onsdag, maj 05, 2010

Rätta mig om jag har fel!

Centerpartiet som skall var det borgerliga miljöalternativet i höstens val framstår nu mer som en kampanjorganisation som har till syfte att ge ett antal urbaniserade bönder möjligheten att jobba politiskt på heltid. Om man tittar på de senaste dagarnas händelser kring bensinskatten, Maud Olofsson och hennes parti så verkar det som att det kryddmått av trovärdighet som partiet haft för miljöfrågan försvunnit helt och hållet.

Centerpartiets skattepolitiska arbetsgrupp har föreslagit en höjning av koldioxidskatten men detta är inget som Maud Olofsson har varit villig att erkänna, trots att hon varit med och tagit beslutet. - Jag har inte sagt det och det finns inget sådant stämmobeslut, meddelade hon till Expressen så sent som i förrgår. - Det är ingen ståndpunkt som Centern har, utan bara en arbetsgrupp som lagt fram ett förslag, meddelar hennes pressekreterare Frank Nilsson.

På deras hemsida kan vi dock läsa vad de egentligen vill. Det står att Centerpartiet vill "Gradvis höja koldioxidskatten till 2014, samt verka för en europeisk miniminivå för koldioxidskatt såväl som för införandet av en global miniminivå för koldioxidskatt". På sidan 18 finns svaret, men för er som inte orkar bläddra kan jag meddela att man fram till 2014 vill höja skatten med 39 öre, vilket motsvarar 105 öre per liter.

Partistämman är Centerpartiets högsta beslutande organ och arrangeras vartannat år. Den förra gick av stapeln den 7-10 maj 2009 i Örebro. Enligt partiets stadgar är förtroenderådet ”det näst högsta beslutande organet" och består av 50 ombud från distrikten samt representanter för syskonorganisationerna. Så som jag tolkar det så är det förtroenderådets beslut som gäller tills en stämma beslutar något annat.

Min tolkning blir att Maud Olofsson, som är ordförande för Centerpartiets förtroenderåd står bakom de beslut som hon själv varit med och fattat. Med detta borde Centerpartiet bevisligen stå bakom förslaget att höja bensinpriset med 105 öre fram tills 2014, eftersom den skattepolitiska arbetsgruppens förslag antagits av förtroenderådet den 25:e november 2009.

Min tolkning kan ju naturligtvis vara fel och därför ställer jag nu tre frågor till de 10 främsta Centerpartistiska bloggarna enligt Politometern. De tre frågorna som jag, och säkert även väljarna och Centerpartiet medlemmar önskar få besvarade är följande:

* Vill Centerpartiet i dagsläget höja koldioxidskatten med 39 öre fram till 2014?
* Är beslut som förtroenderådet tar inte politiska ståndpunkter?
* Kommer förtroenderådet att föreslå något annat till den kommande partistämman?

Centerpartistiska bloggare som jag önskar få svar av är följande:
Magnus Andersson
Fredrick Federley
Per Ankersjö
Annie Johansson
Johan Hedin
Gustav Andersson
Markus LAKE Berglund
Johan Pettersson
Stefan Mårtensson
Hanna Wagenius

Gammelmedia på detta:
Expressen / Expressen2 / Expressen3

Nymedia på detta:
Alliansfritt Sverige / Röda Berget / Christian Valtersson / Kuniri / Bonedust / Irmeli Krans / Scaber Nestor / Homo Politicus / Peter Högberg / Stefans konspirationer / Röda Berget2 /

Krassman / In Your Face

10 kommentarer:

Elias Giertz sa...

Ursäkta mig om jag är blind, men vart exakt går det att i dokumentet utläsa att det är Centerpartiets förtroenderåd och således Maud Olofsson som står bakom det?

Jag kan läsa mig till att det är Centerpartiets skattegrupp som har skrivit det, precis som Frank säger i en kommentar till Expressen.

Eller har jag helt fel?

Krassman sa...

@Elias Giertz
Sorry killen, hade faktiskt inte med en hänvisning på detta, så din syn är säkert helt korrekt. I partiets stadgar finner vi dock följande.

