onsdag, december 13, 2006

In Your Face Federley.

This post i proudly presented in association with Claes Nordmark.
Claes: Kompis, politrixare och svartbältare på Iraq.
---------------------------------------------------------------------------------
Riksdagsledamoten och CUF-ordföranden Fredrick Federley beklagar sig över att Hotell och Restaurang-facket tar strid för tecknande av kollektivavtal med en salladsbar på västkusten. Fredrik verkar sakna kännedom i historiken mellan fack och arbetsgivare i avlånga landet Falukorv och ersätter den men inrepeterad klagosång signerad den borgerliga tankesmedjan Timbro.

Federley, knasboll enlig In Your Face

Faktum är att den svenska arbetsgivarorganisationen (SAF) kom till efter hårda fackliga aktioner redan under 1900-talts första år. Lagen om kollektivavtal togs av riksdagen 1928 och gäller sedan 1929. Den enskildes rätt att tillhöra en förening är också skyddad av lagen. Det ankommer inte på arbetsgivaren att efterfråga eller påstå att ingen är eller vill vara med i facket. Däremot har en facklig organisation rätt att vidta stridsåtgärder mot den arbetsgivare som inte vill teckna kollektivavtal.

Normalt tar inte facket till stridsåtgärder men om en arbetsgivare, som i ”salladsbars-fallet”, inte betalar ut sjuklön eller gör avsättningar till de anställdas pensioner så försätter företaget både de anställda och konkurrenterna i en osund konkurrenssituation. Då gäller det att förmå företaget att följa det regelsystem som gäller på marknaden och ersätta de anställda minst enligt avtal.

Den som har en anställning på en liten arbetsplats har ofta svårt att föra sin egen talan. Just detta är själva idén med fackföreningen. Det är föreningen som för den enskildes talan. Den borgerliga alliansens tidigare utspel om ordning och reda på arbetsmarkanden verkar Fredrik Federley missat under utbildningstimmarna på ”Timbro-skolan”. Vi Socialdemokrater står fasta i våra värderingar för att vi skall ha ordning och reda på arbetsmarkanden. Rättigheter och skyldigheter enligt gällande kollektivavtal. Minimilöner, arbetstider och arbetsmiljö som följer gällande lagstiftning. I motsatts till detta står uppenbart den tidigare folkrörelsen Centerpartiet .

Krassman, In Your Face

2 kommentarer:

Claes Nordmark sa...

Vettigt inlägg och kul att bli titulerad "svart bältare på Iraq"!

Claes Nordmark sa...

Har förresten länkat till ditt inlägg.