tisdag, januari 13, 2009

Kommunal respirator

Idag så hade jag och Johan Westerholm en debattartikel i NT gällande det "stimulanspaket" som det moderata kommunalrådet Kjell Jansson har presenterat till valda delar.

Kjell Janssons paket liknar en kommunal respirator
Den 8/1 kunde vi i NT läsa Kjell Janssons (m) lugnande artikel med budskapet att den moderatledda majoriteten i kommunen kommer presentera ett ”stimulanspaket” för att möta jobb och finanskrisen. Inledningsvis tolkade vi texten positivt men tyvärr så varade det inte så länge. När Kjell Jansson skriver om hushållens höjda räntenivåer sprider sig en olustig känsla i kroppen. Kjell Jansson visar samma syndrom som sin Finansminister och Statsminister, en tendens att endast läsa gamla tidningar.

Kjell Janssons beskrivning av ränteläget stämmer om hans baserar sin nulägesanalys från tidningar daterade september 2008. Tidningar vi andra sedan länge lämnat till pappersinsamlingen. Idag ligger Riksbankens styrränta på 2 % vilket är den lägsta räntenivån sedan 2006 och bolåneräntorna ligger samtidigt på sin lägsta nivå sedan 2005 enligt statistik från bland annat Swedbank och Riksbanken.

Med den källkritiska förmåga Kjell Jansson visar upp ställer vi oss milt sagt, och med viss rätt, frågande om hans stimulanspaketets kvalitet och relevans. Den 9/1 presenterade Kjell Jansson ett antal av satsningarna från detta kommande ”stimulanspaket” och vi hoppas verkligen att den moderatledda majoriteten har mer att presentera än detta för att det enda som vi kunde läsa oss till var redan beslutade pengar och projekt. Inga nya satsningar för riktiga jobb utan istället något som liknar en kommunal respirator som ytterst får effekten att konservera dagens situation.

För varje dag som går utan att den moderatledda majoriteten fokuserar på att hålla tillbaka arbetslösheten och göra de behövda satsningar som näringsliv och vi från oppositionen efterfrågar ger bara en längre startsträcka för de som är utan arbete. Effekterna av detta är fortsatt lidande för den enskilde och större kostnader för vår kommun. Vi Socialdemokrater prioriterar att få fler i arbete och det gäller särskilt dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Jobblinjen ligger i fokus och därför skall vi lägga mer resurser på omställning för alla de som nu drabbas av arbetslöshet i vår kommun. Vi måste stärka vuxenstudierna och se till att projekt som ”ung på väg” där man tidigt möter unga som hamnat mellan stolarna och i otrygghet och ger dem möjligheter att lyckas.

Politiken för att möta en lågkonjunktur måste utgå från den enskilde och dennes framtida anställningsbarhet på en allt mer kompetenskrävande arbetsmarknad. Vi måste se till att det lokala näringslivet stimuleras och då känns det extra skönt att se att både finansminister Anders Borg och Kjell Jansson lovordar det ROT-avdrag som Socialdemokraterna införde 2004 under kraftig kritik från moderaterna. De senaste prognoserna säger att sysselsättningen kommer att minska med 145 000 personer för 2009 och 2010 samt att arbetslösheten stiger till nio procent år 2010. Med en sådan framtidsprognos så måste det finnas en tydlig politik med fokus på jobben och tidiga insatser. Vi avvaktar med spänning och ett stort inslag av frustration om den moderatledda majoriteten i kommunen kommer att presentera något mer konkret och bättre underbyggt av detta i sitt ”stimulanspaket”. Om inte så ligger formuleringar som försuttna chanser, koka soppa på en spik och gammal skåpmat närmast till hands.

Kristian Krassman (s)

Johan Westerholm (s)

Inga kommentarer: