lördag, november 12, 2011

Lösningen på vargfrågan?

Så kom då beskedet som jag i det närmaste väntat på, organisationen Våga Vägra Varg som har sitt ursprung i ett brinnande engagemang kring vargarna i Rialareviret tar nu nästa steg, de blir delaktiga i att bilda ett nytt riksdagsparti. Ett parti med en ”nollvision” för vargen i Sverige. Just nu pågår namninsamlingen för att bilda partiet för fullt via nätet och jag tror att vi kommer få se ett nytt parti i valet i riksdagen 2014, ett parti som har som mål att Sverige i sin fauna skall ha noll antal vargar.Det är med sorg i hjärtat jag konstaterar att skyttegravarna mellan de som förespråkar att vargen skall finnas i vår fauna och de som anser att den mer eller mindre skall utrotas grävs djupare för varje dag som går. Desperationen att inte kunna påverka av de som berörs har jag full förståelse för. Oroliga som är boende i reviren, hundägare, jägare och markägare, alla berörs de av frågan och deras engagemang måste tas på allvar. Men att som nu engagera sig i ett parti som vill radera vargen från svenska faunan tror jag inte kommer stärka deras röst för ökat inflytande.

Vad som även är sorgligt är det faktum att den befintliga politiken inte kunnat leva upp till de ställda förväntningarna som finns. Förvaltningen av vargen avgörs i Riksdagen, men det regionala och lokala engagemang som så ofta lyfts från etablerade partier har inte haft kraft nog att klara av sin del av arbetet. Frågan är svår och att tonläget är ibland de sämre i landet, men alla som deltar har ett ansvar att vårda den.

Min gissning är att ett parti för ett utrotande av vargen i Sverige kommer marginaliseras kraftigt. En politik med en nollvision för varg i Sverige tror jag kommer bidra till att fler personer kommer ta ställning i fråga, för vargens bevarande, och de som verkligen berörs kommer få ännu svårare att ses som en part som är villig till att hitta lösningar. Risken med detta är att fler beslut kommer att fattas ovanför de berördas huvuden och de lilla inflytande som det pågående arbetet med att regionalisera rovdjurspolitiken kommer bli lidande. Jag har full förståelse för det engagemang som finns för att bilda ett antivarg parti, men jag tror dessvärre inte att det är någon lösning på vargfrågan, kanske bara ännu ett hinder.

Gammelmedia på detta:
Jakt & Jägare / Aftonbladet / Aftonbladet2 / DN / DN2 / SvD / Expressen / SvD2 / DN3 /Nymedia på detta:
Vargförvaltning / Jinge / Trulpens lilla gröna / Alltid rött alltid rätt / A-H Rudberg / VeckoVis / Vargförvaltning /

Krassman / In Your Face

6 kommentarer:

DagL sa...

Du har fel i att "Förvaltningen av vargen avgörs i Riksdagen". Riksdagen fattade ett vargpolitiskt beslut 2009 med max 210 vargar till mitten av 2012. Det finns nu minst 20% fler vargar och kommer att finnas minst 40% fler i mitten av 2012 än vad riksdagen bestämt. Ett skäl för att vargfrågan är så besvärlig och uppslitande är att den inte står under politiskt kontroll av riksdagen. Av något konstigt skäl fick du den web jag använder här i din länklista. Det finns en bättre.

Krassman sa...

@DagL: Du har naturligtvis rätt i att förvaltningen inte avgörs i riksdagen, men det är den som fattar beslut om den. Förvatltningsbesluten ligger hos länsstyrelserna och naturvårdsverket. Att frågan om vargen är infekterad och uppslitande håller jag med om, speciellet nu efter EU-kommissionens stop för vargjakten. Men det är inte den enda frågan som förvaltningen innehåller så jag kommer fortsättningsvis att hävda att den uppgörelse som finns kring rovdjurspolitiken fortfarande ägs av riksdagen, som fattat beslutet. Vart har du hittat dessa siffror om vargstammen? Har du någon länk till mig?

Joakim Pihlstrand-Trulp sa...

DagL, målet 210 vargar är ett förlängt etappmål med syfte att skapa acceptans för vargen. I egentlig mening är det alltså ett minimimål och inte något maxtak. Beslutet visar på en rovdjurspolitik driven av borgarna och som saknar verklighetsförankring. Som exempel ökade snarare än minskade tjuvjakten på varg när licensjakten infördes. Vargpopulationen är på undantag och illa ute. Det passar förstås vargkritikerna som handen i handsken.

