fredag, september 07, 2007

Borgerliga alliansen höjer skatten

Elen kommer att bli dyrare nästa år. Regeringen kommer att föreslå höjd skatt på vattenkraft med 0,5 miljarder kronor i höstens budget. Dessutom kommer skatten på kärnkraft att höjas med 1,0 miljarder kronor. De totala energiskatterna därmed hamna kring 40 miljarder kronor. Ett beslut som bara drabbar den elen som är bland de mer miljövänligare alternativen.
Dyrare el nästa år, tackar tackar

Bo Källstrand, vd för Svensk Energi, säger att en höjning av skatten på kärnkraft och vattenkraft skulle vara besvärande.- För att kunna få konkurrenskraftiga elpriser i framtiden behöver vi ha ett tillskott av mera klimatneutral el därför att utsläppsrätterna för fossilbaserad el blir så dyra, säger han. Tack för det Reinfeldt....ännu ett slag mot miljön istället för miljön.

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: