söndag, januari 18, 2009

Grattis till dig som kommit in på läkarlinjen

En man som dömts för mord ska ha blivit antagen till Uppsala universitets läkarutbildning och jag vill bara gratulera 31-åringen till hans antagning. Tyvärr så verkar det dock som att ett avtjänat straff på 11 år för mord inte räcker, man skall även kunna straffas ytterligare. 31-åringen som blivit fälld för hatbrott och avtjänat ett fängelsestraff på 11 år för mord har verkligen försökt att ta revansch på sitt tidigare liv. Under hösten 2007 blev det känt att han efter avtjänat straff börjat studera till läkare på KI vilket väckte stor debatt. Han tvingades dock sluta sin utbildning när det visade sig att han förfalskat sitt gymnasiebetyg. Nu har 31-åringen pluggat upp sina betyg på komvux och gör ett nytt försök till att få studera till läkare.


Nu så är moraldebatten igång igen och
högskoleminister Lars Leijonborg (fp) vill inom de närmaste veckorna tillsätta en utredare för att se på eventuella regelförändringar för antagningen av studenter och möjligheten att stänga av dem. I samma andetag säger dock Leijonborg att grundprincipen är att den som avtjänat sitt straff ska betraktas som oskyldig och jag hoppas verkligen att en kommande utredning även kommer fram till detta. Självklart finns det yrken som tidigare handlingar inte bör förenas med. Ta tex. sexualbrott mot unga och en eventuell tjänst som förskollärare, vilket man redan reglerat i lag att utdrag ur brottsregistret skall kunna göras vid sådan anställning.

Jag hävdar dock att praxis måste vara att ett avtjänat straff betyder att man nu är oskyldig. En mördare måste kunna få studera till läkare för att hans eller hennes lämplighet som yrkesutövare kommer ju ändå att prövas. Vi skall inte förpassa de som en gång suttit i fängelse för mord eller andra grova brott som olämpliga för ett visst yrke reflexmässigt utan vi måste kunna ge alla en andra chans att kunna förverkliga sina drömmar. Skall vi ha ett samhälle där man försuttit sin chans att rädda ett liv eller ge någon en bättre hälsa och välbefinnande för att man tidigare släckt ett liv, nej säger jag.

Gammelmedia på detta:
SvD, DN, UNT


Nymedia på detta:
Kent Persson, Jakob Heidbrink

Krassman, In Your Face

11 kommentarer:

Anonym sa...

Instämmer helt i ditt resonemang.
Men efter Lejonborgs utspel så har jag blivit fundersam och lite nyfiken.
Eftersom arbetslinjen gäller så måste väl Lejonborg ha något annat yrke i beredskap till f.d. mördare. Jag undrar vilka yrken han tycker deras gamla erfarenheter kommer till nytta. För han verkar ju inte tro på att människor kan ändra sig och komma till insikt.
Bödel var det ända yrket jag kom på, men det är ju avskaffat.

Krassman sa...

Anders: Eller så kanske SÄPO har behov av "frivilliga" till något projekt som kan liknas vid det som Jason Bourne var med i. Man vet ju inte vad FRA kan ha på lut med sina nya resurser.

Anonym sa...

Håller inte med dig i ditt resonemang alls. Har man nu en gång begått ett så grovt brott som mord, antar att det i detta fall var överlagt, har man på nåt sätt ställt sig utanför samhällets normer och en massa saker som vi "vanliga" medborgare kan göra. Att en dömd mördare skall få en chans till kan jag hålla med om men att läkare, nej. Undar vad hans offers anhöriga skulle tycka om han blev deras husläkare? På nåt sätt går ju hela detta resnemang i linje med den svenska parxisen man ser på kriminella med. Dom får hjälp, stöd och alla chanser "att komma till baka". Men deras offer och deras offers anhöriga? Oftast inte ett pip. Nä - en gång mördare alltid mördare, tyvärr även om det läter hårt. HAn borde överhuvudtaget inte släppas ut.

Krassman sa...

Anonym: Så du delar inte rättssamhällets grund att staten delar ut den påföljd som skall stå i proportion till det begångna brottet? Jag får nämligen känslan av att du menar om man en gång ställt sig utanför samhällets lagar genom att begå en grov kriminell handling så är man inte välkommen tillbaka, har jag fattat dig rätt då? Sedan tycker jag att anhöriga och brottsoffer skall ha bättre stöd än idag men ditt "vorst case" att han skulle bli offrens husläkare är väl knappast troligt. Man väljer ju själv läkare och har rätt att byta. Dessutom så finns det ju faktisk anhöriga som givit sina anhörigas mördare förlåtelse för sina handlingar. Tycker du fortfarande då att personen skall fortsättas att straffas av samhället trots att straffet är avtjänat? Öga för öga leder som oftast till blindhet, värt att komma ihåg tycker jag.

Anonym sa...

Krassman, i detta fall har vilken instans som nu delar ut läkarlegitimationer, socialistyrelsen antar jag, gått och sagt att brott begågna innan licens utfärdats skall likställas med brott som leder till indragen licens. Det tycker jag verkar vara en bra princip att agera utifrån. Med det inte sagt att han inte ska få studera till läkare, men samtidigt ska man hålla i åtanke att det är en lång, attraktiv utbildning som dessutom kostar mycket pengar och sedan genererar stor samhällsnytta. Om utgångspunkten från licensgivande myndighet alltså är att han inte kommer få en läkarlegitimation, men att man inte bryr sig om huruvida han studerar till läkare så borde vän av sunt förnuft helt enkelt dra slutsatsen att det är slöseri med pengar om han får studera vidare. Eller?

Krassman sa...

Anonym: Just det, idag är det Socialstyrelsen som gör denna vandelsprövning som det heter.

Håller med dig om att det är en attraktiv utbildning som även ger mycket samhällsnytta men är det en kriminell handling eller betygskriterier som skall gälla för att man skall få studera till läkare och kunna bidra till samhällsnyttan? Känner inte till hur själva vandelsprövningen går till men att införa liknande kriterier så att enskilda högskolor skall kunna hindra elever att studera tycker jag bara signalerar utsortering.

När jag hör debatten som pågår så undrar jag även om tanken är att vi skall dra in legitimationer för läkare som även blivit prickade?

Anonym sa...

Tack för svaret, Krassman!

Vad jag tyckte var intressant med socialstyrelsens uttalande var att de inte kommer ge denna man läkarlegitimation även om han studerar färdigt. De struntar i huruvida han går på universitetet eller inte, men menar att handlingar begånga innan legitimation utfärdas skall likställas med handlingar som skulle lett till indragen legitimation om sådan redan var utfärdad. Det betyder ju i princip att han aldrig kan praktisera som läkare och således "tar" en plats från någon som faktiskt skulle ha möjlighet att göra samhällsnytta. Det är liksom den praktiska biten jag är ute efter, inte den principiella.

Krassman sa...

Anonym: Du har helt rätt, mycket intressant förfarande. Jag måste skaffa mig mer kunskap om hur själva denna vendelsprövning går till. Förstår den praktiska biten, men tycker ändå att det är fel.

Enligt Wikipedia så ser det ut så här med yrken, befattningar, tillstånd mm med föregående vandelsprövning.
*Svenskt medborgarskap
*Fastighetsmäklare
*Innehavare av serveringstillstånd
*Revisor
*Innehavare av taxiförarlegitimation
*Föreståndare för vårdhem reglerade av socialtjänstlagen
*Försäkringsförmedlare
*S.k upplagshavare enligt mervärdesskattelagen (1994:200)

Förslag finns att utsträcka vandelsprövningen till [redigera]
*Låssmeder
*Enrévärdar
*Innehavare av vapenlicens
*Restaurangägare
*Läkare
*Ledamöter i stiftelser

Anonym sa...

Krassman: Vapenlicensinnehavare genomgår vandelsprövning liksom låssmeder vid auktoriserade låsföretag.

Entrévärdar finns inte definierat någonstans utan går under samma definition som alla andra restauranganställda eftersom de inte har några som helst andra befogenheter än tex bartendrar och servitriser. En entrévärds uppgift är att kollla legg, visa folk tillrätta. Krogarna har krav på att ha ordningsvakter, dessa upprätthåller ordningen och genomgår redan idag en sträng vandelsprövning.

Anonym sa...

För övrigt så spelar det ingen roll om han eller någon annan inte beviljas svensk legitimation. Det finns över 20 andra EU-stater som utan problem skulle ge legitimation. Och den legitimationen gäller i Sverige, utan krusiduller.

Eller så åker han till USA och jobbar där efter att han gjort USMLE-testet. Eller något annat land.

Anonym sa...

Det bör poängteras att mannen inte suttit av 11 år. Han greps hösten 1999 och släpptes ut februari 2007. Så drygt sju år satt han av.