måndag, september 01, 2008

Norge är bra likt Sverige

De borgerliga vårdnadsbidraget visar helt klart på nya möjligheter. En stor del av Stockholmsföräldrarna som hittills tagit bidraget gjort det under sommarmånaderna, för att sedan välja förskola. Vi har nu kunnat följa denna reforms mottagande hos barnfamiljerna och jag undrar just om det var detta som den borgerliga regeringen såg framför sig. Få som ansöker om samt att det har varit som populärast att ta ut bidraget under juli och augusti för att förlänga semestern. Nog för att jag unnar alla föräldrar och barn lång semester, men att betala det som bidrag är knappast vara rätt. Nu visar det sig att av de ca. 260 stockholmare som så här långt sökt vårdnadsbidrag har ungefär en tredjedel redan satt sina barn i förskolan, eller är på väg att göra det nu under september månad. Det är inte lätt att veta vad moderna familjer av idag efterfrågar, speciellt inte när man har en konservativ värdegrund.

Bra likt Sverige, när det kommer till vårdnadsbidraget.

Sedan visar de nya siffrorna på att Sverige är som Norge, att effekterna av bidraget är de samma i de båda länderna. I Rinkeby har 21 föräldrar ansökt om vårdnadsbidrag för ett år eller längre. Detta är den stadsdel med flest långa vårdnadsbidrag. –Vi har fått flera uppsägningar av förskoleplatser och i vårt område är vi rädda för att vårdnadsbidraget gör det svårare för mammorna att komma ut i samhället. Det ger mer isolering och sämre möjligheter för barnen att lära sig språket, säger Annelie Westerberg som handlägger vårdnadsbidragen i Rinkeby till SvD. Just det som var ett av resultaten av vårdnadsbidraget i Norge. Vissa kommer säkert fortsätta att hävda att detta handlar om valfrihet, och då kan man undra för vilka och på vems bekostnad?

Micro på detta:
Alexandra, Svensson,

Micro på annat:
Nilsson om skolan, Björn om Björklund, Erik om TCO


Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: