tisdag, juni 02, 2009

Det handlar om jobben

Det är oacceptabelt att EU:s regler idag möjliggör att man skall kunna diskriminera löntagare, bara för att de kommer från ett annat land. Vi Socialdemokrater har i över 100-års tid kämpat för att löntagare inte skall ställas mot löntagare och att det är lönen som skall avgöra vem som får göra jobbet. Igår så presenterade Marita Ulvskog en rapport som belyser hur vi vill revidera utstioneringsdirektivet. Det handlar helt enkelt om att svenska löner och villkor skall gälla alla på svensk arbetsmarknad. Det är det hela den här frågan handlar om.

Med på träffen igår var Martin Scultz från Tyskland, Martin är ordförande för Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Han talade om sina erfarenheter gällande social dumpning som han sett på flera håll i Europa. I hans egen hemstad hade han träffat byggnadsarbetare som arbete för 2,75€ i timman. Allteftersom EG domstolen konstaterat att den fria rörligheten inom EU står över löntagares villkor och löner. Det är som jag skrivit tidigare, helt oacceptabelt. Vi Socialdemokrater går till val på att stärka kollektivavtalen, ändra EU:s lagar så att man inte får diskriminera löntagare från andra länder och stärka den svenska modellen.

Valet till Europaparlamentet är precis som alla andra val, det handlar också om värderingar. Det är skillnad om det är en majoritet i parlamentet som företräder marknaden före människan och som tror att saker löser sig, bara man väntar en stund. Det tror inte vi Socialdemokrater. Vi går till val på att sätta jobben först. Det handlar om att skapa fler jobb, trygga jobb och gröna jobb. Det krävs aktiva åtgärder och prioriteringar från politiken för att investera Europa ur krisen. Det går att vända jobbkris till framtidstro, men då krävs förändring och att vi får en ny majoritet i Europaparlamentet. Rösta som om det vore ett vanligt val här hemma i Sverige på valdagen. Rösta på Socialdemokraterna den 7:e juni.

Gammlemedia på detta:

Nymedia på detta:
Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: