torsdag, december 11, 2008

ND vill inte visa sin politik i starkt dagsljus

Det har varit lungt ett tag nu men jag känner att det är dags för att få lite nya kommentarer här på bloggen från förtappade Nationaldemokrater. Vi får väl se hur länge de orkar debatter med mig den här gången? Idag så var i alla fall mitt svar till ND/NDU i NT och här nedan hittar ni hela artikeln. Varsågoda, upp till debatt nu era ljusskygga, odemokratiska och främlingsfientliga individer.

Jag blev oerhört glad när jag såg de två nationaldemokraterna Joakim Edvinsson och Bernt Grönblad kommentera min motion till kommunfullmäktige i NT den 25 november. I min motion utpekar jag ett antal högerextrema, främlingsfientliga och odemokratiska grupper som är aktiva i vår kommun och att socialtjänsten har god insyn i vilka som är aktiva inom dessa grupper. Med detta som grund tycker jag det är självklart att kommunen skall informera och utbilda sin personal som kan komma i kontakt med dessa grupper.

På nätet kan vi se resultatet av Nationaldemokraternas och dess ungdomsförbunds kampanj på Rodengymnasiet. Kampanjen dokumenterades av dem själva och har med stolthet torgförts på YouTube där de förlöjligar och kränker anställda på Rodengymnasiet för att de avvisade gruppen från skolan. Agerandet pekar på att dessa påstådda nationalister inte respekterar skolans regler. Polis fick till slut tillkallas för att avlägsna det ovälkomna besöket. Vi tycker att det är självklart att skolan ska avgöra vilka besökare som vistas i elever och lärares hemvist. Det är säkert är en självklarhet för de flesta, dock inte för Nationaldemokraterna.

Rätt sak på rätt plats, rasist propaganda i rännstenen.....

Vi politiker får ofta höra att vi uttrycker oss komplicerat och högtravande, jag jälv tyvärr inget undantag. Kan dock lätt konstatera att jag mött mina övermän på området i Joakim Edvinsson och Bernt Grönblad. De uttrycker sig mycket teknokratiskt och jag har själv svårt att förstå kopplingar och påstådda samband mellan min motion och det stora stycket lagtext som bygger deras artikel.

De påstår att en informationskampanj om deras politik och organisation skulle stå i strid mot Sveriges grundlag. I så fall kan Norrtälje kommun sälla sig till lejonparten av kommuner i Sverige som hållit utbildningar och seminarier kring höger- och vänsterextrema, främlingsfientliga och odemokratiska grupper. Senast Norrtälje kommun gjorde detta var den 20 maj i år då ett seminarium hölls på initiativ av Louise Branting (c).

Jag har svårt att förstå vad Joakim Edvinsson och Bernt Grönblad är rädda för. Det måste vara deras högsta önskan att deras politik och organisation blir känd av flera? Den informations och utbildnings insatsen jag vill få tillstånd handlar bland annat om att göra Nationaldemokraterna och dess och arbetsmetoder synliga. Jag som socialdemokrat skulle bli överlycklig om kommunen ville utbilda och informera om vår organisation och den politik som vi står för, även om det var det moderata kommunalrådet Kjell Jansson som höll alla anföranden. Jag får snarare en känsla av att Joakim Edvinsson och Bernt Grönblad inte vill skylta med sina politiska åsikter och ståndpunkter i ett allt för starkt dagsljus.

Kan inte heller förstå varför Joakim Edvinsson och Bernt Grönblad inte berättar i sin artikel att de JO-anmält socialtjänsten med anledning min motion. De påstår att fältassistenternas sätt att arbeta med unga är olaglig spanings- och underrättelseverksamhet och tycker alltså att skattebetalarnas pengar skall användas till att utreda detta. Detta arbetssätt använder sig fältassistenter över hela landet av när de arbetar med unga som är aktiva inom höger- och vänsterextrema grupper och riskerar att hamna i utanförskap, brottslighet och missbruk. Att detta förebyggande arbete är registrering av personers politiska åskådningar och åsikter ser jag som föga troligt, även om jag nu inte är jurist.

Krassman, In Your Face

25 kommentarer:

Anonym sa...

Ska skriva ett svar så snabbt som möjligt :)

Anonym sa...

Du skriver att "I min motion utpekar jag ett antal högerextrema, främlingsfientliga och odemokratiska grupper", och jag undrar hur du definierar ovanstående och även hur du klassifierar dessa.

