fredag, augusti 08, 2008

Moderat driftformshets

Privatiseringen av Sverige går inte tillräckligt fort tycker moderaterna och lägger nu fram nya tankar när det gäller att privatisera kommunala skolor och underlätta för nya friskolor. Det känns åter som att det är skolans driftsform som är lösningen på skolans problem och att detta är viktigare än innehållet i den samma. Nu så förslår moderaterna att kommunerna ska fråntas sitt inflytande över etableringarna och inte skall kunna säga nej till etableringar av friskolor. I Sverige så betalar kommunerna för varje elev som väljer en friskola (enskilt bidragsfinansierad verksamhet) precis som för det kommunala och det lagliga ansvaret att ordna skolplats ligger hos kommunen.

Riksdagsledamoten
Mats Gerdau (m) tycker jag uppvisar en sällan bevittnad naiv inställning till frågan, men han har väl sina ideologiska skäl till detta förmodar jag. Till SvD säger han följande – Varför ska man tillfråga konkurrenten just när det gäller skoletableringar? Man frågar inte Konsum om de vill att Ica ska få starta, och det är väl här Mats Gerdau försöker att spela dum för att komma undan med sin fattiga retorik, han som mycket väl känner till hur lagstiftningen på området ser ut.

Driftsformen viktigare än innehållet verkar det som?

Om han menar att Skolverket skall vara den instans som avgör till vilka skolor medborgarnas skatter går till istället för de folkvalda i kommunerna så känns förslaget som ett utfall av moderat privatiseringshets. Idag så har de kommunala nämnderna att ta ställning till en sak när en friskola ansöker om att starta. Det är om etableringen innebär påtagligt negativa följder för skolväsendet i kommunen. Det är alltså denna formulering som moderaterna tycker lägger käppar i hjulen för friskolorna. Jag har vid två tillfällen förordat att friskolor inte skulle få etableras och båda dessa gånger så har den kommunala förvaltningen som jobbat med ärendet delat den uppfattningen. Vid det ena tillfället så valde den borgerliga majoriteten att godkänna etableringen. Jag hoppas att det inte var för att han som skulle starta skolan sitter för moderaterna i kommunfullmäktige här i Norrtälje, men man har ju ändå sina tvivel.

Friskolor är mestadels bra alternativ inom de områden som de finns etablerade, inom barnomsorg, skola och gymnasieskola har de tveklöst bidragit till att utveckla alla skolformerna. Men att inte låta kommunerna kunna påverka vad kommunalskatten skall användas till och styra skolutvecklingen till förmån för fler friskolor är oansvarigt och odemokratiskt. Det skall bli spännande och se om den moderata alliansen får med sig sina övriga borgerliga kompisar på denna tankevurpa. Personligen så tycker jag att kommunernas inflytande vid etableringar av friskolor är för svag och bör ses över. Frågan om etableringen innebär påtagligt negativa följder för skolväsendet i kommunen är alldeles för flummig.

Maryam har oxå skrivit om detta.


Krassman, In Your Face

4 kommentarer:

Anonym sa...

Svar på din kommentar på http://hannesb.wordpress.com/2008/08/07/hoppet-finns-visst/

Jaha, jag måste alltså skriva helt utförligt för att kunna bevisa en gnutta kompetens inom vilket ämne jag än skriver om. Då förstår jag. Kan du inte förklara vad det är som ska ändras, alltså det som inte är hinder för att friskolor ska få kunna startas lättare? Sen visar du också på vilken kompetens du besitter i ämnet, skolplikten gäller grundskolan och i artikeln diskuterades främst gymnasiet, vilket är enligt lag frivilligt.

Jag vet att skattepengar går till friskolor, vilket bör sluta. Skattepengar ska knappt existera, du som medborgare ska själv ha kvar dina pengar och få avgöra vad du vill göra med dem. Om du vill investera i en skola som ger, enligt dig, en bra utbildning för de elever som går där, eller spendera pengarna på dig själv. Allt bör vara upp till den enskilde medborgaren, inte någon nisse i kommunen eller riksdagen som inte vet hur varje medborgares vardag är.

Att låta den enskilde medborgare behålla sina pengar istället för att tvingas ge bort dem så minskas hinder, och statlig byråkrati.

Krassman sa...

Hannes: När du skriver som du gjorde på din blogg får du allt räkna med att jag har synpunkter på dina formuleringar och antaganden. Vad som Mats Gerdau vill ändra skriver jag om i inlägget så det finner du där. Precis som jag skriver så gäller samma frågeställning som skolverket ställer i sitt remiss yttrande till kommunerna när en ny friskola vill etablera sig, oavsett om det är gymnasium eller grundskola.

Om kommunerna inte behövde betala skolpeng till friskolorna så skulle säkert alla kommuner kunna sänka skatten så det var en bra idé från dig måste jag säga. Sedan så önskar jag dig att lycka till med ditt samhällsbyggande med frivilliga skatter som varje person får avgöra. Sedan kan jag inte låta bli att undra om landet vi lever i bara består av medborgare i din vision som du har, det var väldigt mycket medborgare på slutet nämligen.

Anonym sa...

Det är väl samme Gerdau som la fram förslagen om KomVux - de förslag som häpnadsväckande nog förkastades av Björklund? Utförsäljningshets, fler områden för privata aktörer att göra vinst på skattemedel handlade även det om.

Självklart ska kommunenras möjlighet att säga ifrån om friskoleetableringar stärkas. Självklart ska möjligheten att ta ut vinster ur skattefinansierad verksamhet tas bort.

Catarina sa...

Kommunerna har ju nästan ingenting att säga till om vad det gäller etableringar av friskolor och det är skrämmande eftersom de samtidigt ska ta ansvar för att alla barn får en adekvat utbildning i kommunen. sen hannes; om det är skolplikt så "tvingas" väl alla ändå att ge sina pengar till nån skola, skillnaden är ju bara att skolan själv kommer att kunna sätta vilka priser den vill och att skillnaderna mellan människor ökar.