måndag, januari 19, 2009

När kommer angivarsystemet mot fildelare

Formuleringar om att vi inte skall kriminalisera en hel ungdomsgeneration för att de fildelar har sedan länge fallit i glömska och nu så tas nästa steg mot skottpengar på fildelare. Regeringen vill förutom IPRED-lagen ge Polisen ökade befognheter för att göra det lättare att få ut uppgifter om vem som fildelar upphovsrättsskyddat material. I dag kan polisen enbart begära ut de uppgifterna om fildelaren misstänks ha begått ett så allvarligt brott att straffet väntas bli mer än böter men nu skall det alltså bli ändring på detta.


Vi får väl se om justitiedepartementet med justitieminister Beatrice Ask i spetsen kommer att komplettera utredningen med ett angiverisystem mot olaglig fildelning och om brottsprovokation skall få användas för att kunna locka fildelare i fällan. En positiv sak som den nya polismetodutredningenden verkar innehålla är att polisen vid förundersökningar i framtiden ska tvingas vända sig till domstol för att få ut uppgifter om vem som skickat ett e-postmeddelande till vem. Idag så kan Polisen nämligen vända sig direkt till operatörerna vid brott som ger minst två års fängelse, detta ska göra processen mer rättssäker vilket låter vettigt.

Jag ställer mig ändå kritisk till att Polisen skall ut och "jaga" fildelare. 2007 var det 14% av befolkningen som sa att de fildelade olagligt. 2008 var motsvarande siffra 18%. Om vi räknar befolkningen från 18 år och 19% om vi räknar från 16 år motsvarar det 1,4 miljoner svenskar i vuxen ålder. Något att fundera på när man i framtiden skall göra Polisens budget.

Gammelmedia på detta:
SvD

Krassman, In Your Face

1 kommentar:

Johan Westerholm sa...

Delas det ut angiveripeng? Jag menar, även angivarna måste ju ha en resultatbaserad ersättning som finansieras av Warner et al....

Om så sker kanske vi kan ha en intäktsfinansierad polismakt. I sann marknadsliberal anda!