Mom 1
Förtroenderådet består av partiordföranden samt femtio av distrikten valda ombud.Därutöver utser Centerkvinnorna, CenterpartietsUngdomsförbund och Centerstudenter vardera två ombud.
Ordförande i förtroenderådet är partiordföranden. Partistyrelsens ledamöter har närvaro- och
yttranderätt. Förtroenderådet består av distriktens ombud, valda enligt § 15mom 1. Stadgar 12

Mom 2
Förtroenderådet är beslutande organ i de fall då frågor av partistämman eller partistyrelsen
hänskjutits dit för avgörande och ett rådgivande organ i övriga frågor. Förtroenderådet fastställer
valsedel och politiskt programtill EU-parlamentsvalet.

Mom 3
Förtroenderådet kallas till sammanträde då partistyrelsen finner det nödvändigt eller dåminst 1/3 av förtroenderådets ledamöter så begär.

Så hur vill du ha det, var det en fråga du ställde eller var det ett påstående? Förtroenderådet med Maud Olofsson har beslutat om anta skattegruppens slutrapport där det framgår vad Centerpartiet vill. In Your Face, eller?

Markus "LAKE" Berglund sa...

"Vill Centerpartiet i dagsläget höja koldioxidskatten med 39 öre fram till 2014?"

Fullt möjligt, men jag skulle inte lita allt för mycket på vad förtroenderådet har antagit, de antog Öppenhetsmanifestet 2006 också. ;-)

Vi kan väl krasst konstatera att skillnaderna mellan blocken, vad det gäller fördelnings- och skattepolitik, aldrig varit mindre...

Hanna Wagenius sa...

* Vill Centerpartiet i dagsläget höja koldioxidskatten med 39 öre fram till 2014?

Om det är nödvändigt för att nå klimatmålen. Men i sådant fall handlar det om grön skatteväxling där vi samtidigt sänker skatten ytterligare på arbete, konsumtion och företagande. Därtill ska de som behöver bilen kompenseras med mer förmånliga reseavdrag.

* Är beslut som förtroenderådet tar inte politiska ståndpunkter?

Är det en politisk ståndpunkt att vilja höja CO2-skatten? Ja. Har Förtroenderådet beslutat att de vill göra det om det är nödvändigt? Ja. Innebär det att Centerpartiet vill höja CO2-skatten? Njae du. Stämman smäller naturligtvis högre än förtroenderådet. Det är snarare till för att fatta löpande beslut som inte kan vänta till nästa stämma. (Beslut om att anta rapporter, exempelvis. Annars vore det svårt att presentera dem.) Kika gärna på det du själv citerat:

Mom 2
Förtroenderådet är beslutande organ i de fall då frågor av partistämman eller partistyrelsen
hänskjutits dit för avgörande och ett rådgivande organ i övriga frågor. Förtroenderådet fastställer
valsedel och politiskt program till EU-parlamentsvalet.

* Kommer förtroenderådet att föreslå något annat till den kommande partistämman?

Förtroenderådet föreslår inte saker till stämman. Stämman beslutar över förtroenderådet. Har ni det på något annat vis i er organisation?

Krassman sa...

@LAKE , Hanna Wegenius
Tack för era svar. Jag kommer att invänta era bloggande partikamraters synpunkter innan jag gör en sammanställning av alla svar, men jag vill dock kommentera era svar lite kort.

LAKE:
Du skriver att det kan vara fullt möjligt att Centerpartiet vill höja koldioxidskatten med 39 öre till 2014. Skall jag tolka det som ett ja från din sida eller ett kanske?

Dessutom kan vi krasst konstatera att ditt partis politik har medfört att den rikaste 10 procenten i Sverige har fått lika mycket i skattesänkningar som 60 procent av svenska folket. Den rikaste 1 procenten har fått skattesänkningar på totalt 4 miljarder. Jag tycker inte du skall vara allt för morsk när det gäller synen på skillnaderna inom fördelningspolitiken.

Hanna Wagenius:
Förtroenderådet har fastslagit att skatten behövs höjas med 39 öre, så jag tolkar ditt svar på fråga ett som ett ja, har jag rätt då?

Vad betyder njae för dig? Är det ett nej eller är det ett ja. Betyder detta att Maud Olofssons pressekreterare Frank Nilsson ljuger när han säger att höjningen inte är en ståndpunkt inom Centern? Jag kan tycka att antingen så är det en ståndpunkt när man skriver att Centerpartiet vill, eller så är det inte det. Så vilket är det?

Det står dessutom i det jag citerat att förtroenderådet avgör frågor som hänskjutits dit. När man då skrivet att Center partiet vill kan det uppfattas som att det faktiskt betyder att detta är något som Centerpartiet vill. Dessutom när partiordföranden varit med och tagit beslutet, eller?

Om det inte är förtroenderådet som kan komma med förslag så blir min fråga till dig Hanna om det är så att stämman har givit skattegruppen ett uppdrag ta fram ett underlag som förtroenderådet skall anta för att sedan stämman skall besluta. Om detta är rätt är det alltså stämman som fastslagit att en höjning av koldioxidskatten skall göras, eller har jag missuppfattat det hela?

För oss Socialdemokrater är förtroenderådet partistyrelsens samrådsorgan. Förtroenderådet väljer valberedning och granskningsutskott för tiden fram till nästa kongress. Men alla beslut fattas av kongressen. Så här kan jag se att det finns en skillnad. Ert förtroenderåd kan fatta beslut över frågor som hänskjutits dit från stämman. Man kan ju få känslan av att skattefrågorna har lagts på förtroenderådet att besluta om. Det är därför jag frågar Hanna.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Jag skulle själv tolka mitt svar som att jag inte vet. Har inte helkler tid att sätta mig in i frågan.

Jobbskatteavdraget blir kvar, trots att detta näsrmast har beskrivits som en port in till helvetet på jorden. Det tolkar jag som att ni till vänster inte riktigt vågar göra allt för stora förändringar av skattepolitiken, utan det mesta är retorik. (Precis som Centerpartiets stora indignation över vänster-förslaget till höjd ensinskatt för övrigt...)

Man kan också fundera röver hur stor andel av sina inkomster den rikaste 10% får lämna över till statskassan och hur många kronor de bidrar med, relaterat till hur mycket de "kostar". Men en sådan jämförelse kanske skulle visa på lite andra sidor än de vänstern vill föra fram?

Krassman sa...

@LAKE
Du har väldigt mycket insikter och åsikter om de rödgrönas politik och vilka fördelningar vi önskar att göra av våra gemensamma resurser.

Däremot så har du påpassligt inte tid att ge svar på ditt eget partis politik och vad ni avser att göra med koldioxidskatten om ni vinner valet.

Klädsamt eller pinsamt?

Markus "LAKE" Berglund sa...

Skärp dig Kristian!

Har du läst min blogg de senaste två åren? Hur många inlägg har jag skrivit där om fördelningspolitik och skatter?

Jag har inte varit på ett förtroenderåd på över 8 år och har ingen aning om vad de fattade för beslut där 2009. Ärligt talat bryr jag mig inte jättemycket heller.

Ska du försöka tvunga mig att bry mig om alla delar av Centerpartiets (eller något annat partis) politik så får du ge mig ett heltidsjobb inom politiken, typ ett sånt som du har.

Jag har folkus på medborgerliga rättigheter, yttrandefrihet, integritetsfrågor och liknande. Du får gärna raljera kring detta, men då undrar jag om det är sådär vidare klädsamt eller kanske snarare pinsamt?

Krassman sa...

@LAKE
Bra, jag skall ta med mig det när jag summerar vad Centerpartiet tycker i frågan.

Att du inte ens tar dig tiden att ta reda på vad ditt parti tycker i en ENSKILD fråga när du får en uppmaning till det är inget annat än anmärkningsvärt.

Om du inte hade något svar att ge, varför då ens bemöda dig med att försöka. Förlåt att jag störde LAKE. Fortsätt med ditt du istället.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Hade jag också jobbat heltid i politiken hade det kanske varit anmärkningsvärt. Och hade du varit någon som verkligen ville veta mer om "mitt" partis politik så hade jag kanske hållit med dig.

Men du vill u bara att jag ska spendera tid på att ge motståndare argument att slå mig och mina partivänner i huvudet med.

Menar du seriöst att du gärna hade gjort det? Det anser jag hade varit anmärkningsvärt...