måndag, december 08, 2008

15 skarpa budgetar står sig bra mot blåleran

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har genom tiderna lagt 15 skarpa budgetar som lagt grunden för de statsfinanser som Sverige har idag. Trots detta track record som med lättet överglänser blåleran så spekuleras det vilt i trovärdigheten hos oss i oppositionen att kunna enas kring en valplattform till 2010. Vad nu den riktiga svårigheten för oss tre att enas kring de viktigaste frågorna som väljarna vill ha svar på från vår koalitionsregering har jag inte riktigt begripit, trots alla dessa synpunkter.

Vårt track record står sig starkt mot den borgerliga blåleran

Vi är just i färd att bemanna fem arbetsgrupper som ska lägga fram förslagen som ska ligga till grund för ett gemensamt valmanifest inför valrörelsen 2010. De frem gruppern är så här långt jobb och ekonomi, klimat och miljö, välfärd, storstädernas villkor och internationell utrikes- och säkerhetspolitik. Vi ligger med andra ord långt före den moderata alliansens som fortfarande sitter och klurar på var sitt hörn med allt från plattskatt i Centerpartiet som moderaterna är emot till arbetsgruppen för kommunpolitisk förnyelse hos moderaterna som fick storstryk på deras nyligen genomförda framtidskonvent. Vi kommer förtsättningsvis vara tre partier som har egna partiprogram med stora skillnader. Precis som blåleran har sina skillnader i frågor som NATO medlemskap, kärnkraften, förändringar i LAS, könsneutrala äktenskap. Vi skall ju inte heller glöma moderna av urvattnde kompromisser, FRA-frågan.

Nymedia på detta:
Ett hjärta rött, Olas tankar, Arvid Falk

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: