torsdag, februari 05, 2009

Aprilskämt redan i februari

Verkligheten finns där, det är bäst att vi blundar. Så kan vi sammanfatta regeringskansliets senaste grepp i moralpanikens tecken. Saken är nämligen den att anställda på regeringskansliet och våra ministrar ska förhindras att besöka webbplatser som handlar om krig, terror, vapen och sex. Förvaltningschefen för regeringskansliet, Jan Landahl, vill ha ett system där ett antal oräkneliga sidor på internet ska blockeras. Detta moralpanikande berör alla som arbetar inom departementen, cirka 5.000 personer och samtliga statsråd. En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag på hur blockeringen ska gå till och vilka typer av webbplatser som ska svartlistas. Jan meddelar dock att dispenser ska kunna ges till anställda som av yrkesskäl måste gå in på blockerade sidor.
Usch vad hemskt, bäst att blunda, inte lyssna och inget säga....

I ett internt papper på utrikesdepartementet kallas förslaget "illa underbyggt, oreflekterat när det gäller demokratiaspekten och rättsosäkert". Med all rätt måste jag säga. Att beslutsfattare och anställda som arbetar med att lägga förslag på lagar skall ha på sig skygglappar i sitt arbete låter som ett aprilskämt. Jag tycker att ett av de största problem inom politiken är att man i många fall saknar en förankring i verkligheten. Att på detta sätt hindra vissa att ta del av det som övriga medborgare tar del av är inte ett steg i rätt riktning. I en tid när nätverk och kommunikation är allt viktigare så ska man inte begränsa människors tillgång till information oavsett vilka etiska aspekter man krystar fram. Och ja, man skall få använda Facebook på sitt jobb, det skall nämligen vara ett av verktygen för att bygga nätverk och skaffa sig information. Det behöver nämligen alla mer av, oavsett vad vi jobbar med eller om vi inte jobbar alls.

Krassman, In Your Face

1 kommentar:

Lars-Erick Forsgren sa...

Ja, vad kan jag annat än att hålla med dig.