lördag, juli 02, 2011

Ännu en avreglering att titta närmare på

I veckan kunde vi ta del av Konsumentverkets undersökning gällande avregleringen av Apoteksmonopolet. För tre år sedan gav 95 procent av de intervjuade apoteksmarknaden ett positivt betyg. I år har siffran sjunkit till 77 procent. Sämre stöd, dålig information och lång väntan på receptbelagda läkemedel är några av problemen som undersökningen visar på. - Förtroendet för apoteksmarknaden har sjunkit dramatiskt. Det är allvarligt att det i konsumenternas perspektiv blivit en försämring framför allt inom de områden man upplever som viktiga, säger Gunnar Larsson, generaldirektör för Konsumentverket, till TT.


I dag kan vi ta del av nästa avreglering som den borgerliga regeringen genomfört, med tvivelaktigt resultat, det gäller avregleringen av bilprovningen. Återigen var det tillgänglighetens om var huvudargumentet för den borgerliga regeringen. Marknadens mottagande av denna reform har varit sval, på gränsen till iskall. Ett år sedan marknaden för bilbesiktning avreglerades har endast tre nya företag har startat, och bara ett av dem har öppnat ett större antal stationer. Avregleringen har inte heller lett till lägre priser, snarare tvärtom.

Avreglering skulle gynna konsumenterna, och de nordiska grannländerna användes som exempel. I Danmark skedde en tredubbling av antalet besiktningsstationer på två år. Men i Sverige syns ingen liknande utveckling, trots behovet. Antalet stationer har ökat med 12, från 180 till 192. Regeringen själva konstaterade i lagförslaget att det fanns en risk för att besiktningen skulle bli dyrare. Ännu har ingen drastisk prishöjning skett, eftersom antalet nya stationer är så liten, men Motormännens riksförbund är oroliga över utvecklingen. –Vi är rädda att priserna kan bli oskäligt höga, säger Susanne Lekengård, informationschef på Motormännens riksförbund.

Carspects priser ligger redan nu något högre än Bilprovningens, och samtliga aktörer är överens om att vi bara sett början av prishöjningarna. –På sikt kommer priset att gå upp. Med mindre volymer, längre öppettider och vissa fasta kostnader blir det dyrare. Drop-in-verksamheten måste vi också utöka, vi har det bara på ett fåtal stationer idag. Det är svårare att planera och innebär högre kostnader, säger Magnus Ehrenstråhle, vd på Svensk Bilprovning.

Även om det verkar vara svårt på grund av administrationen som krävs för att få öppna bilbesiktning tror jag det finns änne en stor orsak till att avregleringen inte ger några tydliga effekter. Det faktum att ackrediterade verkstäder i dag kan släcka Bilprovningens anmärkningar efter reparation. Detta har medfört att antalet ombesiktningar som görs av Bilprovningen minskat. Om nu tillgängligheten uteblivit och de förutspådda prisökningarna faller in så är detta, precis som avregleringen av apoteken, något att titta närmare på.

Gammelmedia på detta:
SvD /
Aftonbladet / DN / SvD2 / DN2 /

Nymedia på detta:
Grevad Lux
/ Alltid rött alltid rätt /


Krassman / In Your Face

2 kommentarer:

Cosmoskitten sa...

Jag förespråkar en tråkig kompromiss:

Innan "reformen" genomförs, så mäter man en massa som kan vara relevant för samhället och kunderna.

Reformen genomförs till att börja med, i 33% av landet.

Detta för att man skall kunna lära sig av de misstag som man gör.

Efter att "reformen" har genomförts, så mäter man samma saker som man mätte innan "reformen".

Detta görs för att man skall kunna se om man hade fel för sig.

Om det verkar som om "reformen" var en äkta reform, så finns det ofta bra lärdomar att dra, innan man sjösätter reformen över hela landet.

Det talas ofta om ett "lärande samhälle". Om man tror att det är en bra ide' så bör man göra "reformer" på ett sätt som göre det möjligt för samhället att se vad som är bra.

Jag är besviken på att man inte försöker lära sig av apoteksreformen.

Tyvärr är det väl så att borgerliga politiker förutsätter att privat = bra.

Cosmoskitten sa...

Varför genomför man inte denna "reform" som en försöksverksamhet, på ett stort antal platser i landet?

Jag tolkar det som att man inte bryr sig, om man har rätt eller fel i en sakfråga.

Detta är skamligt!