måndag, maj 24, 2010

Den borgerliga myten....

Idag så har undertecknad en artikel publicerad i Norrtelje Tidning. Ämnet är den borgerliga myten om det sovande folket. Länk till artikeln har du här, och nedan finns artikeln i sin helhet.

-------------------------------------------------------------------

Den borgerliga myten om det sovande folket

De borgerliga partierna har alla gjort det, till och med Fredrik Reinfeldt har gjort det, och han skrev dessutom en bok om det. De har alla hänvisat till att de trygghetssystem som vi har, våra socialförsäkringar, har passiviserat Sveriges befolkning.

De har sagt att man heller går på bidrag än jobbar, de har sagt att man hellre är sjukskriven än gör rätt för sig. De har sagt att det anställningsskydd som finns har låst ute människor från arbete. Reinfeldt kallade till och med sin bok för ”Det sovande folket”.

Mot denna bakgrund så har den borgerliga regeringen påbörjat nedmonteringen av vårt trygghetssystem. En förändrad a-kassa som gjorde att en halv miljon människor valde att lämna den. En ny sjukförsäkring som efter ett visst antal dagar meddelar att du är frisk och skall gå på a-kassa istället. Förändrade regler och sänkta ersättningar, allt för att skaffa utrymme för att kunna sänka skatten för dem som har arbete.

Men den borgerliga myten om det sovande folket stämmer inte. En färsk studie från Umeå universitet visar på raka motsatsen av en låg ersättning vid arbetslöshet än vad de borgerliga partierna alltid hävdat. Tvärtom ökar en relativt hög nivå på a-kassan möjligheterna att söka jobb under en längre tid och på så sätt hitta ett lämpligare och mera välavlönat jobb, enligt studien. Genom att studera situationen för dem som blev arbetslösa vid den ekonomiska krisen i början av 1990-talet kan man också visa att arbetsmarknadspolitiska program har positiva effekter på lång sikt.

Den borgerliga sjukförsäkringen skulle göra de sjuka friska och skapa fler jobb. Den 1 januari kickades 17000 personer ut från sjukförsäkringen in i a-kassan, omförsäkrades som det heter på borgerligska. Effekten har varit att sjukskrivningstiderna minskat med i genomsnitt 0,35 dagar, alltså närmare tre timmar per person. Resultatet är glädjande i sig men sjukskrivningarna minskade mer under den socialdemokratiska regeringens tre sista år än under regeringens Reinfeldts tre första. Även antalet nya förtidspensionärer minskade mer under åren 2004-2006 jämfört med 2007-2009. Dessutom fick 73 procent en lägre ersättning än de fick som sjukskrivna, trots att de lovats en högre, enligt Försäkringskassan.

Lagen om anställningsskydd (las) och turordningsreglerna har varit ett rött skynke, främst för Centerpartiet. De har hänvisat till att anställdas trygghet har varit en tröskel för de unga på arbetsmarknaden och bidragit till den enorma ungdomsarbetslösheten vi har i dag.

TCO har med siffror från SCB synat påståendet kring detta. Siffrorna visar, till skillnad från analyserna av las-hetsarna att 2,5 procent av de arbetslösa ungdomarna i åldern 15-24 år har påverkats av sist in-först ut-principen i las, det till säga var fyrtionde arbetslös 15-24-åring. I gruppen 15-19-åringar var andelen så liten att SCB inte ens kunde beräkna den. Visst påverkar las de unga men rapporten visar ändå på att lagen skulle ha en marginell betydelse för ungdomsarbetslösheten.

Valet den 19:e september handlar om ett val mellan två saker: en fortsatt borgerlig experimentverkstad med ökade klyftor eller fler jobb. Vi socialdemokrater går till val med en politik för minskade klyftor och ökade möjligheter. Vi är stolta över Sverige men vi vill att samhället skall styras av en politik för ökad rättvisa som ger fler chansen att lyckas.

Vi vill se fler som får möjligheten till ett rikare liv. Vi kallar det för att skapa möjligheternas land och du kan hjälp oss att skapa det. Börja med att rösta på oss den 19:e september.

Kristian Krassman (S)

2 kommentarer:

Villy W sa...

Appråpå myter ja.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7176904.ab

Det finns en massa myter i politiken både S och M märkta. Vilka myter väljer Svenska folket i höst? Att höga skatter är lösningen på allt? Att ökade bidrag är lösningen på det man kallar utanförskap?

Krassman sa...

@Villy W
jag tror att väljarna kommer ge sin röst till de som bäst beskriver den verklighet så som väljaren upplever den och på de som visar en politik som betyder förändring.

Höga skatter är inte lösningen på allt, inte heller är sänkningen på skatter heller lösningen på allt. Det har vi alla sett.

Ökade bidrag är inte lösningen på utanförskapet, inte heller är sänkning av bidragen lösningen på det. Även det har vi alla sett.

Politiken för att lösa dessa frågor måste enligt mig handla om att ge fler människor möjligheter, istället för färre. Fler jobb eller ökade klyftor, det är frågan du bör ställa dig Villy W.