måndag, september 12, 2011

Avgiftsfri skola är INTE en detalj

I dagens NT så har Hanna Stymne Bratt och jag en replik publicerad på Göran Petterssons funderingar till vår motion om att införa en avgiftsfri skola i vår kommun. Pettersson som tidigare hade hävdat att införandet av detta skulle vara ett brott mot kommunallagen, tvingades under kommunfullmäktige backa under galgen, och levererade en ny tolkning av en avgiftsfri skola.

Innebörden var att våra egna skolbarn behöver ta med sig kontakyter till skolan, annars så skulle politiken detaljstyra skolverksmaheten. Vi kan inte tolka det på något annat sätt än att Pettersson tycker att det är dessa kontanta bidrag till skolan i vår kommun som ger varje skola och klass dess karraktär, men vi får väl se om Pettersson har ett nytt argumnet nästa gång motionen kommer upp till behandling. Nedan finner ni artikeln i sin helhet.

--------------------------------------------------------------------------

Politikerna ska inte detaljstyra skolan, skriver Göran Petterson i sitt svar till vår debattartikel i Norrtälje tidning. Det håller vi med om, skolans pedagoger ska till exempel kunna välja om de vill lägga pengar på små blå datorer eller en ny lärartjänst. Skolans personal ska kunna själva bestämma hur de ska organisera verksamheten.

I vår kommun är det är en stor brist på stödet till barn med särskilda behov. Vi vet att lärartätheten är låg och att vi på många ställen har stora klasser där eleverna inte får studiero och möjlighet att utvecklas. Vi vet att många lärare ropar på hjälp och att behovet av en rejäl satsning på skolan är stor. Petterson säger att politiken inte ska detaljstyra och det har han sagt förut.

När vi från S och V lämnade in en motion om att kommunen ska ta reda på behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid och att om behov finns svara upp mot det, så tyckte Pettersson att tanken var bra, men att det var att detaljstyra.

När vi efterfrågat tillagningskök i en ny förskolenhet anser Pettersson att det är att detaljstyra. Vi misstänker starkt att när vi från oppositionen lägger oss i något som har med skolans och förskolans verksamhet att göra, anser Pettersson att det är att detaljstyra.

Nu till själva frågan, det som Göran anser är en detalj, hur avgifter i skolan påverkar barns uppväxt under fattiga förhållanden. Vi anser att det inte är en detalj att se till att alla barn får samma möjligheter att delta i skolans verksamheter, även när det sker utanför skolgården. Detta är en grundläggande princip, just därför så står det i lagen att skolan skall vara avgiftsfri, det är INTE en detalj.

En detalj är dock att man får göra undantag, tvärt om det Pettersson gör gällande. Vi vet att många tycker det är jobbigt med alla dessa små utgifter, en tjuga hit, en matsäck dit. Vi vet att många barn får stanna hemma när det är utflykter, för vilken skam är det inte att säga att man inte har råd med något som för många andra är en struntsumma. Vi vill understryka att vi anser att det är mycket viktigt att skolan har möjligheter att regelbundet göra utflykter på skoltid utanför skolans område.

Däremot anser vi inte, vilket Göran Petersson tycks göra, att det förutsätter att barnen har med sig kontanter till skolan. För oss är att ta politiskt ansvar se till helheten inom skolan och se till varje elevs bästa. Att som Pettersson diskvalificera en avgiftsfri skola som detaljstyrning är oansvarigt och tycker vi pekar på ett bristande omdöme, ett bristande omdöme när det kommer till att ge alla barn samma förutsättningar för att delta i skolans verksamhet.

Något som Göran Pettersson verkar förutsätta skall ske med kontanta bidrag till skolans verksamhet, en verksamhet som dessutom visade ett överskott på närmare sex miljoner kronor för 2010.

Hanna Stymne Bratt S
Kristian Krassman S

Inga kommentarer: