onsdag, juli 06, 2011

Ett skatteavdrag för jobb

I dag presenterade Luciano Astudillo en rapport som en arbetsgrupp tagit fram för näringslivsutveckling i områden med hög arbetslöshet. Uppdraget för gruppen var att ta fram konkreta förslag för att främja näringsliv, öka ekonomisk aktivitet och stärka sysselsättningen i områden med hög arbetslöshet. Det utanförskapet som sammanfattas från de 38 ekonomiskt utsatta områdena är makalöst.Vid en sysselsättning lika hög som i övriga riket skulle dessa områden bidra med inte mindre än 4,6 miljarder kronor i skatteintäkter till kommuner och landsting, samt lika mycket till staten, varav 1,5 miljarder skulle gå till pensionssystemet. Ett av de konkreta förslagen innehåller ett jobbskatteavdrag som till skillnad mot borgerlighetens verkligen skulle leda till fler jobb.

I dessa 38 områden så saknar drygt 40 procent av de personer som får försörjningsstöd arbete. I dag finns det en marginaleffekt för den som börjar arbete då försörjningsstödet avräknas fullt ut mot arbetsinkomsten. Vilket skapar en inlåsningseffekt till bidragsberoende. Förslaget är att man här skall ge ett stöd i samband med denna avräkning som görs av försörjningsstödet, mot arbetsinkomst. Under till exempel sex månader skulle enskilda få detta riktade och precisa ”jobbskatteavdrag”.

Ett annat konkret förslag är hur man skall komma till skott med de stora underhållsbehoven i miljonprogrammen, detta genom grön upprustning. Förslaget är en garantimodell för upprustning och klimatsmart omställning av flerfamiljshus. Staten garanterar lån för upprustning och tar ut en garantiavgift av fastighetsägaren och de boende garanteras inflytande över renoveringen. Ett antal konkreta förslag för jobben, bostäderna och miljön. Ställ detta mot den trötta regeringens förslag att blint sänka skatterna och gissa sig till effekterna.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD /

Nymedia på detta:
Holmqvist / Jämlikhetsanden / Peter Högberg / Peter Andersson / Roger Jönsson / Martin Moberg / Parkstugan / Anybody´s place /

Krasmman / In Your Face

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vad som helst,men kalla det inte för jobbskatteavdrag.Jag orkar ta mig fan inte höra mer av detta ord!

Orkar ej heller höra begrepp som drivkraft eller incitament!

Drivkraft,incitament=högerpolitik!


Lars

Jocke S sa...

Skall staten alltså låna ut pengar till arbetslösa eller hur är det tänkt att funka? Och kan S verkligen peka på effekter av detta på förhand menar jag? Är det inte lite av önsketänkande att tro att miljonprogrammets hus som idag ägs av stora ofta utländska ägare skall ens vara intresserade av denna upprustning. Och kommer inte dessa jobb att skötas av utländsk arbetskraft som knappast skattar i Sverige eller? Jag fattar inte.