torsdag, juni 18, 2009

Slaget i luften och slaget förlorat

Jag vet inte hur många gånger jag bloggat om Ipred och dess hopplösa utgångsläge för lösa frågan med den olagliga fildelningen, men många är det. Teknikens utveckling kommer hela tiden att ligga steget före den lagstiftning som fattas i EU eller någon annanstans på planeten. De som vill fildela olagligt och anonymt kommer alltid att kunna göra det, det är i alla fall min fulla övertygelse. Ipred har jag själv sett som ett slag i luften, och nu kan vi se dess effekter, slaget verkar tämligen förlorat.


I svallvågen av Piratpartiets framgångar i EU-valet så ökar nu fildelningen. Mätningar visar nämligen att fildelningen tagit fart igen efter den kraftiga svackan som blev när Ipredlagen klubbades igenom.Visst kan det faktum att trafiken nu ökar, trots att den brukar minska till sommaren, bero på att det inte varit så fint väder just nu, å andra sidan tror jag inte att nutidens fildelare inte är så väderberoende som förr. Nu går det väl alldeles utmärkt att burken står hemma och snurrar samtidigt som man hittar på annat att pyssla med. Skall frågan lösas, krävs det andra lösningar än tjuv och polis lekar.

Gammelmedia på detta:
SvD, DN, Aftonbladet, SvD2, DN2

Nymedia på detta:
Stationsvakt, Klamberg, Drontosarius, Otyget


Krassman, In Your Face

5 kommentarer:

minata sa...

citat "Skall frågan lösas, krävs det andra lösningar än tjuv och polis lekar." slut på citat

IPRED-lagen är viktig för oss upphovsmän och rättighetshavare. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen gjorde helt rätt att rösta i sista omgången den 25 februari på alliansregeringens IPRED-lag. Polis/åklagare har ett klart underbetyg i hanteringen av upphovsrättsbrott. Det klaraste beviset på detta är fildelningsmålet i Linköping. Åklagaren, statens representant, lade ner musikdelen i målet trots att det fanns 19000 mp3-or på den beslagatagna hårddisken. Svenska IPFI tog över åklagarrollen från staten och vann målet.

Ipred-lagen har bara funnits sedan 1 april i år och om kryphål finns kan dessa lagas via utskottsinitiativ (näringsutskottet).

Ett stort tack socialdemokratin att ni står på upphovsmämnens/rättighetshavarnas sida.

Teufel sa...

Ah, så du tycker att IFPI klarar av att upprätthålla algen bättre än polis och åklagare.
I så fall tycker jag att vi tar och outsourcar resten av polistens verksamhet. Varför inte ge t.ex MediaMarkt i uppdrag att fånga in, döma och straffa påstådda snattare.
Om du verkligen gillar IPRED så mycket som du säger hoppas jag innerligt att du själv kommer att drabbas av den godtycklighet och rättsosäkerhet som präglar den.

Krassman sa...

@Minata
Jag tycker till skillnad från dig att Socialdemokratiska riksdagsgruppen röstade fel till ett förlag som skulle varit utformat på ett helt annat sätt. Känner även till de diskussioner som för inom Socialdemokraterna och jag tror att de flesta uppfattar att Socialdemokraterna är långt från färdiga i frågan gällande Ipred.

Ett problem som du indirekt pekar på att just att det är näringsutskottet som hanterar frågan kring Ipred. Frågan spänner över fler områden än bara upphovsrätten vilket du vet och därför bör den hanteras i fler utskott än bara näringsutskottet. Konstitution och justitie för att nämna två till. Det samma gäller FRA-lagen.

Sedan så består Socialdemokratin som du nämner av fler saker än bara Socialdemokratiska riksdagsgruppen. Det är ett politiskt parti som har ett antal systerorganisationer som alla byggs upp av enskilda individer och deras engagemang. Ta inte för givet att alla organisationer inom Socialdemokratin och dess enskilda individer står på upphovsmämnens/rättighetshavarnas sida. Jag är till exempel en av dom som inte gör det, och jag verkar aktivt för en förändring av Ipred och FRA-lagen.

@Teufel
Ha ha, det hade ju varit snyggt. Det kanske skall vara deras kopia av Peter Antoine som sköter förundersökningarna åt MediaMarkt.

Tokmoderaten sa...

En extremt trevlig midsommar tillönskas Krassman av Toker!

minata sa...

@Teufel
Din jämförelse med snatteri(brottsmål) och IPRED(civilmål) haltar. Upphovsrättslagen är en rättighetslag. Upphovsmannen skyddsperisod liv plus 70 år och rättighetsinnehavaren(musikproducent) skyddsperiod 50 år samt paragraf om straff. Mycket i musikbranschen bygger på affärsavtal: artisten tecknar på ett affärsavtal med musikproducenten (skivbolaget).

Svenska IFPI är bevisat bättre på att fånga upp upphovsrättsbrott än polis/åklagare. Jag tror att polisen/åklagaren (staten) skäms över att vara så kapitalt misslyckad på upphovsrättsbrott. Som i exemplet ovan: Linköpingsåklagaren missade 19000 mp3-or... Åklagaren lade ned musikdelen av åtalet - men svenska IFPI klarade galant av att vinna målet. Staten (polis/åklagare) är sopor!

@Krassman
Min gissning: Nästa gång upphovsrätt kommer upp i riksdagen är när Jan Rosénutredningen blir propp. Andra hålltider: S-kongressen i höst och de röd-grönas valmanifest inför valet 2010.
I EU är IPRED(1) ett avslutat kapitel.