onsdag, november 02, 2011

Uppgörelse med svagare stöd än vargjakten

I dag så uttrycker ett antal ledamöter av Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, sin oro över det förslag som ligger på regeringens bord, att höja kärnkraftsföretagens årliga avgift till Kärnavfallsfonden med närmare 200 procent eller 1,7 miljarder kronor. Debattörerna som gör sin sak prövad i SvD anser att förslaget som är framlagt av Strålskyddsmyndigheten riskerar att på ett obefogat sätt försvaga ett av de tre benen i energiöverenskommelsen består av. Skribenterna konstaterar även att höjningen som föreslås inte framtagits (eller framtvingas som dom skriver) av någon etablerad praxis.


Det faktum att regeringen har en vana att höja skatten på energi är inget som skribenterna tar upp och jag kan förstå detta med tanke på deras utgångspunkt i debatten. Regeringen höjde skatten på vattenkraft med 0,5 miljarder 2007 och med 1 miljarder på kärnkraften. Den oro som nu personer med rötterna och hjärnan hos kraftbolagen och industrin uttrycker över förslaget, att det skulle skapa osäkerhet kring svensk kärnkraftspolitik, är väl värt att syna i sömmarna.

Jag förstår deras oro! Att det är vi konsumenter som i slutändan kommer att få betala kalaset vet vi alla, men dagens skribenter skriver inte för oss konsumenter, oron som de skriver om är nämligen deras herrars oro. Vi konsumenter kommer att få betala precis som att vi nu får betala alla de driftstopp som uppstår eftersom vi har reaktorer som går på övertid av sin livscykel. Den uppgörelse som ledamöterna sjunger sin lovsång över har en riksdagsmajoritet som är mindre än den för licensjakten på varg. Att då springa kraftbolagens ärenden och oroa sig över höjd skatt blir ju minst sagt pinsamt.

Bolagen har deklarerat tydligt att de inte kommer att satsa sina, eller deras kunders pengar, på att bygga några nya reaktorer så länge den rådande kärnkraftsuppgörelsen har ett stöd med en rösts övervikt i riksdagen. Att då skriva att det vore beklagligt om energiuppgörelsen urholkas genom höjd skatt för bolagen är tandlöst. Dessa skribenter borde istället uppmana sina "herrar" att se till att politiken levererar en blocköverskridande uppgörelse kring kärnkraften. Ett tips i alla välmening, om nu IVA avser att försvara sin trovärdighet i frågan.

Gammelmedia på detta:
SvD / DN /

Nymedia på detta:
Martin Moberg /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: