torsdag, december 18, 2008

Blir det färre livstidsdomar att vänta?

Dagen efter att Reinfeldt haft sitt jultal om hårdare straff så levererar regeringen sitt förslag till lagrådet. Regeringen vill ha skärpta straff för mord och att tidsbestämda straff i upp till 18 år ska kunna dömas för detta och vissa andra brott. Antalet livstidsdomar i Sverige har ökat och i slutet av 2006 satt cirka 150 livstidsdömda fångar i fängelse och då satt de inne i obestämd tid. Straffskalan för mord innehåller bara två alternativ i dag, fängelse i tio år eller livstid. Om förslaget om att höja det tidsbestämda straffet från 10 till 18 år kommer att medföra att färre livstidsdomar återstår väl att se. Frågan hur Reinfeldt skall "säkra" skärpningen av straffen för grova våldsbrott så att straffen blir längre lämnar fortfarande ett stort frågetecken.

Om en person som inte fyllt 21 år begått ett mord eller annat grövre brott ska han eller hon kunna dömas till fängelse upp till 14 år. Idag är maxsstraffet för unga lagöverträdare tio år.
Inte för att Wikipedia är sanningen förkroppsligad men där finns i alla fall detta att läsa.

Under tiden 1995-2002 fick 16 livstidsdömda av nåd sina straff tidsbestämda, och straffen bestämdes till mellan 18 och 25 år. Tidsbestämning av livstidstraff är inte någon rättighet, och det finns personer som varit frihetsberövade i mer än 12 år utan att deras straff tidbestämts. Livstid är ett fängelsestraff där man sitter inne på obestämd tid det kan tom vara hela livet. Genom en reform år 2006 har Örebro tingsrätt i huvudsak övertagit uppgiften att tidsbestämma livstidsdömda fångars fängelsestraff. Tingsrätten får efter ansökan, som får göras först sedan tio års fängelse avtjänats, omvandla livstidsstraffet till minst 18 års fängelse.

Gammelmedia på detta:
SvD, DN, The Aftonbladet


Krassman, In Your Face

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag lever med en livssyn, som är lite annorlunda. Den som begår ett mord, gör det alltid efter två olika modeller. Den första är vanligast, de sker spontant i affektion (Rödbypappan). Den andra är hemskast, det görs efter planering.
Det andra är värst och bör som standard ge livstid, här pratar vi om en "proffesionell" gärningsman ´som tänkt efter före. Den första är vanligtvis en förövare, som är otroligt rädd. En rädsla som övergår i aggresion. Den idag fungerande skalan räcker gott, för att bestraffa ett sådant brott. 10, 12 eller 18 år ger inte livet tillbaka för offret! Det är endast en ökande skala av hämnd.

De straffskalor som är intressantare att skärpa, är ekonomi- och trafikbrott. Båda typerna kräver av förövaren, att han tänker efter före, eller bara är extremt och farligt ouppmärksam. Deras brott innebär alltid, att andra personer utsäts för direkta risker. Skärp skala för dessa brott. Varför sätter man inte en bestraffning, som står i relation tlill brottet. Ex. det är dyrare att köra 10 km fortare på 30 sträckan än på 90 sträckan