torsdag, oktober 21, 2010

Ett slag i luften?

Att kommunala skolor och de fristående alternativen inte konkurrerar på lika villkor är klart och tydligt, detta trots att de båda betalas med våra skattemedel. De kommunala måste ta ansvaret och garantera att skolplikten skall kunna efterlevas, de privata har inte den skyldigheten och detta är bara ett av de exempel på de skilda förutsättningar och skyldigheter som skolorna har i dag.

För att de fristående skolor skall ha legitimitet i framtiden så måste konkurrens ske på lika villkor, detta har även den borgerliga alliansen förstått som även den nu talar om att kunna beskära friskolors vinstuttag. Jag har två synpunkter på detta och den första och främsta är frågan om detta över huvudtaget kommer att fungera. Det förslag som nu diskuteras handlar om att friskolor som fått anmärkningar av Skolinspektionen – som sedan inte åtgärdats – ska kunna förbjudas att ta ut vinst.

Det innebära att det blir Skolinspektionen som får ett ökat ansvar i frågan och att deras uppföljning blir den helt avgörande. Om detta nu är det bästa sättet att få friskolor som inte håller måttet att bättra sig är jag inte helt övertygad om. Dessutom så kommer man inte åt själva grundproblemet som i min mening är att privata bolag tar ut vinster på skattebetalarnas pengar. Runt om i Europa så finns det länder som har begränsningar på hur stora vinster som får tas ut av offentligt finansierad verksamhet i privat regi, vilket är den modell som jag skulle vilja se.

Min andra synpunkt är att denna debatt återigen begränsar sig till att bara beröra just friskolorna och deras arbetsformer. Vill man uppnå jämställd konkurrens mellan dessa två driftsformer så måste även den kommunala skolan ges möjligheter att syra och utveckla sin verksamhet mer som de fristående alternativen kan idag. Det finns till exempel alla möjligheter i världen att låta kommunala friskolor behålla sin "vinst" istället för att ta ett eventuellt överskott tillbaka till kommunkassan. Konkurrens på lika villkor behöver inte betyda att de privata alternativen skall rätta sig efter de offentliga.

Debatten handlar nu om den en sidan av myntet men skall vi ha en offentligt finansierad skola med olika driftsformer så måste båda sidor av myntet inkluderas. Sedan kan man ju verkligen fundera över om det går att helt kontrollera vart pengarna i ett bolag tar vägen. Det skall bli intressant att se om det är skolverket som skall sitta och undersöka årsredovisningar och transaktioner mellan olika bolag för att fatta beslut om att vinstutdelning skall förbjudas.

Förslaget känns enögt och rubrikerna som DN ger förslaget ger det inte någon som helst rättvisa. Detta kan vara bra om det fungerar men jag tror tyvärr att detta blir ett slag i luften, men vem vet, det kanske är meningen. Kvalitén skall säkras oavsett skolform, men om det är uttaget av vinst som kommer att lösa det tror jag inte, och förslaget adresserar absolut inte grundproblemet med att privatpersoner stoppar fickorna fulla med våra skattepengar.

Gammelmedia på detta:
DN /SvD / Aftonbladet /

Nymedia på detta:
Thomas Böhlmark / Martin Moberg / Johan Westerholm / Peter Högberg /


Krassman / In Your Face

1 kommentar:

Unknown sa...

Hej! Lagen om lika villkor tillämpades här i Sollentuna så att hela det statliga momsbidraget på 5% gick till privata förskolor trots att man kommit fram till att en skälig ersättning vore 2,5%, som de tidigare haft. De kommunala fick inte någon sådan höjning för detta budgetår.Det här med "lika villkor" betyder för moderaterna att de privata alternativen ska ha lika eller mer ersättning än de kommunala. Ja, det var precis vad jag trodde.