I det beslut du hänvisar till står även: "att införlivandet av de genetiskt friska individerna i första hand sker genom att underlätta för naturligt invandrade vargar, t.ex. genom att flytta individer från renskötselområdet till populationen utanför renskötselområdet, och i andra hand genom aktiv utplantering av vargar som hämtas från genetiskt friska
populationer med östligt ursprung".

Med anledning av det är det i allra högsta grad anmärkningsvärt att Naturvårdsverket som exempel tillåtit skyddsjakt på vargen Kynna i Småland. Men verket följer regeringens och riksdagens anvisningar, vilket visar på byråkratins logik. Säg i ena andetaget att vi ska värna den biologiska mångfalden och ha en livskraftig vargstam och i det andra, där besluten exekveras, så ska vargen utrotas av populistiska skäl.

Krassman, ett vargfientligt riksdagsparti kan väl alltid sno några röster från borgarna och i synnerhet från SD med tanke på den intellektuella nivån i det lägret. Så helt dåligt behöver det ju inte vara. ;-)

DagL sa...

@Krassman bakar in svar till den andra kommentaren. Jag har en annan bättre web, men gamla länkar via Twingly går inte in på en del tidningar därav två. Den andra är nu bakom ”DagL” och jag ger specifika länkar nedan.
Riksdag och statsmakter styr via politiska intentioner och jag kan inte finna annat än att dessa är ungefär oförändrade även utan tak. Det nämns 20 föryngringar och 200 vargar också. Taket 210 skulle gälla tills ett nytt riksdagsbeslut på grundval av en utredning som regeringen hänvisar till när de tog bort taket som föreslår att vargantalet inte skall öka förrän inaveln minskat. Förresten så står riksdagsbeslut över regeringsbeslut. Det tycks nu vara allmänt accepterat på grundval av en rapport av Liberg m fl till WWF att tjuvjakten minskat om än något före licensjakten.
http://vargdag.wordpress.com/2011/10/22/statsmakternas-intentioner-inte-fler-vargar/
Länsstyrelser och naturvårdsverk skall förvalta enligt de politiska intentionerna.
De nyaste siffrorna om vargen finns på länkar från min länk nedan, men det tar tid innan de som tänker riktigt smält det. Det är dock inte lätt att räkna vargar och att förstå tolkningen. Riksdag och regering talar också om antal vargar utan att närmare klargöra vad de menar med det. Är maxantal vargar det lägsta antalet vargar under året inklusive nedgången vid jakt med syfta att få ned antalet till det sk maxantalet? Vargarna får 200 valpar i maj, avser max före eller efter valpning? 120 av valparna lever i oktober, det finns 100 fler vargar i mars än oktober. Etc. Fast detta var för komplext för riksdagen att förstå och uttrycka, så riksdagen överlåter den ”detaljen” åt förvaltarna, som har agerat för vargmaximering. Men nu blir det hur man än räknar för många för att få ihop det med någon rimlig tolkning av intentionerna!
http://vargdag.wordpress.com/2011/09/12/antal-vargar-i-sverige-ar-inte-entydigt-och-ganska-osakert/
Exakt hur mycket för mycket tänkte jag undvika att räkna ut, eftersom jag är privatperson utan lojaliteter behöver jag inte göra det. Det så trassligt att beräkna vargantal att det blir otillgängligt, folk förstår enkla procent bättre.
Så riksdagens vargpolitiker måste ta ställning och antingen anpassa de politiska intentionerna eller anpassa vargantalet, så verkligheten och kartan stämmer bättre.
Nyss kom jag på att de nya siffrorna visar att den svenska vargens sydgräns har nordförflyttats sista året (bortseende från Kynna). Emot riksdagens intentioner! Den står överst på webben så jag behöver inte ge någon länk.
Speciellt till Joakim Pihlstrand-Trulp
Mitt brandtal för införlivandet av genetiskt friska individer från öster står i Dalarnas tidningar
http://www.dt.se/nyheter/dalarna/1.4055809-professor-flytta-inte-vargpar-i-idre-
Beträffande Kynna har jag i Västerbottenskuriren påtalat Naturvårdsverkets förkärlek att låta skyddsjaga genetiskt värdefulla vargar
http://www.vk.se/Article.jsp?article=485588

Anonym sa...

undrar hur många av eder har kännt vargens käftar

mats faktus sa...

undrar vad rödluvan säger hon tänkte nog inte på paragrfer