lördag, juli 16, 2011

Hamilton, Obama ringer inte dig!

Söker man på ordet teknokrat så finner vi följande förklaring. En teknokrat är en supporter av teknokratin. Men det är även ett skällsord på namnkunnig tekniker eller ekonom som ser sin egen business som den enda egentligt samhällsnyttiga. Ser gärna villigt politiska besvär samt dylikt som rent tekniska sådana samt förordar således tekniska lösningar mot dessa.

Det finns många politiker som inte vill att politik skall handla om politik, för dom så skall politik handla om regler och funktioner. En av dessa tydligaste teknokrater som finns i Sverige är Carl B Hamilton från Folkpartiet. I dag så har denna främsta av främsta teknokrater en debattartikel publicerad i SvD där han påskiner att oppositionen mot den borgerliga regeringen skulle förbereda något som liknas vid en statskupp. Detta eftersom det i dagsläget saknas en majoritet i riksdagen för att genomföra det femte jobbskatteavdraget.

Hamilton gör gällande att det skulle vara ett brott mot budgetprinciperna att rösta ner den borgerliga regeringens skattesänkning. Enlig teknokraten Hamilton skulle det vara i strid med budgetreformens intentioner och förarbeten skulle innebära två parallella budgetprocesser. Den vanliga budgetprocessen, och den som initieras av oppositionens utskottsinitiativ.

Att det är den borgerliga minoritetsregeringens uppgift att finna underlag för sina förslag i riksdagen verkar Hamilton helt missat i sina krumbukter kring budget arbetet. Att den borgerliga regeringen är passiv och saknar nya idéer är uppenbart och Hamiltons utspel stryker under detta faktum på ett tydligt sätt. Sett till det som nu sker i USA så visar Hamilton tydligt att han inte platsar som rådgivare till Barack Obama, han platsar faktiskt inte ens som rådigvare åt Fredrik Reinfeldt. För politik handlar om att vilja och att välja, och för att kunna göra det så måste man ha ambitioner, något som Carl B Hamilton inte haft på många år.

Gammelmedia på detta:
SvD / DN / SvD2 / SvD3 /

Nymedia på detta:
Röda Malmö / Peter Högberg / Kommunisternas blogg / Röda Berget / Anybody´s palce / Helena Palena / Martin Moberg / Kulturbloggen /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: