torsdag, februari 05, 2009

Kärnkraften skall ersättas, med ny kärnkraft

Nu har Centerpartiet gett upp sin tidigare ståndpunkt om kärnkraften och den moderata alliansen har nu enats om att Sveriges kärnkraft skall ersättas, med ny kärnkraft. Nu tas avvecklingslagen bort och därmed så lämnar men resultatet från folkomröstningen 1980 där man hade tre förslag att välja på, alla som förespråkade en avveckling av svensk kärnkraft. Att energifrågan är het råder det ingen tvekan om. Otalet gånger har jag bjudits på olika seminarium på ämnet och så sent som för en månad sedan, även en resa till Finland för att besöka byggande av deras senaste reaktor i Olkiluoto. Allt snyggt och prydligt arrangerat av en borgerlig PR-byrå. Jag har under många år som aktiv Socialdemokrat krävt att avvecklingen av kärnkraften skall upphöra, men. Jag är inte en sämre människa än att jag kan ändra mig och idag så är jag en motståndare mot kärnkraften med mer kunskap och engagemang i den här frågan än vad jag hade som ivrig atomkramare.

Så 80-tal så det inte är möjligt....

Det som fått mig att ändra mig är det ansvar som vi har över vårt klimat. För mig så handlar det om att vi som förbrukar energi själva skall ta hand om dess biverkningar och inte lämna det ansvaret till kommande generationer. Producerar vår energi utsläpp så är det vårt ansvar, inte våra barns. Det finns även andra argument mot kärnkraften. Dyra kärnkraftverk garanterar inte billig energi till oss som konsumenter eller vår industri. Satsningar på kärnkraft kommer att ställas mot satsningar på utbyggnaden av förnybar energi. Satsningar på kärnkraft kommer att minska motivationen för att spara energi. Man kan göra som den moderata alliansen och säga att man satsar på miljön genom att bygga nya kärnkraftverk. Det blir ju ganska ihåligt när alla redan vet att det i särklass billigaste åtgärderna för att minska utsläpp är att effektivisera och att spara energi. George W Bushs motivering att inte skriva på Kyotoprotokollet var att det skulle påverka den amerikanska livsstilen. Jag kan misstänka att de borgerliga motivet till att bygga nya kärnkraftsverk är att en utbyggnad av förnybar energi och energisparande kommer påverka den borgerliga livsstilen.

Gammelmedia på detta:
SvD, DN , Aftonbladet, DN2, DN3

Nymedia på detta:
Ett hjärta rött, Utvecklande apan, Sofia Knöös, Alexandra

Krassman, In Your Face

4 kommentarer:

Anonym sa...

Du är ju ett bra exempel på att kärnkraftsfrågan inte har så mycket med ideologi och partipolitik att göra. Kan vi inte låta våra riksdagsledamöter oberoende parti själva få avgöra denna fråga. Det måste vara mer demokratiskt än att partiledarna gör upp i slutna rum.

Anonym sa...

Kärnkraften är det bästa alternativet vi har. Motståndarna har ju fastnat i hur det såg ut 1980 när "kanske" linjen vann. Idag har teknologin utvecklats ofantligt men det fattar inte dom mossiga gamla mupparna med foträta skor. Vill vi förresten ha jobben inom industrin kvar? Den kräver energi. Och den kansek inte skall komma från brunkol i Polen.

Krassman sa...

Anonym: Om nu teknologin har utvecklats hur kan det komma sig att slutförvaringen tar lika lång tid som förr och att säkerheten på våra kärnkraftverk aldrig varit så dålig som när avslöjandena gjordes 2006.

Sverige har idag ett energi överskott som vi säljer på markanden i Europa. Ändå köper man elkraft från brunkol, för att det stundom är billigare. Jag önskar att frågan var så enkel som du gör den i din kommentar, men tyvärr är det inte fallet min anonyma vän.

Anonym sa...

Var ligger svårigheten? Typiskt såssar att altid problematisera, säga njaeeha. Varför inte för en gångs skull våga något och inte bara på typiskt svenskt maner tillsätta en utredning som leder ingen vart? Läste du förresten SvD idag där man pekar på att C alltid legat i otakt med sina väljare? Nu begår Mona samma fel - kräver avveckling när fotfolket ute i landet ser att vi måste ha kärnkraft, att den fungerar och inte alls är det hot som den utmålas av diverse fundamentalister som fastnat i 70 talets tänkande?