torsdag, september 15, 2011

Islamofobi från Enochson

"Jag tycker att detta är en kristen gudstjänst och vi har kristna traditioner i vårt land, det är det vår tradition är uppbyggd på. Jag ser gärna en ekumenisk gudstjänst med olika kristna familjer och även den judiska traditionen, eftersom vi har halva Bibeln gemensam. Men den muslimska, hinduiska och buddhistiska tron är andra världsreligioner, så det kan vi ha i andra sammanhang, men inte vid riksdagens högtidliga öppnande. Åke Bonnier kunde låtit olika delar av det kristna trädet vara med, och roten i det kristna trädet är judendomen så det är naturligt att de är med. Koranen däremot är oss främmande."

Personen som säger detta heter Annelie Enochson och är riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Mot bakgrund av hennes uttalande inför dagens gudstjänst så tog jag mig ett par minuter för att undersöka betydelsen av ordet islamofobi lite närmare. Enligt cybersanningen (Wikipedia) så har ordet följande betydelse: Islamofobi (grekiska phobos/φόβος: fruktan) är ett begrepp inom sociologi och politik som åsyftar rädsla, hat eller fördomar riktade mot muslimer och islam. Begreppet är negativt laddat, används ofta pejorativt, och är besläktat med xenofobi (främlingsfientlighet), kulturrasism, antisemitism, kristofobi och religionsfientlighet.

Jag tycker väl att Enochsons uttalande ligger i linje med det som islamofobi står för. Som jag tolkar det så är "oss" i hennes uttalande de kristna, men att då hävda att koranen skulle vara främmande för kristna tycker jag landar en bra bit från sanningen. Kanske är den främmande i dess innehåll, men det faktum att den tillhör en världsreligion och att religionsfrihet råder i Sverige vittnar om att Enochsons faller till föga för att ha fördomar mot muslimer och islam. Dessutom tycker jag det är anmärkningsvärt att hon angriper en gudstjänst, som är riktad till alla riksdagsledamöter och att det bland dessa finns flertalet muslimer.

Gammelmedia på detta:
SvDAftonbladet / DN /

Nymedia på detta:
Kildén & Åsman / Tokmoderaten / Erik Laakso / Jinge / Alliansfritt Sverige /

Krassman / In Your Face

2 kommentarer:

DragonenSWE sa...

Hon är lika lite islamofob som Kungen är en kvinna! Du kastar omkring dig ord som du inte vet innebörden av.

Krassman sa...

@DragonenSWE: Jaha, kan du då förklara för mig vad islamofobi är? Jag trodde nämligen att min tolkning och beskrivningen på wikipedia var korrekt.

Varför jag sökte upp ordet var just för att jag var osäker på dess innebörd, har du kompetens på området och vetskap om vad islamofobi betyder så delga mig gärna. Att avfärda mitt påstående på det sättet du gör det tycker jag var onödigt.