onsdag, september 07, 2011

Är orsakerna okända?

Regeringen har, för att visa på någons sorts handlingskraft, tillsatt en utredning för att ta reda på orsakerna till att antalet fall av barnmisshadel ökar. Denna snabbutredning har utlovats att vara klar i slutet av oktober och jag tror inte att orsaken till detta snabba arbete är de enorma resurser som regeringen tillsatt, det handlar mer om att orsakerna till detta redan är kända.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset gjorde en kartläggning 2006 om våld mot barn. Där frågade man barn och föräldrar om deras erfarenheter av och attityder till kroppslig bestraffning. Rapporten konstaterade att det allvarliga och grova våldet mot barn inte hade ökat, däremot hade en mildare form av aga blivit vanligare: när föräldrarna knuffar, sliter i eller ruskar om sitt barn. Andelen föräldrar som uppgav att de hade behandlat sina barn så hade fördubblats sedan förra mätningen och femdubblats när det gällde barn upp till ett år som är de allra mest skyddslösa.

Kartläggningen visar även att barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll löper tre gånger så stor risk för att bli utsatta för våld i hemmet av en vuxen, och 50 procent större risk för att bli utsatt för mobbning i skolan. Jag kanske sticker ut hakan här man jag vill hävda att den ökande barnfattigdomen som vi ser i Sverige är en bidragande orsak till att vi år 2010 har 1500 fler anmälda misshandelsfall av 0-6 åringar än 2005.

Orsaken till att barnfattigdomen ökar i Sverige är enligt Rädda Barnen att den ekonomiska familjepolitiken har blivit sämre på att jämna ut skillnader mellan rika och fattiga barnfamiljer. Sett mot denna bakgrund så är den eskalerande barnfattigdomen och antalet ökade misshandelsfall en tickande bomb. Vad kan vi då göra för att stanna klockan på denna tickande bomb. Det är dags för politiken att agera och fatta de beslut som krävs för att motverka den ökande barnfattigdomen, tyvärr så verkar den borgerliga regeringen vara fullt upptagen med att prioritera billigare Toast Skagen istället.

Gammelmedia på detta:
DN / DN2 / SvD /

Nymedia på detta:
Alltid rött alltid rätt / Barnperspektivet / Kaela / Anybody´s place / Kent Persson / Hemma föräldrar / Smurfgodis / Gothia förlag /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: