tisdag, oktober 12, 2010

Åtta förlorade år för jobben

Anders Borg står i dag mitt i manegen och drar sitt senaste nummer med namnet "Från kris till full sysselsättning". Den borgerliga alliansen vann valet 2006 på frågan om jobben, 2010 vann de valet på mer av samma, där skattesänkningar var löningen på arbetslösheten i alla lägen. Den borgerliga arbetsmarknadspolitiken har legat nere sedan Sven-Otto Littorin avgick och det som presenteras i dag på ämnet kan inte se som något annat än ett halmstrå.

Den tidigare jobbpolitiken har inte levererat trots att lejonparten av alla Littorins insatser omarbetats, att det skulle bli någon förändring med de nu lagda förslagen är föhga troligt. Enligt Borg så kommer arbetslösheten räknat som andel av arbetskraften i åldrarna 15 till 74 år blir 8,4 procent i år och faller till 8,0 procent nästa år. Arbetslösheten faller sedan successivt ned till 6,0 procent 2014. Facit blir att dessa åtta år av borgerlig jobbpolitik är åtta förlorade år, arbetslösheten var i september 2006 5,7 procent av arbetskraften.

Det var under Almedalen på Gotland den 3/7-2009 som finansminster Anders Borg för första gången uttryckte att fokus nu låg på att arbetslösheten inte skall bita sig fast. Samma sak är det i dag 466 dagar senare när budgeten presenteras. Att de insatser som gjorts för att förhindra detta är mot bakgrund av Anders Borgs resonemang pekar på detta misslyckade. Att dessutom de nu lagda förslagen skulle ge en högre arbetslöshet 2014 än 2006 kan inte se som något annat än att den borgerliga jobbpolitikens misslyckanden fortsätter.

Gammelmedia på detta:

Nyamedia på detta:

Krassman / In Your Face

2 kommentarer:

Unknown sa...

Du jämför en friserad arbetslöshetssiffra med en ärlig arbetslöshetssiffra. När man slutar sopa arbetslösa under mattan och låtsas att de är sjuka eller förtidspensionerade så kommer naturligtvis siffrorna hamna på en högre nivå.

Krassman sa...

@ngh
Tror du?
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____180383.aspx