Ni sossar har ju en tendens till att "bunta ihop" saker lite hur som helst.

Jag skulle även vilja veta hur du definierar "odemokratisk".

Detta för att undvika missförstånd, vilket annars är vanligt inom politiken.

Krassman sa...

Joakim Edvinsson ND/NDU: Gör det.

Jussi: Hur jag definerar dessa grupper är baserat på deras egna definitioner som organisationer.
Nedan hittar du min tendens till "att bunta ihop" saker lite hur som helst:

ND/NDU: Främlingsfientliga nationalromantiker med ursprung i extremhögern. Värdekonservativa.

NF: Nationalsocialister, främlingsfientliga och högerextrema.

AGR: Nationalsocialister, främlingsfientliga och högerextrema.

Partier, organisatuioner och grupper som inte ställer sig bakom FN:s resolution för mänskliga rättigheter är att se som odemokratiska. Detta för att vara tydlig i denna fråga eftersom det är vanligt att många missförstår politiken.

Anonym sa...

Eftersom vi inte har träffats ännu så måste jag ju fråga...

Så enligt din definition så betyder det att om man inte delar HELA FN´s paket så är man odemokratisk?
Förstår jag dig rätt?

Krassman sa...

Jussi: Vi kan ju börja från början och ta artikel för artikel för att se om nu gruppen som du har i tankarna ställer upp på dessa principer. Det brukar räcka med de två första när det gäller de grupper jag har valt att adressera i mitt inlägg och motion.

Artikel 1.
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2.
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Anonym sa...

Köper artiklarna 1 och 2 med hull och hår.

Skulle bara vilja tillägga att ordet "bör" i artikel 1 ger utrymme för "tolkningar"...

Anonym sa...

Art. 3. Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Art. 4. Ingen må hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Art. 5. Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Art. 6. Envar har rätt att allestädes erkännas som person i lagens mening.

Köper även dom.
Så länge dom gäller alla.

Krassman sa...

Jussi: Vad bra för dig, vad tänkte du nu göra så att ND även ställer sig bakom dessa?

Anonym sa...

Är det någon speciell artikel som du vet om att ND inte stödjer, och kanske viktigast av allt, hur vet du det?

Krassman sa...

Jussi: Vad jag har sett av offentliga dokument och vad Joakim Edvinsson som sitter med i Stockholms Distrikts styrelse i ND sett i ej offentliga dokument så finns inte någon artikel från FN:s mänskliga rättigheter nämnda eller omskrivna. Så det är väl dags för dig att börja jobba på det om nu ND skall uppfattas som en demokratisk organisation som står för alla människors lika värde.

Anonym sa...

Kanske något exempel?

Krassman sa...

Jussi: Men lilla du, om du tycker att det är upp till mig att på något sätt ge bevis för att ni inte ställer er bakom FN:s mänskliga rättigheter så misstar du dig helt. Känner du till begreppen tes, antites och syntes?

Det är upp till dig att bevisa vad du/ni står för. Så länge du/ni inte leverar så kommer ni vara en odemokratisk, främlingsfientlig värdekonservativ, högerorganisation.

Anonym sa...

Det var ju en tråkig inställning, speciellt eftersom det är du som påstår att ND inte ställer sig bakom detta.

Krassman sa...

Jussi: Påstår du att ND/NDU ställer sig bakom detta då? I så fall så är det du som skall bevisa detta. Eftersom Joakim Edvinsson inte lyckts med det så misstänker jag att inte du heller gör det. Men du kanske är högre upp i hierarkin inom ND/NDU än Joakim som bara sitter med i Stockholms Distrikts styrelse i ND.

Anonym sa...

Ni kanske missförstår varandra?
Det var därför jag började med definitionerna.

Utöver det så tycker jag att det är tråkigt att du inte vill ta debatten med mig. Vem vet hur givande det skulle kunna bli?

Krassman sa...

Jussi: Ja vad tyckte du om definitionerna som du frågade mig om? Du har inte kommenterat dessa en enda gång tidigare men nämner dom nu. Jag tror inte att Joakim Edvinsson och jag missförstått varandra. Däremot så framstår han som en nybörjare i debatten och jag förstår varför du tillkallats till min blogg för att försöka rädda ND/NDU:s ansikte.

