söndag, november 20, 2011

Valfråga 2014?

Läser på OKG:s hemsida att reaktor O1:s stillestånd förlängs för total turbinöversyn. Detta förväntas ta en månad i anspråk uppger man på hemsidan. Det är ju bra att man tar tag i detta ordentligt, men jag kan konstatera att man återigen drabbas av ett oplanerat stopp. Inte blir det bättre när man läser om att den planerade återstarten av Ringhals 1 försenas. Vattenfall skriver på sin hemsida att uppstartsarbete pågår, men att ventilproblemen gör att man behöver kyla ned reaktorn till kall avställning, för kontroll och eventuell åtgärd. Enligt tidigare planer skulle Ringhals 1 startas på nytt den 15 november, efter knappt två månaders revision.

Denna strålande energikälla, kärnkraften, dras kontinuerligt med diverse bakslag. Driftsäkerheten hos våra svenska reaktorer tillhör botten skiktet i världen men det är inte allt , även säkerheten lämnar en hel del mer att önska. Strålsäkerhetsmyndigheten fattade beslut om drift med särskilda villkor för Ringhals i juli 2009. Säkerhetskulturen på Ringhals har man nu arbetat med under två års tid, och SSM meddelar att de problem som ledde till att man förelade Ringhals med särskilda villkor för drift 2009 kvarstår. Man kan ju bara undra hur mycket pengar man skall lägga undan för höjda elpriser på grund av kärnkraften i vinter.

Svensk energipolitik befinner sig i dödläge. Bolagen tänker inte bygga nya raktotrer så länge den borgerliga energiuppgörelsen hänger på en rösts majoritet i riksdagen. Jag har tidigare skrivit om att man borde tillsätta en haverikommission över blockgränserna för att på så sätt hitta en långsiktig uppgörelse för den Svenska energipolitiken. Frågor som avveckling och nybyggnation av reaktorer måste lösas, frågan om de orörda älvarna bör även den addreseras. Nya ingångar i frågan måste tillåtas och gamla ställningstaganden måste omvärderas, frågan om landets energipolitik har potential att bli en avgärande valfråga, men frågan är vart debatten är.    

Gammelmedia på detta:
SvD / DN / Aftonbladet / DN2 /

Nymedia på detta:
Rune Lenestrands blogg /

Krassman / In Your Face

2 kommentarer:

Anonym sa...

Kärnkraften är redan en valfråga, (s) allians med (mp) drev bort många väljare, en majoritet är för kärnkraft med låga stabila elpriser. Partiet som byggde kärnkraften, dvs (s), har gått i stå, lallar runt med sina fiender i en vals som bara kan sluta med vurpa. Antingen tar den traditionella (s)-linjen från metall kommandot över partiet, eller så får man dela upp partiet i två, ett för teknikfiender i allians med (mp), och ett som orkar tar investeringarna tillsammans med de borgerliga. Det är hög tid att säga något verklighetsförankrat. Läste att Maj Wechselman varit och samlat material till skrämselpropaganda i Japan, den kan säkert lura barn, precis som Viggen-filmen på sin tid, men boende och försörjning måste drivas med el, och hela infrastrukturn ligger klar för nya reaktorer att ersätta de gamla med. Dags att kavla upp ärmarna, inte att löpa gatlopp i armkrok med levnadsstanardens fiender. Annars har vi ett rejält problem om tio år. Det är faktiskt bara (s) som kan göra´t, men då måste foten sättas ner nån gång.

Krassman sa...

@Anonym:
Tack för din kommentar, mycket intressant. Jag tror dock inte på ett kategoriskt förhållningssätt där det ena eller det andra vägen skall råda.

Många partier är splittade i frågan kring kärnkraften och debatten som förs uppvisar i många lägen det sämsta ur oss människor. Precis som frågan kring invandringen, homosexuellas rättigheter, jämställdhet och vargfrågan.

Lägg ner ett antal reaktorer (4-6) och bygg istället en till två nya och genomför sedan satsningar om förnyelsebar energi med kraft. På så sätt kommer vår kunskap till en hållbar utveckling att bli ett konkurrensmedel och både kärnkraftskramare som dig och dess motpol, som jag själv, kommer känna oss som vinnare. För jag tror att det är en förutsättning för att hitta uppgörelser som står sig längre än en mandatperiod i taget.