstans längre inte ska premieras av det. Det låter som att du försöker peka ut någon inkonsekvens i det jag skriver, men jag förstår inte vad du syftar till. Och om du nu vill peka på länder utan turordningslagar så kan du väl prata om Finland och Danmark istället för Vitryssland? Det blir litet absurt.

"Du behöver bredda ditt resonemang kring turordningsreglerna. Det handlar inte bara anställningstid nämligen."

Berätta då vad turordningsreglerna handlar om förutom anställningstid.

Krassman sa...

@Centerpartist
Där har vi det igen, din inkonsekvens. Jag hänvisar till Peter Bardhs artikel där han menar att man måste städa upp bland anställningsformerna, den uppfattningen delar du inte och hänvisar till att företag tvingas "chansa".

Sedan skriver du i ett och samma stycke att företagen borde ge riktiga anställningar, samtidigt som du skriver att LAS idag inte gör att det är tillräckligt flexibelt, dessutom att provanställning skulle vara ett B-lag. Hur gick det med kopplingen till att ta chanser egentligen?

Jag har inga erfarenheter av länder utan turordningsregler, har du det så får du gärna beskriva dom. Jag utgår från min a erfarenheter och den arbetsmarknaden jag känner till, nämligen våran. Sedan så får du väl ändå hålla dig till mitt svar om det med Vitryssland. Du uppvisar kollektiva tendenser som jag hört under mitt arbete i Vitryssland.

Att det finns avvikelser utifrån lagstiftningen är eftersom att kollektivavtalen är baserade på de branscher de tillhör. Men vissa saker skall inte regleras i avtal, utan i lag. Anställningstrygghet, semester, arbetstid, föräldraledighet, tjänstledighet, nattvila, övertids arbete, Jour tjänst och mycket annat. Orsaken, för att de inte är branschspecifika.

Vill du lära dig om om LAS och turordningsregler så får du vara en duktig student och leta efter informationen själv. Men märk väl att varför siffran är 2,5% är ju för att fack och arbetsgivare skall komma överens om LAS turordnings lista eller avtals turordningslista. Så läs MBL och FML när du ändå håller på.

centerpartist sa...

Jag är inte inkonsekvent. Om alla har samma villkor finns inte ett a-lag och ett b-lag. Idag har olika individer olika trygghet. Det tycker jag är fel.

Noterar att du fortsätter mala på om Vitryssland. Ser fortfarande inte varför det är intressant. Sverige är inte jämförbart med Vitryssland och om du tolkar det jag skriver som att jag vill införa vitryska regler har du livlig fantasi.

Dina övriga exempel på branschoberoende regler är arbetsmiljöfrågor som jag mycket väl förstår varför man lagstiftar om. Alla sektorer är dock inte intresserade av turordningsregler, varför det är tveksamt att lagstifta om det.

Jag har läst på om turordningsregler, nu och tidigare. Eftersom du så påpassligt rekommenderar mig att "bredda mina resonemang" så undrar jag vad du menar. Turordningsreglerna stipulerar att de med längre anställningstid skall ges större anställningstrygghet.

Krassman sa...

@Centerpartist
Arbetsmiljöregler regleras genom arbetsmiljölagen. Inte genom gällande kollektivavtal. Vilka är dessa så kallade sektorer som du nämner som inte vill ha LAS och vilka representeras dessa sektorer av?

Anonym sa...

[url=http://www.watchtruebloodseason3.net][img]http://www.watchtruebloodseries.com/wp-content/uploads/2010/05/truebloodclaude.jpg[/img][/url]

Hello Vampires

As you all are big fans of True Blood, i came across this great where you already can watch the fourth episode of season 2 .
Here is the link where you can watch this great serie, its totally free and you can stream any episode from every season.

Let me know what you think about it!

[url=http://www.watchtruebloodseason3.net] Watch True Blood Free[/url]

[url=http://www.watchtruebloodseason3.net][img]http://img3.sidereel.com/_episodeimage/size.1/5e00.2.16.jpg[/img][/url]