Sedan tror jag nog att det är du som missförstår mig. Om du läst någonstans att jag inte vill debattera med dig får du faktiskt citera mig. Jag kan nämligen inte hitta det någonstans, varken i text eller handling utan det känns som ett sätt för dig att smita undan en fråga du inte bemästrar. Sådant kan man ju lätt luktat till sig Jussi.

Det är fortfarande så att det inte finns någon hänvisning till där ND/NDU tar ställning för FN:s mänskliga rättigheter och du som representant för ND bör ju vara rätt person att klargöra din organisations ställning i frågan.

Min fråga till dig om du påstår att ND/NDU ställer sig bakom dessa mänskliga rättigheter är fortfarande obesvarad från dig. Du kan ju börja med att svara på så får vi se vart debatten leder. Eller är det den formulering du kallar att "inte vill ta debatten" med dig?

Anonym sa...

"Köper artiklarna 1 och 2 med hull och hår.", skulle kunna vara en kommentar.
Tycker jag. Eller ska jag utveckla det mer?

"Art. 3-6 som jag presenterade.
Köper även dom.
Så länge dom gäller alla."
Det kommer utförligare kommentarer längre fram.
Jag lovar.

Joakims och din historik vet jag inte så mycket om.
Jag bevittnade ett Kommunfullmäktige-möte i Norrtälje och pratade med några lokalpolitiker och Joakim nämnde dig.

Men, tillkallad? Näe, inte i ND/NDU.
Det mesta hos oss sker på frivillig basis, vi är den gräsrotsrörelse som sossarna var en gång i tiden.
Jag är ganska upptagen hemma i Södertälje så tanken var att "chatta" lite med dig, och din ganska uppenbara motvilja till att debattera får tala för sig självt.

I min värld så fungerar det som så att om jag anklagar någon för något så är det jag som har bevisbördan.
Det du hittills presterat är det omvända.

"Min fråga till dig om du påstår att ND/NDU ställer sig bakom dessa mänskliga rättigheter är fortfarande obesvarad från dig."

Ska vi ta oss igenom FN´s deklaration så kommer vi nog till det.
Du verkar inte så intresserad av det, har jag fel?

Krassman sa...

Jussi: Om du förträder ND/NDU offentligt så kan du väl se till att ni även inför en politik som lever upp till FN:s mänskliga rättigheter. Det blir liksom lite larvigt att du som enskild på något sätt skulle kunna ta ett sådant beslut när inga som helst ståndpunkter gällande FN:s mänskliga rättigheter finns omnämnda i era program. Håller du inte med mig om det Jussi?

När det gäller ert ställningstagande till FN:s mänskliga rättigheter så kan vi visst at artikel för artikel och jämföra med er ideologiska program. Om du nu vill göra så kommer det i alla fall bli ganska intressant eftersom er politik handlar om att göra skillnad på människor på grund av deras ursprung och kultur. Känns inte som att ens er första lilla princip kring alla folks rätt till liv går att förena med ert ställningstagande för artikel 2 i FN:s mänskliga rättigheter.
Ni skriver bland annat:

Vi vill trygga existensen, oberoendet och friheten för svenskarna. Ingen kan bättre ta till vara svenskarnas rättigheter än svenskarna själva. Vår etniska grupp står inför en demografiskt katastrof på grund alarmerande låga födelsetal och ett starkt demografiskt tryck från andra etniska grupper.

Ta ert resonemang från detta och läs sedan artikel 2 igen.

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Förklar nu för mig hur ND/NDU står för alla människors lika rättigheter. Ni gör ju nämligen skillnad på Svenskar (om det nu är Svenska medborgare vet jag inte) och andra människor. Ni delar inte grundsynen alla människors lika värde Jussi.

Anonym sa...

Att vi inte nämner FN´s mänskliga rättigheter betyder inte att vi inte stödjer dom.

"Vi vill trygga existensen, oberoendet och friheten för svenskarna. Ingen kan bättre ta till vara svenskarnas rättigheter än svenskarna själva. Vår etniska grupp står inför en demografiskt katastrof på grund alarmerande låga födelsetal och ett starkt demografiskt tryck från andra etniska grupper."

Visst "gör vi skillnad" på på folk och folk, olika folk är olika men därmed inte olika värda.
Eller har du kanske en referens till det?

