torsdag, augusti 28, 2008

Från DN, intet nytt

I Stockholm så finns de rikaste och de fattigste personerna i hela landet. Det är här skillanderna mellan fattig och rik är som störst och att vi kan tala om förlorade generationer är ett faktum. DN prenterar nu i förpackningen av ett scoop att de ungas situation har förrvärrats, och värre kommer det bli. Detta är ju inte något direkt scoop och det har väl stått klart under en tid att våra unga har det svårt och att många beslut som den borgerliga regeringen tagit kommer att drabba våra unga ännu mer. De ungas ställning på bostadsmarkanden och arbetsmarknaden har knappast någon liknelse med texten "den ljunande framtid är vår" från studentsången av Herman Sätherberg.

Hur skall det gå för dessa i det borgerliga Sverige?

Socialdemokraterna presenterade för en tid sedan låglöneutredningen som just visade på detta, och att det pågått en längre tid. Här kan vi lösa att sedan 80-talets början har den ekonomiska standarden ökat i alla åldersgrupper. Förbättringen är dock inte jämnt fördelad. De som är yngre än 50 år har halkat efter dem som är äldre mellan mitten av 1980-talet och början av 2000-talet. Skillnaderna mellan de åldersgrupper som, i snitt, har bäst ekonomisk standard och de som har den sämsta har samtidigt ökat. Här måste vi socialdemokrater vara självkritiska över förd poiltik och tidigare prioriteringar. Siffrorna som DN tagit fram kommer från SCB:s statistik men de kunde lika gärna rippat vår rapport rakt av istället. Nå ja, oavsett det så är de ungas framtid mer hotad än räddad av Reinfeldt och Co.

Macro på detta:
DN, SvD, Aftonbladet
Micro på detta:
Hanna Hallin,

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: