söndag, januari 04, 2009

Moderaternas passivitet orsakar onödigt lidande

Såg nu ett en artikel som jag och mina kamrater från oppositionen i utbildningsnämnden hade publicerats nyligen. Här nedan kan ni läsa hela artikeln eller klicka här.

Den moderatledda regeringens passivitet att möta jobbkrisen orsakar onödigt lidande. Tveksamheten och passiviteten att stimulera marknaden och ge möjligheter och nya chanser för de som drabbas och hamnar i utanförskap försämras för varje vecka som går.
För varje dag som går utan att den moderatledda regeringen fokuserar på att hålla tillbaka arbetslösheten och göra de behövda satsningar som näringslivet och oppositionen efterfrågar ger bara en längre startsträcka och större kostnader för vårt samhälle. Istället för att motverka krisen så försöker den moderata regeringen förvalta dess effekter.

Den 9 december beslutade utbildningsnämnden i Norrtälje kommun om sin budget för 2009 och vi kan tyvärr konstatera att den moderatledda majoriteten i kommunen är riktiga sjusovare. Visioner och satsningar för att möta den ökande arbetslösheten i kommunen saknas helt och hållet. Istället är det besparingar i verksamheten som gäller i form av utebliven kompensation för kommande löneökningar.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet har lagt en budget med hänsyn till den framtid som vår kommun skall möta. Det är en budget för att motverka arbetslöshet och utanförskap, en budget som investerar i våra pedagoger och studenter så att de står bättre förberedda och rustade inför framtiden. Detta till skillnad från den moderatledda majoritetens budget som beskär verksamheten för pedagoger, unga och vuxna studerande, en budget som kommer att förvalta arbetslöshet och utanförskap.
Vår satsning i utbildningsnämnden syftar till att stärka det viktigaste området i tider med finanskris och jobbkris. Vi prioriterar att få fler i arbete och det gäller särskilt dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Vi har en tydlig jobblinje och därför satsar vi två miljoner kronor mer än den moderatledda majoriteten på vår SFI-verksamhet. Vi vet att det är avgörande att lära sig det svenska språket, och att genom praktik få en första kontakt med en arbetsgivare är även första steget in i samhället och första steget till ett arbete. SFI-utbildningen gör detta möjligt.

Jobblinjen ligger i fokus och därför skall vi lägga mer resurser på omställning för alla de som nu drabbas av arbetslöshet i vår kommun. I vår budget lägger vi en miljon kronor mer än den moderatledda majoriteten på att stärka vuxenstudierna. Det är ett sätt att säkerställa den enskildes utveckling och dennes framtida anställningsbarhet på en allt mer kompetenskrävande arbetsmarknad.
Att den moderatledda majoriteten i utbildningsnämnden tryckt på ”snooze-knappen”, och fortsätter sjusovandet märktes tydligt när moderaternas gruppledare i utbildningsnämnden, Sören Forslund, kritiserade oppositionens budgetförslag för en tydlig jobblinje, och frågade varför vi satsar på saker som redan går med överskott i budget?
Nämnas bör att SFI:s verksamhet ligger över en miljon i underskott så här långt 2008, men själva frågan visar tydligt att viljan att prioritera tidiga insatser inte finns hos den moderatledda majoriteten. Sören Forslunds fråga ställdes samma dag som vi kunde läsa att sysselsättningen kommer att minska med 145 000 personer på två år och att arbetslösheten stiger till nio procent år 2010, allt enligt Arbetsförmedlingens jobbprognos.
En sådan framtidsprognos måste mötas med tydlighet från politikens håll och tidiga insatser. Tyvärr står Norrtälje kommun utan en tydlig och ansvarstagande politisk ledning.

Kristian Krassman, s
Ulrika Falk, s
Lars-Erik Jansson, s
Ulla Bratt, s
Katrine Mattsson, s
P-O Lindell, s
Anna Zetterström, v
Leif Oscarsson, s
oppositionen i
utbildningsnämnden

5 kommentarer:

Anonym sa...

Det är för-jäkligt!

Anonym sa...

"Den moderatledda regeringens passivitet att möta jobbkrisen orsakar onödigt lidande"

Herr Krassmans tolkning av ordet "lidande" har getts nya dimensioner.
Det är inte folket i Irak, Gaza eller Zimbabwe som han och övriga socialdemokrater avser utan s-bortskämda ilandssvenskar.

Om lösningen på alla problem vore statliga pengar så hade Göran Persson suttit kvar vid makten.

ustål

Krassman sa...

Anonym: Du kanske menar att om lösningen på alla problem vore statliga pengar så skulle inte Nordkorea ha några problem.

Sedan är det väl oxå ett faktum att ett lidande utgår från varje enskild individs och dess situation. Vi skriver om vad som behöver göras i vår kommun för att fler unga skall få jobb och med det en ökad trygghet. Vi skriver inte om Kongo Kinschasa eller strider i Irak.

Anonym sa...

Men det känns ju ändå som om lidandet du pratar om är jämförbart med skåningarns lidande under det Stora Jordbävningen.

Krassman sa...

Anonym: Vanligtvis så brukar normal begåvade kunna skilja på ironi och vad som är mer allvarligt menat, men det finns ju alltid undantag.