"Ni delar inte grundsynen alla människors lika värde Jussi."
Dravel! Vi skulle nog vilja att det verkligen var så att ALLA människor är LIKA värda.

Art. 7. Alla äro lika inför lagen och äro utan åtskillnad berättigade till lika skydd från lagens sida. Alla äro berättigade till lika skydd mot varje åtskillnad i strid med denna förklaring och mot varje framkallande av sådan åtskillnad.

Den här artikeln är jätte-vacker, men, i Svea Rikes Lag, har en del minoriteter skydd av lagar som majoritetsbefolkningen inte har.
Vad säger du om det?

Krassman sa...

Jussi: Som jag skrivit tidigare. Om ND/NDU stödjer FN:s mänskliga rättigheter så bör ni skriva det. Och sedan blir det ju faktiskt ett litet problem när ni inte tycker att muslimer inte är berättigade till alla dessa friheter som de "svenskar" som ni skall värna om är det.

Kan du förklarar för mig hur det går ihop när du samtidigt skriver att ni gör skillnad på folk och folk men att alla är lika värda. Det är ju just att göra skillnad som själva grundproblemet. Läs Som artikel 2 igen så kanske du fattar vad jag menar.

Om du tycker att mitt påstående att ni inte delar grundsynen alla människors lika värde Jussi så kan du väl förklara varför ni skall begränsa inflytandet av främmande kulturer i Sverige? Att människor som inte delar era så kallade ideal skall begränsas i sina uttrycksformer när det gäller konst och arkitektur, för att inte tala om dessa som framhäver den amerikansk ghettokulturen. Ni skall även begränsa möjligheten för utlandsaktörer som vill köpa in sig i svenska företag, alltså handla på börsen. Hur tänkte ni att det skulle fungera egentligen?

Det är alltså detta som ni menar med att alla människor är lika värda. Vilket hyckleri Jussi, vilket hyckleri. Och handen på hjärtat killen, tror du verkligen att Sverige skulle överleva 60 sekunder med er "principförklaring"?

Ta bara en sådan liten sak som att ni vill säkerställ att inga stora svenska opinionsbildande organ skall ägs av utländska intressen. Hur skall ni göra det Jussi och vad är ett opinionsbildande organ?

Eller varför inte ge mig ett svar på hur Sverige skall vara en suverän stat på det ekonomiska området, och i största möjliga mån vara självhushållande? Och vilka samhällsviktiga institutioner som "folket" skall ha kontroll över och vilka samhällsviktiga institutioner detta just är? Fan killen, ni låter ju precis som Stalin, du vet han kommunisten. Men lyckat till och jag hoppas verkligen vi ses i debatten framöver. Det skall bli mig ett sant nöje, och dig ett magsår. Lev och må.....

Anonym sa...

Det var du som ville ta "oss" igenom FN´s paket med mänskliga rättigheter och reda efter dom två första så börjar du backa ur...

Krassman sa...

Jussi: Eller? Det är ju du som inte svarar på mina frågor där er faktiska politik strider mot FN:s mänskliga rättigheter. Du klarar uppenbart inte att bemöta mina frågeställningar men det är lugnt. Du är inte den första rasisten som inte klarar det. Tack för att du försökte i alla fall.

Anonym sa...

Apropå obesvarade frågor;
Jussi (nd) sa...
Är det någon speciell artikel som du vet om att ND inte stödjer, och kanske viktigast av allt, hur vet du det?
den 18 december 2008 05:48:00 CET

Jussi (nd) sa...
Kanske något exempel?
den 18 december 2008 22:42:00 CET

Ida Lundgren sa...

Jag tycker att det är märkligt att homosexuella människor som Bernt GRönblad kan ansluta sig till ett politiskt parti som är så fördomsfullt. Vad vinner han på att fördomarna ökar i samhället? Eller är det så att han väljer att tillhöra en sådan grupp för att dölja sin sexuiella läggning? Det var ju tidigare ett vanligt fenomen. T ex är det ju känt att pingstkyrkan har överrepresentation bland homosexuella.

Raoul Lundblad sa...

Ofta är det nog så att vissa människor överför sin rädsla för att bli utopekad för vad det är vara månde till förakt för andra som man själv kan trampa ner.
Bernt Grönblad borde bearbeta sin homosexualitet så att han accepterar den. Sedan är det nog lättare att acceptera att andra människor är annorlunda och har andra erfarenheter.